Mig-400 och alkohol - Kompatibilitet

Epilepsi

Tabellen visar möjligheten till gemensam användning av alkohol och drogen Mig-400 - efter hur länge och när tar läkemedlet

• 24 timmar innan du dricker kvinnor.

• 8 timmar efter att ha druckit män.

• 14 timmar efter att ha druckit kvinnor.

[! ] För att undvika risker för hälsorisk, ge upp alkohol under hela behandlingsperioden.

Vid bristande kompatibilitet ökar mig-400 biverkningarna på levern, är sårbildning möjlig. Sällan huvudvärk, tinnitus, slöhet. I ett försummelsestillstånd leder till sårbildning i magslemhinnan och förekomst av blödning.

• Sluta dricka alkohol.

• Drick mer vatten för de närmaste 4 timmarna.

• I anteckningen till läkemedlet läs avsnittet - kontraindikationer och följ dem.

• Om läkemedlet togs under behandling, är alkohol kontraindicerad för användning från 3 dagar till 1 månad (beroende på instruktioner från den behandlande läkaren).

• Det spelar ingen roll vilken form av mig-400 som tas med alkohol, effekten blir som en tablett eller salva.

• Om detta händer för första gången är risken för hälsorisk minimal.

• Kontakta en läkare för ytterligare hjälp och råd.

- I beräkningarna av tabellen beräknas den genomsnittliga berusade (genomsnittliga graden av berusning), beräknad i proportion till kroppsvikt 60 kg.

- För alkohol, som kan reagera på drogen, hänvisade: öl, vin, champagne, vodka och annan stark dryck.

- Även en dos alkohol kan påverka drogen i kroppen.

För 1 dos berusad för olika drycker anses den vara:

MIG 400 - bruksanvisning, recensioner, analoger och frisättningsformer (400 mg tabletter) av läkemedlet för behandling av huvudvärk och tandvärk och temperaturreducering hos vuxna, barn och under graviditet. struktur

I den här artikeln kan du bekanta dig med bruksanvisningen för MIG 400-läkemedlet. Recensioner av besökare på webbplatsen presenteras, liksom läkares uppfattningar om specialister på att använda MIG 400 i sin praktik. En stor förfrågan att lägga till din feedback på drogen mer aktivt: Medicinen hjälpte eller inte hjälpte till att bli av med sjukdomen, vilka komplikationer och biverkningar observerades, vilket kanske inte har angivits av tillverkaren i abstrakt. Analoger MIG 400 i närvaro av tillgängliga strukturella analoger. Används för att behandla huvudvärk och tandvärk och minska temperaturen hos vuxna, barn, samt under graviditet och amning. Sammansättningen av läkemedlet.

MIG 400 är ett nonsteroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Ibuprofen (den aktiva ingrediensen i MIG 400) är ett derivat av propionsyra och har analgetiska, antipyretiska och antiinflammatoriska effekter på grund av den icke-selektiva blockaden av COX-1 och COX-2, samt en inhiberande effekt på syntesen av prostaglandiner.

Den analgetiska effekten är mest uttalad för inflammatorisk smärta. Analgetisk aktivitet av läkemedlet är inte en narkotisk typ.

Liksom andra NSAID har ibuprofen antiplatelet aktivitet.

struktur

Ibuprofen + hjälpämnen.

farmakokinetik

Efter intag, absorberas läkemedlet väl från mag-tarmkanalen. Plasmaproteinbindning är ca 99%. Det sakta fördelas i synovialvätskan och avlägsnas från det långsammare än från plasma. Ibuprofen metaboliseras i levern, huvudsakligen genom hydroxylering och karboxylering av isobutylgruppen. Metaboliter är farmakologiskt inaktiva. Upp till 90% av dosen kan detekteras i urinen som metaboliter och deras konjugat. Mindre än 1% utsöndras oförändrat i urinen och i mindre utsträckning i gallan.

vittnesbörd

 • huvudvärk;
 • migrän;
 • tandvärk;
 • neuralgi;
 • smärta i muskler och leder
 • menstruationsmärta, feber med förkylning och influensa.

Blanketter för frisläppande

400 mg belagda tabletter.

Instruktioner för användning och dosering

Läkemedlet tas oralt. Doseringsregimen ställs individuellt beroende på beviset.

Vuxna och barn över 12 år är förskrivna läkemedlet, vanligtvis i initialdosen - 200 mg 3-4 gånger om dagen. För att uppnå en snabb terapeutisk effekt kan dosen ökas till 400 mg 3 gånger om dagen. När den terapeutiska effekten nås reduceras den dagliga dosen till 600-800 mg.

Läkemedlet ska inte tas mer än 7 dagar eller i högre doser. Om det behövs, använd längre eller i högre doser, rådfråga en läkare.

Biverkningar

 • buksmärtor;
 • illamående, kräkningar;
 • halsbränna;
 • aptitlöshet;
 • diarré;
 • flatulens;
 • förstoppning;
 • sårbildning i slemhinnan i magtarmkanalen, vilket i vissa fall är komplicerat genom perforering och blödning;
 • irritation eller torrhet i munslimhinnan;
 • munsmärta
 • sårbildning av tandköttets slemhinnor;
 • aphthous stomatit;
 • andfåddhet;
 • bronkospasm;
 • hörselnedsättning
 • ringar eller tinnitus
 • giftig skada på optisk nerv
 • suddig syn eller dubbel vision;
 • konjunktival ödem och ögonlock (allergiskt ursprung);
 • huvudvärk;
 • yrsel;
 • sömnlöshet;
 • ångest;
 • nervositet och irritabilitet
 • psykomotorisk agitation;
 • dåsighet;
 • depression;
 • förvirring;
 • hallucinationer;
 • aseptisk meningit (oftare hos patienter med autoimmuna sjukdomar);
 • hjärtsvikt;
 • takykardi;
 • ökat blodtryck;
 • akut njursvikt
 • nefrotiskt syndrom (ödem);
 • hudutslag (vanligtvis erytematös eller urtikarnaya);
 • klåda;
 • angioödem;
 • anafylaktoida reaktioner;
 • anafylaktisk chock;
 • bronkospasm;
 • feber;
 • erytem multiforme exudativ (inklusive Stevens-Johnsons syndrom);
 • toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom);
 • eosinofili;
 • allergisk rinit
 • anemi (inklusive hemolytisk, aplastisk), trombocytopeni och trombocytopenisk purpura, agranulocytos, leukopeni;
 • minskning av glukoskoncentrationen i serum.

Kontra

 • erosiva och ulcerativa sjukdomar i organen: mag-tarmkanalen (inklusive magsår och duodenalsår i den akuta fasen, Crohns sjukdom, UC);
 • "aspirin triad";
 • hemofili och andra blödningsstörningar (inklusive hypokoagulering), hemorragisk diatese;
 • blödning av olika etiologier
 • glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist;
 • sjukdomar i den optiska nerven
 • graviditet;
 • laktationsperiod
 • barn upp till 12 år
 • överkänslighet mot läkemedlet;
 • överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID i historien.

Använd under graviditet och amning

Lämpliga och strikt kontrollerade studier av säkerheten vid användning av MIG 400 under graviditeten är inte tillgängliga. Läkemedlet är kontraindicerat för användning under graviditet och amning (amning).

Användningen av ibuprofen kan påverka kvinnlig fertilitet negativt och rekommenderas inte för kvinnor som planerar graviditet.

Särskilda instruktioner

Om det finns tecken på blödning från mag-tarmkanalen, bör MIG 400 avbrytas.

Ibuprofen kan maskera objektiva och subjektiva symptom, så läkemedlet bör ordineras med försiktighet till patienter med infektionssjukdomar.

Förekomsten av bronkospasm är möjlig hos patienter med astma eller allergiska reaktioner i historien eller i nuet.

Biverkningar kan minskas med användning av läkemedlet i den minsta effektiva dosen. Vid långvarig användning av analgetika är risken för analgetisk nefropati möjlig.

Patienter som observerar synskador med ibuprofenbehandling bör sluta behandlingen och genomgå en ögonläkarmottagning.

Ibuprofen kan öka aktiviteten hos leverenzymer.

Under behandlingen är det nödvändigt att kontrollera bilden av perifert blod och leverns och njurens funktionella tillstånd.

När symptom på gastropati uppträder, visas nära övervakning, inklusive esophagogastroduodenoscopy, ett blodprov med hemoglobin, hematokrit och fekal ockult blodanalys.

För att förhindra utvecklingen av NSAID-gastropati rekommenderas MIG 400 att kombineras med prostaglandin E (misoprostol).

Vid behov bestämma 17-ketosteroiderna läkemedlet ska avbrytas 48 timmar före studien.

Etanol (alkohol) rekommenderas inte under behandlingsperioden.

Påverkan på förmågan att köra biltransport- och kontrollmekanismer

Patienterna bör avstå från alla aktiviteter som kräver ökad uppmärksamhet och snabbhet av psykomotoriska reaktioner.

Läkemedelsinteraktion

Det är möjligt att minska effektiviteten hos furosemid- och tiaziddiuretika på grund av natriumretention i samband med inhibering av prostaglandinsyntes i njurarna.

Ibuprofen kan förbättra effekterna av orala antikoagulantia (samtidig användning rekommenderas inte).

Med samtidig utnämning med acetylsalicylsyra minskar MIG 400 dess antiaggregant effekt (det är möjligt att öka incidensen av akut koronarinsufficiens hos patienter som får små doser acetylsalicylsyra som ett blodplättsmedel).

Ibuprofen kan minska effekten av antihypertensiva läkemedel.

Isolerade fall av ökande plasmakoncentrationer av digoxin, fenytoin och litium har beskrivits i litteraturen medan man tar ibuprofen.

Ibuprofen, liksom andra NSAID, ska användas med försiktighet i kombination med acetylsalicylsyra eller andra NSAID och GCS, eftersom Detta ökar risken för biverkningar av läkemedlet på mag-tarmkanalen.

MIG 400 kan öka plasmakoncentrationen av metotrexat.

Kombinerad terapi med zidovudin och ibuprofen kan öka risken för hemartros och hematom i HIV-infekterade patienter med hemofili.

Den kombinerade användningen av ibuprofen och takrolimus kan öka risken för nefrotoxiska effekter på grund av nedsatt prostaglandinsyntes i njurarna.

Ibuprofen förbättrar den hypoglykemiska effekten av orala hypoglykemiska medel och insulin; dosjustering kan vara nödvändig.

Analoger av läkemedlet MIG 400

Strukturala analoger av den aktiva substansen:

 • Advil Likvi-jels;
 • advil;
 • art rock;
 • Bonifen;
 • Brufen;
 • Brufen retard;
 • Burana;
 • De-Block,
 • Barnens Motrin;
 • Är lång;
 • Ibuprom;
 • Ibuprom Max;
 • Ibuprom Sprint Caps;
 • ibuprofen;
 • Ibusan;
 • Ibutop gel;
 • Ibufen;
 • Ipren;
 • MIG 200;
 • Nurofen;
 • Nurofen för barn;
 • Nurofen Forte;
 • pede;
 • Solpafleks;
 • Faspik.

MIG 400: bruksanvisningar

MIG 400 tabletter är representativa för den kliniska och farmakologiska gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. De används för symptomatisk och patogenetisk behandling av olika inflammatoriska processer i kroppen, som åtföljs av utvecklingen av smärtssyndrom.

Släpp form och sammansättning

Läkemedlet MIG 400 är tillgängligt i doseringsformen av tabletter, belagda med en enterisk beläggning. De har en oval avlång form, en bikonvex yta, vit färg och separationsrisk. Den huvudsakliga aktiva substansen i läkemedlet är ibuprofen, dess innehåll i en tablett är 400 mg. Det innehåller också hjälpkomponenter, som inkluderar:

 • Silikakolloidal vattenfri.
 • Majsstärkelse
 • Magnesiumstearat.
 • Karboximetylstärkelse natrium.
 • Titandioxid.
 • Macrogol 4000.
 • Valium.
 • Povidon K30.

Mig 400 tabletter förpackas i en blister av 10 stycken. Kartongförpackningen innehåller 1 eller 2 blåsor och anvisningar för användning av läkemedlet.

Farmakologisk aktivitet

Den aktiva beståndsdelen i MIG 400 ibuprofen tabletter hämmar enzymet cykloxygenas (COX 1 och 2), vilket katalyserar omvandlingen av arakidonsyra till prostaglandiner (inflammatoriska mediatorer) under utvecklingen av inflammationsreaktionen. Detta leder till en minskning av prostaglandiner i vävnaderna i den inflammatoriska processen och motsvarande terapeutiska effekter:

 • Minskad smärta.
 • Reduktion av hyperemi (ökad blodfyllning av vävnaderna i det inflammatoriska svaret).
 • Minskar svallens svårahet.

Liksom andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel minskar MIG 400-tabletterna trombocytaggregation (bindning) och bildandet av blodproppar och minskar också aktiviteten hos de skyddande faktorerna i magslemhinnan med ökad risk att utveckla ett sår (defekt) i den.

Efter att ha tagit tabletten MIG 400 oralt absorberas ibuprofen väl och snabbt i blodet från tunnan i tunntarmen. Det fördelas jämnt i kroppens vävnader, som metaboliseras i levern till inaktiva nedbrytningsprodukter, som huvudsakligen utsöndras i urinen. Halveringstiden för den aktiva substansen från blodplasma (den tid under vilken hälften av läkemedlets totala dos elimineras) är cirka 3-4 timmar.

Indikationer för användning

Metformin tabletter är indicerade för symptomatisk och patogenetisk behandling av inflammatoriska processer i kroppen, som åtföljs av smärta:

 • Huvudvärk, inklusive migrän (svår paroxysmal huvudvärk).
 • Smärta i muskler och leder av olika ursprung.
 • Smärtsam menstruation hos kvinnor.
 • Neuralgi - smärta på grund av aseptisk inflammation i perifera nerver.
 • Tandvärk.

Dessutom används MIG 400 tabletter för att minska kroppstemperaturen vid febrilförhållanden, speciellt provocerad av smittsam process i kroppen.

Kontra

Att ta MIG 400 tabletter är kontraindicerat i ett antal patologiska och fysiologiska tillstånd i kroppen, vilket inkluderar:

 • Överkänslighet mot ibuprofen eller hjälpkomponenter av läkemedlet, såväl som individuell intolerans mot acetylsalicylsyra eller andra medlemmar av den farmakologiska gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
 • Erosiva och ulcerativa sjukdomar i matsmältningskanalen (magsår eller duodenalsår, ulcerös kolit) i det akuta skedet.
 • Hemofili, hemorragisk diates och andra patologiska koagulationssjukdomar.
 • Närvaron av "aspirintriaden" - intolerans mot acetylsalicylsyra, nasal polypos och bronkialastma (allergisk inflammation i bronkierna).
 • Blödning i kroppen av varierande intensitet och lokalisering vid tidpunkten för användning av läkemedlet eller överfört under det senaste förflutna.
 • Bristen på enzymet glukos-6-fosfat dehydrogenas, vilket är nödvändigt för det normala funktionella tillståndet av erytrocyter.
 • Olika patologi hos den optiska nerven.
 • Graviditet när som helst under sin kurs och bröstperioden.

Med omsorg preparatet appliceras med samtidig hypertoni (förhöjt blodtryck), hjärtsvikt, vilket minskar den funktionella aktiviteten i levern eller njurarna, kronisk förloppet av magsår i remission (förbättring), inflammation i magen (gastrit), tunn (enterit) och tjocka (kolit a) intestinal hyperbilirubinemi (ökad koncentration av bilirubin i blodet), blodpatologi av oförklarligt ursprung Innan du börjar ta MIG 400 tabletter måste du kontrollera att det inte finns kontraindikationer.

Dosering och administrering

MIG 400 tabletter tas i munnen, helst efter måltider för att minska den aktiva substansens negativa påverkan på mag och tarmar. De tuggas inte och tvättas med mycket vatten. Från och terapeutisk dos MIG 400 tabletter för vuxna och barn över 12 år är 200 mg 3-4 gånger om dagen, om det behövs, det kan ökas till 400 mg tre gånger om dagen, och samtidigt uppnå en terapeutisk effekt dosen minskas. Ta inte drogen i mer än 7 dagar. Om det kvarstår smärta, kontakta en läkare. Patienter med samtidig hjärt-, lever- eller njurpatiologi minskar doseringen.

Biverkningar

Att ta MIG 400 tabletter kan leda till utveckling av oönskade reaktioner från olika organ och system:

 • Matsmältningssystemet - illamående, halsbränna, kräkningar, aptitlöshet, smärta i buken (främst i de övre delarna), flatulens (uppblåsthet), förstoppning eller diarré, torrhet och smärta i munnen, inflammatorisk reaktion av munslemhinnan med bildande av defekter i den (aphthous stomatit), leverbetennelse (hepatit), pankreas (pankreatit), inflammation i tandköttet (gingivit).
 • Nervsystemet - huvudvärk, sömnlöshet eller sömnighet, yrsel, ångest, irritabilitet, nervositet, depression (långvarig minskning av humör), psykomotorisk agitation, förvirring med utvecklingen av hallucinationer, utvecklar sällan aseptisk meningit (inflammation i ryggmärgs och hjärnans membran).
 • Kardiovaskulärt system - ökning av blodtrycket, utveckling av hjärtsvikt, takykardi (ökning av hjärtfrekvensen).
 • Blod och röd benmärg - en minskning av antalet leukocyter (leukopeni), erytrocyter (anemi), granulocyter (agranulocytos) och blodplättar (trombocytopeni).
 • Andningsorganen - utveckling av bronkospasm (förminskning av bronkierna på grund av spasmer av släta muskler i deras väggar) och andfåddhet.
 • Sinnen - hörselnedsättning, minska dess svårighetsgrad, förekomst av brus eller ringningar i öronen, toxisk skada på synnerven, dimsyn, hans suddig, dubbelseende, utseende av fläckar i synfältet (skotom), torrhet av ytan i bindhinnan, med dess inflammation (konjunktivit).
 • Laboratorieindikatorer - en ökning av varaktigheten av kapillärblödning, en minskning av hematokrit och hemoglobin, en ökning av koncentrationen av kreatinin i blodet och aktiviteten hos enzymerna av hepatiska transaminaser (ALT, AST).
 • Allergiska reaktioner - hudutslag och klåda, urtikaria (karakteristiskt hudutslag och klåda i huden liknar sting), svåra nekrotiska allergiska hudlesioner som åtföljs av en förlust av dess delar (Lyells syndrom eller Stevens-Johnson), angioödem (uttalas svullnad mjukdels områden i ansiktet och yttre könsorgan), allergisk inflammation av nässlemhinnan (rinit) och luftrör (atopisk astma eller bronkit), anafylaxi (en allvarlig allergisk reaktion system med en uttalad minskning i arteriellt tryck och polyorganfel).

Sannolikheten för biverkningar ökar vid långvarig användning av MIG 400 tabletter. Vid förekomst av biverkningar bör användningen av läkemedlet avbrytas.

Särskilda instruktioner

Innan du börjar ta MIG 400 tabletter bör du noggrant studera anmärkningen till läkemedlet, se till att det inte finns kontraindikationer och var uppmärksam på ett antal specifika instruktioner angående användningen av det:

 • Utvecklingen av tecken på inre blödning kräver omedelbart avbrytande av läkemedlet.
 • Läkemedlet kan maskera symptomen på den patologiska processen, vilken bör beaktas under diagnostiska aktiviteter.
 • Utveckling av buksmärta medan du tar piller MIG 400 kräver noggrann undersökning i samband med den möjliga utvecklingen av magsår.
 • Alkoholintag vid läkemedelsintag är uteslutet.
 • MIG 400 tabletter kan interagera med läkemedel från andra farmakologiska grupper.
 • Vid långvarig behandling med läkemedlet bör övervakas laboratorieparametrar av den funktionella aktiviteten hos levern, njurarna och blodet.
 • Om det är nödvändigt att göra en laboratoriebestämning av nivån på 17-ketosteroider, ska läkemedlet stoppas 48 timmar före testet.
 • Under användningen av läkemedlet rekommenderas att överge aktiviteter som kräver ökad koncentration och hastighet av psykomotoriska reaktioner.

I apoteksnätet säljs MIG 400 tabletter utan recept. Om du har frågor eller tvivel om användningen av dem, ska du rådfråga din läkare.

överdos

Med ett avsevärt överskott av den rekommenderade terapeutiska dosen MIG 400 tabletter utvecklar symtom överdos, vilket inkluderar buksmärtor, illamående, kräkningar, förvirring medvetande tills utvecklingen av koma, depression, sömnighet, huvudvärk, tinnitus, akut njursvikt, kritisk sänkning av blodtrycket, brott mot frekvensen och rytmen av hjärtkollisioner. Behandling av överdosering består i att tvätta magen, tarmarna, ta intestinala sorbenter (aktivt kol) och också genomföra symtomatisk behandling.

Analoger av tabletter MIG 400

Liknande preparat för MIG 400 tabletter med avseende på komposition och terapeutisk effekt är Nurofen, Ibuprofen.

Villkor för lagring

Hållbarheten för tabletter MIG 400 är 3 år från tillverkningsdatumet. De bör förvaras i mörkt, torrt, utom räckhåll för barn vid lufttemperatur inte högre än + 30 ° C.

MiG 400 pris

Den genomsnittliga kostnaden för 10 MIG 400 tabletter i apotek i Moskva varierar från 75-78 rubel.

Indikationer för användning av läkemedlet Mig och hur man tar det korrekt?

Med plötsliga attacker av smärta i huvudet, leder, muskler, är varje person bekant. De signalerar en inflammatorisk eller smittsam process i kroppen. För att snabbt eliminera det obehagliga syndromet används smärtstillande medel. De förbättrar tillståndet, tar bort puffiness, förbättrar blodcirkulationen. Av de icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlen kan man skilja tyska MiG.

Allmän information

Drug Mig dök upp på försäljning relativt nyligen. Tillverkare hävdar att det börjar agera inom ett par minuter efter intag, vilket effektivt eliminerar de mest kraftfulla migränattackerna. Läkemedlet framställs i tabletter förseglade i blister på 10 st.

Deras komposition inkluderar ibuprofen i mängden 400 mg och hjälpämnen:

 • stärkelse;
 • magnesiumsalt av stearinsyra;
 • titanvitt;
 • natriumkarboximetylstärkelse;
 • kiseloxid.

Mig 400 tabletter har en kraftfull komposition. Dess huvudsakliga aktiva ingrediens - ibuprofen - hämmar produktionen av cyklooxygenasenzymer, vilket accelererar omvandlingen av arakidonsyra till prostaglandiner.

Denna grupp av lipid substanser ökar känsligheten hos nociceptorer till mediatorer av smärta under inflammation. Icke-steroidläkemedel blockerar deras syntes, vilket underlättar människans tillstånd. Under smärtstillande medel:

 • minskad smärta;
 • normalt blodflöde till alla vävnader;
 • temperatur stabiliserar.

NSAIDs verkningsmekanism

Efter intag tränger ibuprofen fullständigt in i tarmväggen in i blodomloppet, fördelas jämnt i vävnaderna, sönderdelas i levern och utsöndras naturligt (med urin, oftare med gall). Den analgetiska effekten varar minst 4-5 timmar, vilket överstiger effekten av liknande droger.

Vad hjälper detta läkemedel? Oftast tas det med migränattacker. Dessutom har tabletter indikationer för användning som:

muskel- och ledvärk

 • menstruationssyndrom;
 • neuralgi av någon lokalisering
 • tandvärk;
 • reumatoid artrit
 • spondylit;
 • ländryggssmärta;
 • ischias;
 • bursit;
 • adnexit.
 • Omedelbart rekommendera att ta även feber orsakad av smittsamma processer som förekommer i kroppen. I synnerhet är läkemedlet effektivt för influensa och andra akuta respiratoriska virusinfektioner, bihåleinflammation, lunginflammation etc.

  Migränbehandling Mig dricker efter huvudmåltiden för att minska dess negativa påverkan på matsmältningssystemet. Det är värt att notera att anestetisk effekt i detta fall inte uppträder efter 10-15 minuter, men efter 40-45 minuter.

  Droppar svalas, tuggas inte, med en liten mängd rent vatten. Endast en specialist kan komma före den exakta dosen vid behandling av huvudvärk eller smärtssyndrom av annat ursprung.

  Den allmänna behandlingen är som följer:

  • 200 mg vuxna och barn över 16 dricker 3-4 gånger om dagen. Om ögonblicket i en dos av 400 mg är det tillräckligt att bryta tabletten. Den delar väl och smälter inte. Från att bryta upp och slipa preparatet förändras dess komposition inte, och den terapeutiska effekten bevaras i sin helhet;
  • För att snabbt uppnå ett resultat av 400 mg rekommenderas att dricka 3 gånger om dagen;
  • I sällsynta fall får barn under 12 år ta en halv tablett 2-3 gånger om dagen.

  När den terapeutiska effekten nås minskar dosen. Användning av läkemedlet i mer än en vecka är strängt förbjudet. Om smärtsyndromet inte dämpar, men är av ökande natur, är det nödvändigt att snabbt söka medicinsk hjälp.

  Kontraindikationer och biverkningar

  Trots påståenden från experter att MiG tolereras väl av patienterna, har den en ganska imponerande lista över restriktioner och speciella instruktioner. Instruktionerna indikerar att läkemedlet har sådana kontraindikationer som:

  • överkänslighet mot den aktiva substansen och hjälpkomponenter som utgör läkemedlet;

  magsår i akut form;

 • hemofili och andra blodproblem;
 • intolerans mot acetylsalicylsyra;
 • bronkial astma
 • blödning i kroppen av olika lokalisering och intensitet;
 • brist på enzymer för produktion av röda blodkroppar;
 • glaukom med vinkel-stängning
 • barns ålder upp till 12 år.
 • Med extrem försiktighet används migraintabletter för högt blodtryck, diabetes, hjärta och njursvikt, gastrit, enterit, kolit. När du använder läkemedlet är det lämpligt att rådgöra med din läkare för att se till att det inte finns någon kontraindikation i historien.

  Du måste också överväga följande funktioner i drogen:

  1. Särskilda studier av säkerheten vid behandling av gravida och ammande kvinnor har inte utförts, därför rekommenderas Mig inte för användning under denna period. Kanske förekomsten av allvarliga patologier i fostret. Att ta läkemedlet i hög dos kan orsaka missfall eller utlösning av förtida arbetskraft.
  2. Ibuprofen kommer in i blodet, vilket innebär att det förekommer i mjölken en halvtimme efter intag.

  Om en ammande mamma snabbt behöver eliminera huvudvärk, och hon litar inte på andra medel, matar de först barnet, och sedan tar bara ett piller. Under de närmaste 8 timmarna är det nödvändigt att dekantera och slänga mjölken.

 • Det är inte önskvärt att använda tabletter vid planering av graviditet.
 • Äldre människor rekommenderas inte att använda det utan läkares recept, eftersom njurarna och leveren efter 65 års ålder börjar fungera sämre, vilket gör det svårt att utsöndra läkemedlet från kroppen.
 • Det är förbjudet att dricka med andra smärtstillande medel samtidigt. Annars kommer risken för biverkningar och överdosering att öka.
 • Behandling med piller Mig kan orsaka oönskade reaktioner:

  • illamående, halsbränna, matsmältningsbesvär
  • torr mun, stomatit, gingivit;
  • Cephalalgia;
  • sömnighet, slöhet, humörsvängningar, depression, överexcitering;
  • arytmi, takykardi, hopp i blodtryck;
  • andfåddhet, bronkospasm, rinit;
  • allergisk nefrit;
  • cystit, polyuri;
  • hörselskada
  • suddig syn, skottom, konjunktivit
  • brännande, klåda, svullnad, rodnad i huden;
  • atopisk bronkit, anafylaktisk chock.

  Sannolikheten för biverkningar ökar vid långvarig användning och överdosering av läkemedlet. Efter att behandlingen avslutats försvinner de negativa fenomenen ofta, men om de kvarstår länge, är det nödvändigt att konsultera en specialist.

  Med ett signifikant överskott av den rekommenderade dosen kan patienten uppleva följande symtom:

  • buksmärtor;
  • kräkningar;
  • letargi;
  • dåsighet;
  • brist på energi;
  • hörsel
  • blodtrycksnät;
  • arytmi;
  • bradykardi;
  • depression;
  • acidos.

  För ångestsymtom bör du:

  • tvätta magen med mycket vatten;
  • drick adsorbenten (Atoxyl, Enterosgel);
  • utföra symtomatisk behandling.

  Mig med huvudvärk

  En person som regelbundet upplever en svår huvudvärk kan ta detta läkemedel. Migrän måste ta ett piller innan ett anfall börjar, annars kommer medicinen att vara ineffektiv.

  Om attacken misslyckades får den andra pillen att dricka 3-4 timmar efter den första. Med regelbundna anfall av smärta rekommenderas det att genomgå en fullständig undersökning för att identifiera den sanna orsaken till sjukdomen.

  Patienten, som tar detta läkemedel för huvudvärk, kan vara säker på att Mig inte innehåller beroendeframkallande läkemedel. Men trots att läkemedlet visat sig vara utmärkt, är det under behandlingen nödvändigt att observera alla försiktighetsåtgärder och noggrant övervaka antalet tabletter som tagits.

  Mig eliminerar dessa typer av huvudvärk:

  migrän, kännetecknad av paroxysmal tråkig smärta i templen, nacken och kronan. Det minskar förmågan att arbeta, orsakar dåsighet, nervositet, ljus och buller-rädsla.

 • smärta orsakad av att vara i ett oventilerat rum, fyllighet, värme. I det här fallet har kroppen en brist på vätska. Trycket stiger och orsakar ömhet. Inställningen normaliserar snabbt ett offer för offret;
 • stresssmärta orsakad av erfaren ångest, stress, känslor, trauma på huvud och nacke. Malaise manifesterar sig ofta på kvällen eller på natten;
 • klusterproblem, kännetecknad av smärta på ena sidan av skallen, åtföljd av ögonröda på den skadade sidan;
 • smärta orsakad av baksmälla. Läkemedlet kommer lätt att eliminera obehaget och lindra symtomen på förgiftning som orsakas av sönderfall av etanol i levern.
 • Temporal arterit bildas hos äldre. En person känner ömhet i axlarna och nacken. I ögonblicket kommer att eliminera de obehagliga symptomen, men om de sker regelbundet är det nödvändigt att konsultera en specialist och genomföra lämplig behandling.
 • På effektiviteten av verktygen visas många positiva recensioner.

  Till exempel Vitaliy Nefedov, 43 år gammal, skrev: "När jag har en mycket dålig huvudvärk och värk hela kroppen under en kall, dricka Mig 400. Mycket stark medicinering, eftersom smärtan i tinningarna och leder gått nästan omedelbart. Läkemedlet fungerar länge, så jag behöver två piller om dagen och sedan mitt i sjukdomen.

  Jag rekommenderade detta läkemedel till min granne när hon led av tandvärk. Men han passade inte på henne, tanden fortsatte att ont och ont. Förmodligen handlar det om orsaken till sjukdomen och kroppens mottaglighet för ibuprofen. I min första hjälpenpaket finns alltid denna smärtstillande förpackning och jag är lugn om jag känner att jag blir sjuk igen. "

  Applikationsfunktioner

  Innan behandlingskursen med Mig 400 tabletter startas bör du noggrant studera anteckningen, vilken måste appliceras på varje förpackning. Du måste också se till att de angivna kontraindikationerna för patienten saknas. Det finns ett antal speciella instruktioner som du måste vara uppmärksam på för att inte förvärra patientens tillstånd:

  • Utvecklingen av tecken på inre blödning kräver omedelbart avbrytande av läkemedlet.
  • tar piller kan maskera den sanna orsaken till sjukdomen och komplicera ytterligare behandling som orsakar smärtsamma symptom, inklusive vanliga migrän
  • i händelse av smärta i buken är det nödvändigt att diagnostisera detektering av magsår eller dess exacerbation;
  • En person kan utlösa utvecklingen av sår, gastrit, blödning i de inre organen;
  • läkemedlet Mig 400 interagerar väl med läkemedel i en annan farmakologisk serie. Men om en kronisk sjukdom behandlas samtidigt krävs ett medicinskt samråd.
  • Med långvarig terapi är det nödvändigt att övervaka leverns, njurens aktivitet och kontrollera blodets sammansättning.
  • före laboratorieundersökning av blod för ketosteroider ska tabletterna slutas dricka 48 timmar före testning;
  • under behandling kan inte ta alkohol. Alkohol som tränger in i blodet, blandas med ibuprofen. En kemisk reaktion börjar, som är fylld av inte bara försämringen av patientens tillstånd, men också bildandet av farliga patologier.

  Konsekvenser av att dricka med piller

  För migrän hos ett barn måste du kontakta en barnläkare som kommer att ge råd om säkrare medel.

  Mig 400 är tillgängligt i alla apoteksnätverk utan recept. Läkemedlet ska vara tillgängligt för hand, eftersom det snabbt och effektivt eliminerar smärta, lindrar inflammation och lindrar en feberisk stat. Det bör dock komma ihåg att läkemedlet inte kommer att bota den underliggande sjukdomen, men bara minska intensiteten av symtomen. Därför är det bättre att samråda med en specialist om ytterligare behandling.

  Huvudvärk Cure MIG

  Nästan varje person står inför huvudvärk. De kan förekomma av olika orsaker: överarbete, stress, influensa, ARVI, problem med blodkärl etc. Analgetik hjälper patienter att bli av med smärtstillande smärtssyndrom ganska ofta. Det finns en hel del av dem i apotekskedjan, och valet av läkemedlet förblir för köparna.

  Relativt nyligen dök upp på försäljning drogen Mig för huvudvärk. Han lindar snabbt en person från obehagliga symptom och ger glädje åt livet och anses verkligen vara effektivt och säkert. Hur är det här analgetiska arbetet, finns det några kontraindikationer och vilka möjliga biverkningar har det observerats hos patienter?

  Verkningsmekanism

  Migpiller, lindrande huvudvärk, är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, vilket sparar effekt inom en timme efter att ha tagits. Den aktiva substansen i läkemedlet är ibuprofen. Detta är ett derivat av propionsyra. Dess verkningsmekanism är associerad med inhibering av cyklooxygenas, vilket leder till undertryckandet av syntesen av prostaglandiner och undertryckandet av trombocytaggregation.

  • Analgetiska egenskaper som lindrar eller lindrar smärta.
  • Antipyretisk, vilket minskar hög kroppstemperatur.
  • Antiinflammatorisk, hämmar utvecklingen av den inflammatoriska processen.

  Ibuprofen absorberas snabbt i magsäcken i blodet, bindande till blodproteiner i plasma och fördelas i synovialvätska. I levern, som genomgår metabolism, sönderdelas den aktiva substansen och utsöndras naturligt från kroppen.

  Vem visas

  Mig läkemedel har ett brett utbud av applikationer. Det rekommenderas att ta när:

  • Smärta i huvudet.
  • Migrän.
  • Perifer nervskada.
  • Influensan.
  • Fever.
  • Periodisk smärta i samband med menstruationscykeln.
  • Tandvärk.
  • Muskel och ledvärk.

  Europeiska organisationer som är involverade i att bekämpa allvarliga smärtor i huvudet och studera deras ursprung, rekommenderar att du använder det här läkemedlet, eftersom det har fungerat bra i praktiken.

  Applikation Instant och Dosering

  Detta verktyg är endast tillverkat i tablettform. Tabletterna har en oval form och en remsa i mitten, tack vare vilken de lätt kan delas upp i hälften. Varje tablett innehåller 400 mg ibuprofen.

  Om du behöver ta en smärtstillande läkare en gång, bör du inte rådgöra med en läkare. Om smärtan återkommer, ökar, stör det normala livet, är det mycket farligt att ta medicinen under lång tid. Det kräver medicinsk hjälp och full diagnos. Ibuprofen kommer inte att bli av med orsakerna till smärta, men eliminerar bara det uttalade symtomet.

  Enligt anvisningarna, ett botemedel mot huvudvärk. Mig tas av munnen med en liten mängd vatten. Ett smärtstillande medel är inte associerat med matintag. De dricker det när de behöver det.

  Tillåtet att ta piller:

  • 400 mg tre gånger om dagen under svåra förhållanden.
  • 200 mg tre gånger om dagen med måttligt smärtssyndrom.

  Enstaka doser - högst 1 tablett. Många patienter vet inte när de kan ta ett annat piller om de missade nästa mottagning och de tror att du måste dricka två piller samtidigt. Detta kan inte göras. Det andra pillret får inte ta tid tidigare än 4 timmar efter det första. Om mottagningen saknas, ska du dricka 1 piller och efter 4 timmar - den andra.

  Det är viktigt! Detta smärtstillande medel ska inte användas i maximal dos av mer än en vecka utan att rådfråga en läkare.

  Kontra

  Listan över patologier för vilka det är förbjudet att använda Mig inkluderar:

  • Erosiva och ulcerativa sjukdomar i matsmältningssystemet.
  • Aspirinbronkial astma.
  • Blodkoagulationssjukdomar.
  • Intern blödning av något ursprung.
  • Hemorragisk diatese.

  Läkemedlet tas inte om du är överkänslig mot det aktiva ämnet i dess sammansättning. Barn under 12 år är inte föreskrivna.

  Biverkningar och överdosering

  Om du inte följer instruktionerna och inte tar hänsyn till läkemedlets egenskaper kan överdos och biverkningar inträffa. Av de noterade märkta biverkningarna:

  • Matsmältningsbesvär: förstoppning, kräkningar, halsbränna, diarré, flatulens, illamående.
  • Dubbelsyn, torra ögon, svullnad i konjunktivan.
  • Ökat blodtryck, takykardi, yrsel.
  • Sömnstörningar, irritabilitet, nervositet, ångest.
  • Dyspné, bronkospasm.
  • Förändringar i blodets sammansättning.
  • Skador på lever och njurar.

  Med långvarig användning av läkemedlet i maximala doseringsproducenter varnar man om sjukdomar i optisk nerv, förekomst av olika blödningar, sjukdomar i matsmältningssystemet, ulcerös stomatit, läkemedelsinducerad hepatit, pankreatit, viral meningit.

  Under en tvungen lång behandlingsperiod kontrollerar en specialist nödvändigtvis sammansättningen av patientens blod för att studera läkemedlets effekt på kroppen och förhindra utvecklingen av svåra komplikationer i tid.

  Symptom på överdosering är:

  • Persistent buksmärta.
  • Huvudvärk.
  • Konstant slöhet, trötthet.
  • Illamående, kräkningar, yrsel.
  • Acidos.
  • Bradykardi.
  • Letargi.
  • Depression.
  • Ear ringing
  • Markerad blodtrycksfall.
  • Takykardi, arytmi.

  När ångestsymptom och explicit överdos offer måste sköljas mage, för att ge en alkalisk dryck och mottagnings adsorbenter.

  Applikationsfunktioner

  MiG är ett potent smärtstillande medel som inte kan tas tillsammans med:

  • Orala antikoagulantia - läkemedlet kan förbättra sin effekt.
  • Tiaziddiuretika, som kan orsaka natriumretention på grund av hämning av prostaglandinproduktion.
  • Antihypertensiva läkemedel, vars effekt förstärks av det gemensamma intaget.
  • Andra läkemedel grupp icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel och kortikosteroider, vilket kraftigt ökar risken för biverkningar.

  Mycket noggrant Jag utser:

  • Äldre personer över 75 år på grund av försämringen av levern och njurarna, som bär en ytterligare börda om undanröjande av ibuprofen.
  • Med diabetes. Efter att ha tagit det, ökar insulinets hypoglykemiska egenskaper, så patienterna behöver justera dosen i tid.
  • Patienter med njure, hjärtsjukdom och leversjukdom. Endast läkaren väljer dosen. Det brukar inte överstiga 200 mg tre gånger om dagen under svåra förhållanden.
  • Gravid i tidig graviditet. Användningen av läkemedlet är strikt kontrollerad av läkaren och utses i extrema fall.
  • Under laktation på grund av ibuprofen förmåga att tränga in i mjölk. Om du behöver ta smärtstillande medel ska mjölken dekanteras inom 4 timmar efter att du har tagit p-piller. Om läkemedelsbehandling tar lång tid, är amning avbruten.
  • Med förhöjt blodtryck. Patienter med högt blodtryck ta bedövningsmedel behöver bara en läkare tillstånd, med tanke på blodtryckssänkande läkemedel, de måste tas kontinuerligt. I detta fall ska patienten regelbundet mäta tryck och kontroll kroppsvikt. Om du har problem med syn eller andra obehagliga symptom, behandling omedelbart upphäva och ersätta den med en annan, mindre farlig drog.

  Medan du tar läkemedlet i höga doser kan dåsighet, slöhet, koncentrationsstörning uppstå. Därför är det nödvändigt fram till slutet av behandlingen att avstå från att köra fordon och utföra arbete som kräver en snabb psykomotorisk reaktion.

  Alkohol och Mig kan inte kombineras. Kompatibilitet med ibuprofen med etanol är inte bara farligt, men skadligt för hälsan. Huvudslaget tar mag-tarmkanalen. Även en enda dos av "rattling" -cocktail kan prova ulcerös inflammation på slemhinnan. Inte mindre hotad är en av de viktigaste organen - levern, som måste återställas länge efter sådana experiment.

  analoger

  Liknande i deras verkningsmekanism och aktiv substans med Mig är:

  • Alvedon. Det ordineras för bursit, artrit, myalgi, radikulit, posttraumatiska inflammationer. Finns i piller, pillerform, sirap, suspension.
  • Ibuprofen. Används för att behandla gikt, deformerande osteoartrit, ÖNH sjukdomar, reumatoid artrit. Finns i piller, sirap, tabletter, suspensioner.
  • Nurofen. Lindrar smärta i reumatiska sjukdomar, sjukdomar i det perifera nervsystemet, feber orsakad av smittsamma och inflammatoriska sjukdomar. Det används vid behandling av migrän, yrsel och smärta i huvudet, som kan vara så intensiv att offret inte kan komma ur sängen för ett par dagar. Det produceras i piller, tablettform, sirap, suspensioner.
  • Ibuprom. Det bidrar till att minska temperaturen, har antiexudativ effekt. Finns i tabletter och mjuka gelatinkapslar.
  • Bonifen. Används för sjukdomar i rörelseapparaten, myalgi, artralgi, neuralgisk amyotrofi, tenosynovit, onkologiska patologier. Finns i droppar, suspensioner, kapslar, sirap.
  • Faspik. Det används för feber och smärt syndrom av olika ursprung. Finns i tablettform och granuler.

  Enligt patientrecensioner är Mig ett effektivt piller som hjälper till att klara av olika smärtor. Men mycket beror på organismens individuella egenskaper. Om en persons huvud inte ont efter bara 10 minuter efter administrering, gör andra läkemedel inte hjälpa till att lindra en migränattack, även den maximala dosen. Experter säger att detta verktyg kan användas under en kort tid och det är bättre att konsultera en läkare innan behandling.

  Instant 400 instruktioner för användning, analoger, kontraindikationer, komposition och priser på apotek

  Latinnamn: MIG 400

  ATX-kod: M01AE01

  Utgångsdatum för läkemedlet omedelbart 400: 3 år

  Förvaringsförhållanden för läkemedlet: Förvaringstemperatur upp till 30 ° C. Läkemedlet måste hållas på ett ställe som är skyddat från solen.

  Försäljningsvillkor för apotek: Inget recept

  Sammansättning, frisättningsform, farmakologisk verkan av Mig 400

  Sammansättning av läkemedlet Mig 400

  Den aktiva substansen i läkemedlet är ibuprofen.

  Ytterligare komponenter - kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse, natriumkarboximetylstärkelse, magnesiumstearat.

  Skalet innehåller hypromellos, povidon K30, titandioxid, makrogol 4000.

  Form av frisättning av läkemedlet Mig 400

  Läkemedlet säljs i form av tabletter som är belagda.

  Farmakologisk verkan av läkemedlet Mig 400

  Läkemedlet är ett nonsteroidalt antiinflammatoriskt medel.

  Indikationer för användning av läkemedlet Mig 400

  Indikationer för användning av läkemedlet Mig 400 är:

  Läkemedlet är indicerat för användning i:

  • huvudvärk;
  • tandvärk;
  • smärta i muskler och leder
  • feber med kall och influensa;
  • migrän;
  • neuralgi;
  • menstruationsvärk.

  Om du behöver veta vad Mig 400 tabletterna hjälper till med var och en, är det lämpligt att rådgöra med din läkare.

  Kontraindikationer för användningen av Mig 400

  Kontraindikationer för användningen av läkemedlet MIG 400 är:

  Det här verktyget är förbjudet att använda när:

  • hemorragisk diatese;
  • överkänslighet mot läkemedlet;
  • erosiva och ulcerativa lesioner i matsmältningskanalen;
  • hemofili och andra blödningsstörningar;
  • graviditet;
  • ålder upp till 12 år
  • amning;
  • en negativ reaktion på acetylsalicylsyra och andra NSAID i historien;
  • aspirin astma;
  • blödning;
  • brist på glukos-6-fosfat dehydrogenas;
  • sjukdomar i den optiska nerven.

  Med omsorg medicin bör användas hos äldre, liksom i fallet med högt blodtryck, lever- eller njursvikt, hyperbilirubinemi, gastrit, kolit, hjärtsvikt, levercirros med portal hypertension, nefrotiskt syndrom, magsår och duodenalsår (även i anamnesen ), enterit, blodsjukdomar.

  Mig 400 - Bruksanvisning

  Läkemedlet används inomhus. För dem som tar Mig 400 piller, anger användningsanvisningarna att doserna ställs in individuellt, beroende på bevisen.

  Börja med att ta drogen med 200 mg varje dag 3-4 gånger. Vid behov kan dosen ökas till 400 mg, vilket tas 3 gånger om dagen. När den terapeutiska effekten uppnås reduceras den dagliga dosen till 600-800 mg.

  Bruksanvisning Mig 400 informerar om att det inte är tillåtet att ta detta läkemedel längre än en vecka eller i högre doser utan att ha råd med en specialist.

  Med nedsatt njurfunktion, hjärta eller lever, minskar dosen.

  Biverkningar

  Användningen av Mig 400 kan leda till följande biverkningar:

  • Magtarmkanalen: kräkningar, buksmärtor, aptitlöshet, illamående, flatulens, halsbränna, diarré, förstoppning;
  • sensoriska organ: torra eller irriterade ögon, hörselnedsättning, giftiga lesioner i optisk nerv, stickningar eller tinnitus, suddig eller dubbel vision, konjunktivalödem och ögonlock;
  • SSS: hjärtsvikt, högt blodtryck, takykardi;
  • allergisk utslag, angioödem, dyspné, anafylaktisk chock, erythema multiforme, eosinofili, klåda, anafylaktoida reaktioner, bronkospasm, feber, Lyells syndrom, rinit;
  • förändring i laboratorievärden: ökning av serumkreatininkoncentration, ökad blödningstid, reduktion i hemoglobinnivåer, minskad kreatininclearance, ökad levertransaminasaktivitet, minska halten glukos i blodserum, minskning av hematokrit;
  • andningsorganen: andfåddhet, bronkospasm;
  • CNS: sömnlöshet, huvudvärk, nervositet, psykomotorisk agitation, depression, hallucinationer, yrsel, ångest, irritabilitet, sömnighet, nedsatt medvetenhet;
  • urinvägar: allergisk nefrit, akut njursvikt, cystit, nefrotiskt syndrom, polyuri;
  • hematopoietiskt system: trombocytopenisk purpura, anemi, leukopeni, trombocytopeni, agranulocytos.

  I sällsynta fall rapporterats sårbildning i mag-tarmslemhinnan, smärta i munnen, afte, hepatit, irritation eller torrhet i munslemhinnan, gingival slemhinna ulceration, pankreatit, aseptisk meningit.

  Med långvarig användning av medel i höga doser ökar sannolikheten för sårbildning i gastrointestinala slemhinna, synfel, blödning.