Aneurysm av cerebrala kärl

Skleros

Aneurysmer av cerebrala kärl är onormala lokala utskjutningar av hjärnans artärkärlväggar. I en tumörliknande kurs mimicar den cerebrala vaskulära aneurysmen kliniken för en massskada med skador på de optiska, trigeminala och oculomotoriska nerverna. I den apoplexiska kursen manifesteras den cerebrala vaskulära aneurysmen av symtom på subaraknoid eller intracerebral blödning, som plötsligt uppträder som ett resultat av dess bristning. Aneurysm av cerebrala kärl diagnostiseras baserat på anamnese, neurologisk undersökning, krökningsgenometografi av kraniet, cerebrospinalvätska undersökning, CT-skanning, MRI och hjärnan MRA. Om det finns tecken på cerebral aneurysm, är det föremål för kirurgisk behandling: endovaskulär ocklusion eller klipping.

Aneurysm av cerebrala kärl

Aneurysm i hjärnkärl är en följd av en förändring i kärlväggen, som normalt har 3 skikt: inre-intima, muskulagret och yttre adventitia. Degenerativa förändringar, underutveckling eller skada på ett eller flera lager av kärlväggen leder till uttunning och förlust av elasticitet hos den drabbade delen av kärlväggen. Som ett resultat uppträder kärlväggen på en försvagad plats under blodflödet. Detta bildar cerebrala kärlens aneurysm. Oftast är cerebralaneurysmen belägen i arteriala förgreningar, eftersom det finns det största trycket som utövas på kärlväggen.

Enligt vissa rapporter är cerebral aneurysm närvarande i 5% av befolkningen. Det är emellertid ofta asymptomatisk. En ökning av aneurysmal expansion åtföljs av gallring av dess väggar och kan leda till brist i aneurysm och hemorragisk stroke. Aneurysm av cerebral kärl har en nacke, kropp och kupol. Aneurysmens hals, som kärlväggen, kännetecknas av en treskiktsstruktur. Kupolen består bara av intima och är den svagaste punkten i vilken cerebral aneurysm kan brista. Oftast observeras gapet hos patienter i åldern 30-50 år. Enligt statistiken är det en bristad cerebral aneurysm som orsakar upp till 85% av icke-traumatiska subaraknoida blödningar (SAH).

Orsaker till cerebral aneurysm

Medfödd aneurysm av cerebrala kärl är en följd av utvecklingsavvikelser, vilket leder till störningar i deras normala anatomiska struktur. Det kombineras ofta med en annan medfödd patologi: polycystisk njursjukdom, aorta-koagulering, bindvävsdysplasi, hjärtsvikt i arteriovenös form, etc.

Förvärvat cerebral vaskulär aneurysm kan utvecklas som ett resultat av förändringar som uppträder i kärlväggen efter att ha lidit en kraniocerebral skada, mot bakgrund av hypertensiv sjukdom, vid ateroskleros och hyalinos av blodkärl. I vissa fall kan det orsakas av infektiös emboli i hjärnartärerna. En sådan aneurysm av cerebrala kärl i neurologi kallas mykotisk. Hemodynamiska faktorer såsom blodflödesuregellighet och hypertoni bidrar till bildandet av cerebral aneurysm.

Klassificering av cerebral aneurysm

I sin form är den cerebrala aneurysmen sacculär och spindelformad. Och den första är mycket vanligare, i ett förhållande på cirka 50: 1. I sin tur kan saccular aneurysm av cerebral kärl vara singel eller flera kammare.

Enligt lokaliseringen klassificeras cerebral aneurysm i aneurysm av den främre cerebral artären, den centrala cerebrala artären, den inre karotidartären och vertebrobasilarsystemet. I 13% av fallen finns flera aneurysmer belägna på flera artärer.

Det finns också en klassificering av cerebral aneurysm i storleksordning, enligt vilken miljonära aneurysmer upp till 3 mm är kända, små - upp till 10 mm, mellan 11-15 mm, stora - 16-25 mm och jätte - mer än 25 mm.

Symtom på cerebral aneurysm

Enligt sina kliniska manifestationer kan cerebral vaskulär aneurysm ha en tumörliknande eller apoplexiskurs. Med en tumörliknande variant ökar den cerebrala vaskulära aneurysmen gradvis och börjar nå en betydande storlek, börjar komprimera de anatomiska formationerna i hjärnan som ligger bredvid den, vilket leder till utseendet av motsvarande kliniska symtom. Tumörliknande cerebral vaskulär aneurysm kännetecknas av en klinisk bild av en intrakraniell tumör. Dess symptom beror på platsen. Oftast detekteras en tumörliknande cerebral vaskulär aneurysm i optisk chiasm och cavernös sinus.

Aneurysm i det chiasmatiska området åtföljs av nedsatt skärpa och visuella fält; med långvarig existens kan leda till atrofi av optisk nerv. Den cerebrala vaskulära aneurysmen, som ligger i den cavernösa sinusen, kan åtföljas av ett av de tre cavernösa sinus syndromen, som är en kombination av pares III, IV och VI par FMN med skada på olika grenar av trigeminusnerven. Pares av III, IV och VI-par manifesteras kliniskt av oculomotoriska störningar (försvagning eller omöjlighet av konvergens, utveckling av strabismus); nederlag av trigeminusnerven - symptom på trigeminal neuralgi. En långvarig cerebral vaskulär aneurysm kan åtföljas av förstörelse av benens ben, detekterad under röntgen.

Den cerebrala aneurysmen har ofta en apoplektisk kurs med det plötsliga utseendet av kliniska symptom som ett resultat av aneurysmbrott. Endast ibland förekommer aneurysmbrott före huvudvärk i fronto-orbitalregionen.

Hjärnaneurysmbrott

Det första symptomet på aneurysmbrott är en plötslig, mycket intensiv huvudvärk. Ursprungligen kan den vara lokal i naturen, som motsvarar aneurysmens placering, då blir den diffus. Huvudvärk åtföljs av illamående och upprepade kräkningar. Det finns meningeal symtom: hyperestesi, styv nacke, symtom på Brudzinsky och Kernig. Då finns det en förlust av medvetande, som kan variera under en annan tidsperiod. Epileptiforma anfall och psykiska störningar kan variera från ringa förvirring till psykos. Subaraknoid blödning som uppstår när en cerebral vaskulär aneurysm bryts är åtföljd av en lång spasma av artärer som ligger nära aneurysmen. I cirka 65% av fallen leder denna vaskulära spasmen till nederlaget för hjärnämnet av typen av ischemisk stroke.

Förutom subarachnoid blödning kan en bristad cerebral vaskulär aneurysm orsaka blödning i en substans eller ventrikel i hjärnan. Intracerebralt hematom observeras i 22% av fall av aneurysmbrott. Förutom cerebrala symtom uppenbaras det av ökande brännmärgssymtom, beroende på hematomets placering. I 14% av fallen orsakar en bristad cerebral aneurysm hjärnblödning. Detta är den mest allvarliga varianten av sjukdomsutvecklingen, ofta dödlig.

Brännmärgssymtom, som åtföljs av en bristad aneurysm av cerebrala kärl, kan vara olika och beror på aneurysmens placering. Sålunda orsakar den cerebrala vaskulära aneurysmen, som är belägen i området av karotidartär bifurcation, visuella funktionsstörningar. Aneurysm i den främre cerebral artären åtföljs av pares av de nedre extremiteterna och psykiska störningar, mellanhinna - genom hemiparesis på motsatta sidan och talproblem. Lokaliserad i vertebro-basilära systemet kännetecknas cerebral vaskulär aneurysm vid ruptur av dysfagi, dysartri, nystagmus, ataxi, alternerande syndrom, central pares av ansiktsnerven och lesion av trigeminusnerven. Aneurysm av cerebral kärl, som ligger i den cavernösa sinusen, ligger utanför dura materen och därför är dess bristning inte åtföljd av blödning i hålets hålighet.

Diagnos av cerebral aneurysm

Sällan karakteriseras cerebral vaskulär aneurysm av en asymptomatisk kurs och kan detekteras slumpmässigt när man undersöker en patient för en helt annan sjukdom. Med utvecklingen av kliniska symptom diagnostiseras en cerebral vaskulär aneurysm av en neurolog på basis av anamnese, patientens neurologiska undersökning, röntgen- och tomografiska undersökningar samt en studie av cerebrospinalvätska.

En neurologisk undersökning avslöjar meningeal och fokal symptom, på basis av vilken en aktuell diagnos kan göras, det vill säga att bestämma platsen för den patologiska processen. Rödgenografi av skallen kan upptäcka förstenade aneurysmer och förstörelse av benen på skallen basen. En mer noggrann diagnos ger CT och MR i hjärnan. Den slutliga diagnosen "cerebral vaskulär aneurysm" kan baseras på resultaten av en angiografisk studie. Angiografi gör det möjligt att ställa in aneurysmens placering, form och storlek. Till skillnad från röntgenangiografi kräver magnetisk resonans (MPA) inte införandet av kontrastmedel och kan utföras även under den akuta perioden av bristning av aneurysm i cerebrala kärl. Den ger en tvådimensionell bild av fartygets tvärsnitt eller deras tredimensionella tredimensionella bild.

I avsaknad av mer informativa diagnostiska metoder kan en bristad aneurysm i hjärnkärlen diagnostiseras med ländryggspunktur. Detektion av blod i den resulterande cerebrospinalvätskan indikerar närvaron av subaraknoid eller intracerebral blödning.

Under diagnosen bör en tumörliknande cerebral vaskulär aneurysm differentieras från hjärnans tumör, cysta och abscess. Apoplexisk cerebral vaskulär aneurysm kräver differentiering från ett epileptiskt anfall, transient ischemisk attack, ischemisk stroke, meningit.

Behandling av cerebral aneurysm

Patienter vars hjärnaneurysm är liten i storlek ska övervakas ständigt av en neurolog eller neurokirurg, eftersom en sådan aneurysm inte är en indikation på kirurgisk behandling, utan måste övervakas för sin storlek och kurs. Konservativa terapeutiska åtgärder syftar till att förhindra en ökning av aneurysmens storlek. Dessa kan inkludera normaliserande blodtryck eller hjärtfrekvens, korrigera blodkolesterolnivåer, behandla effekterna av TBI eller befintliga infektionssjukdomar.

Kirurgisk behandling syftar till att förebygga aneurysmbrott. Dess huvudsakliga metoder är klipping av aneurysmhalsen och endovaskulär ocklusion. Stereotaktisk elektrokoagulering och artificiell trombos av aneurysmen med användning av koagulanter kan användas. För vaskulära missbildningar utförs radiokirurgisk eller transkraniell ablation av AVM.

En bristad cerebral vaskulär aneurysm är en nödsituation och kräver konservativ behandling som liknar behandling av hemorragisk stroke. Enligt indikationerna utförs kirurgisk behandling: hematomavlägsnande, endoskopisk evakuering eller stereotaktisk aspiration. Om cerebral vaskulär aneurysm åtföljs av blödning i ventriklerna ger ventrikulär dränering.

Prognos för cerebral aneurysm

Sjukdomens prognos beror på den plats där hjärnkärlens aneurysm ligger, såväl på storlek som på närvaro av en patologi som leder till degenerativa förändringar i kärlväggen eller hemodynamiska störningar. En icke-ökande cerebral aneurysm kan existera genom patientens liv utan att orsaka några kliniska förändringar. En bristad cerebral aneurysm i 30-50% av fallen leder till patientens död. Hos 25-35% av patienterna efter bristning av aneurysmen kvarstår persistenta inaktiverande effekter. Upprepad blödning observeras hos 20-25% av patienterna, dödligheten efter att den nått 70%.

MedGlav.com

Medical Directory of Diseases

Huvudmeny

Aneurysmer av cerebrala kärl.

BROWN FISH ANEURYSMS.


Arteriella cerebrala aneurysmer är en av de vanligaste orsakerna till livshotande, ofta dödliga, intrakraniella blödningar. Arteriella aneurysmer är en begränsad eller diffus utvidgning av lumen av en artär eller utskjutande av dess vägg.

De vanligaste typerna av aneurysmer är:

 • så kallade saccular aneurysmer, som har formen av en liten tunnväggig väska, där botten, mittdelen (kroppen) och nacken kan särskiljas;
 • mer sällsynta former är sfäriska,
 • fusioform (spindelformad) eller S-formad.

Aneurysmens vägg är som regel en annan tjocklek på plåten av ärrbindvävnad. I urinhålan hos aneurysmen kan vara blodproppar av olika recept.

Lokalisering av aneurysmer.

Den vanligaste lokaliseringen av arteriella aneurysmer är artärerna i hjärnans botten, vanligtvis i stället för deras uppdelning och anastomos. Särskilt ofta är aneurysmer belägna på den främre bindande artären, nära utmatningen av den bakre kommunikationsartären eller i området av grenarna i den centrala cerebrala artären. I 80-85% av fallen ligger aneurysmer i systemet hos de inre karotidarterierna, i 15% i systemet hos ryggrads- och basilarterierna.

Skälen.

Anledningen till bildandet av arteriella aneurysmer är etablerad endast hos ett litet antal patienter. Ca 4-5% av aneurysmer utvecklas på grund av infekterad emboli i hjärnåren. Dessa är så kallade mykotiska aneurysmer. Ateroskleros spelar en obestridlig roll i ursprunget till stora sfäriska och S-formade aneurysmer. Förekomsten av sårformiga aneurysmer är förknippad med medfödd inferioritet av hjärnans artärsystem. Ateroskleros och hypertension samt trauma spelar en viktig roll.


Aneurysmer kan vara:

 • singel eller
 • multipel.

Den kliniska bilden.

Det finns två former av den kliniska manifestationen av arteriella aneurysmer - apoplexisk och tumörliknande. Den vanligaste apoplexiska formen. Med den plötsliga utvecklingen av subaraknoidblödning, vanligtvis utan föregångare. Ibland är patienter med blödning bekymrad över begränsad smärta i fronto-orbitalområdet, det finns pares av kranialnerven.

Det första och främsta symptomet på aneurysmbrott är en plötslig akut huvudvärk.
Först kan det ha en lokal karaktär i enlighet med lokaliseringen av aneurysmen, då blir den diffus, diffus. Nästan samtidigt med huvudvärk, illamående, upprepade kräkningar, förlorad medvetenhet hos olika varaktigheter. Mentala syndromet utvecklas snabbt! epileptiforma anfall observeras ibland. Mentala abnormiteter uppträder ofta, allt från liten förvirring och desorientering till allvarlig psykos. Under den akuta perioden finns en ökning i temperaturen, en förändring i blodet (måttlig leukocytos och ett skifte till vänster), i cerebrospinalvätskan finns en blandning av blod.

När ryggraden i basal aneurysmer påverkas, är kraniala nerver drabbade, ofta oculomotoriska. Vid aneurysmbrott kan blödning i hjärnämnet (subaraknoid-parenkymblödning) inträffa förutom subaraknoid. Den kliniska bilden i sådana fall kompletteras med symptom på brännvikt i hjärnan, vars identifiering är ibland svår på grund av graden av cerebrala symtom.

I händelse av blod genombrott i hjärnans ventrikel (subaraknoid-parenkym-ventrikulär blödning) är sjukdomen mycket svår och slutar snabbt i döden.

Symtom på hjärnskador vid aneurysmsbrott orsakas inte bara av blödning i hjärnan utan också av cerebral ischemi, som härrör från den långvariga krampen i artärerna som är karakteristiska för subaraknoidblödning, både nära den brutna aneurysmen och i avståndet. Lokala neurologiska symptom som upptäcks under detta ger ofta betydande hjälp vid bestämning av lokaliseringen av aneurysmen. En sällsynt komplikation är utvecklingen av normotensiv hydrocephalus på grund av blockaden av de blodspridda basala sektionerna i hjärnans foder som resorberar cerebrospinalvätska.

I vissa fall orsakar arteriella aneurysmer, som långsamt ökar, hjärnskador och bidrar till utseendet av symtom som är karakteristiska för godartade tumörer i hjärnans basala områden. Deras symptomatologi är olika beroende på platsen. Oftast är tumörliknande aneurysmer lokaliserade i den cavernösa sinus och chiasmatiska regionen.

Aneurysm hos den inre halshinnan indelad i följande grupper:

 1. aneurysmer i den cavernösa sinusen (infraklinoid - belägen under den turkiska sadelens kilformade processer)
 2. aneurysm av den supraclinoida artären,
 3. aneurysm nära bifurcationen av halspulsådern.

Aneurysmer i den cavernösa sinusen.
Beroende på olika lokalisering utmärks tre syndrom av cavernös sinus.

 • bakre, vilket kännetecknas av nederlaget för alla grenar av trigeminusnerven i kombination med oculomotoriska störningar;
 • mitt nederlag av I- och II-grenarna i trigeminusnerven och oculomotoriska störningar; främre smärta och nedsatt känslighet i zonen för innervation av trigeminusnervets I-gren och förlamning av III-, IV- och VI-nerverna.

Stora och långvariga karotida aneurysmer i den cavernösa sinus kan orsaka destruktiva förändringar i benens ben, synlig på röntgenbilden. När aneurysm sprider sig i den cavernösa sinusen, finns det ingen blödning i kranialhålan på grund av deras extradurala läge.

Aneurysmer av den supraclinoida delen av den inre halspulsådern.
De ligger nära utmatningen av den bakre förbindningsartären och karakteriseras förutom de typiska symptomen på subaraknoidblödning för alla aneurysmer genom selektiv lesion av den oculomotoriska nerven i kombination med lokal smärta i den främre orbitalregionen.

Aneurysmer av carotid bifurcation orsakar ofta synskador på grund av deras placering i chiasmens yttre hörn.

Aneurysmer av den främre cerebrala artären De kännetecknas av psykiska störningar, benparis, hemiparesis med extrapyramidala förändringar i tonen i armen, vilket förklaras av spasm i de främre cerebrala artärerna och deras grenar.

Aneurysmer i den centrala cerebrala artären vid bristning orsakar de utvecklingen av pares av motsatta extremiteter, talstörningar, mindre ofta känslighetsstörningar.

Aneurysmer av vertebrobasilarsystemet brukar uppstå med symtom på skador i den bakre kranialfasen (dysartri, dysfagi, nystagmus, ataxi, pares av VII och V-nerverna, alternerande syndrom).

Flera aneurysmer utgör ca 15% av alla aneurysmer. Egenskaper hos den kliniska kursen bestäms av lokaliseringen av aneurysmen från vilken blödningen inträffade.

Arteriovenös aneurysm (arteriovenösa angiom, vaskulära missbildningar eller missbildningar) kan också orsaka intrakraniella blödningar. Dessa är vaskulära knölar av olika storlekar, som bildas genom slumpmässig sammanvävning av förspända och dilaterade vener och artärer. Deras storlek sträcker sig från några millimeter till jätte formationer som upptar mest av hjärnhalvfrekvensen. Oftast är de lokaliserade i de främre parietala regionerna.

Arteriovenösa aneurysmer är en medfödd anomali hos hjärnkärlen. En karakteristisk egenskap hos strukturen hos dessa aneurysmer är avsaknaden av kapillärer i dem, vilket leder till direkt skakning av arteriellt och venöst blod. Arteriovenösa aneurysmer distraherar en stor del av blodet, vilket är "parasiter i hjärncirkulationen".
De viktigaste kliniska symptomen på arteriovenösa aneurysmer är intracerebrala blödningar och epileptiforma anfall.

Diagnos.

Diagnos av både arteriella och arteriovenösa aneurysmer uppvisar vissa svårigheter. Deras erkännande tar hänsyn till anamnestiska indikationer på överförda subaraknoida blödningar, transient hemianopi, oftalmoplegisk migrän, epileptiska anfall. Av stor betydelse är kraniografi, som avslöjar karaktäristiska tunna ringformiga skuggor, som uppträder av förstenade aneurysmer i bilderna.
Vissa stora aneurysmer kan orsaka förstöring av benen på skallen basen. EEG har en bestämd betydelse.

Den slutliga diagnosen av hjärnans artärer, bestämning av lokalisering, storlek och form är endast möjlig med hjälp av angiografi, som produceras även under den akuta perioden av stroke. I vissa fall är informativ datortomografi av huvudet med kontrastförbättring informativ.

BEHANDLING AV STRÅLETS ANEURYSMER.


Konservativ behandling för aneurysmbrott är densamma som för cerebral blödning (cerebrovaskulär olycka, akut). Det är nödvändigt att observera strikt sängstöd under 6-8 veckor.

Upprepade ländryggspårningar för terapeutiska ändamål är motiverade endast för lindring av allvarliga huvudvärk, där läkemedel är ineffektiva. En spasm av de intrakraniella artärerna, som ofta resulterar i omfattande mjukgöring, inklusive hjärnstammen, är ännu inte möjligt att avlägsnas genom konservativa åtgärder.

Den enda radikala metoden för behandling av sacculära aneurysmer är kirurgi - klippning av aneurysmens hals. Ibland stärker de aneurysmens mur, "förpackar" den med muskler eller gasbindningar.

Under senare år, föreslog vi ett antal förbättringar och nya metoder för kirurgisk behandling av aneurysmer: mikrokirurgisk artificiell koagulering av aneurysmen med användning av en koagulant eller en suspension av järnpulver i ett magnetiskt fält, stereotaktisk elektrokoagulation, koagulering med användning av engångsballongkateter, stereotaktisk klippning.

I arteriovenösa missbildningar är den mest radikala extirpationen av hela vaskulärspolen efter klyvning av adduktions- och dräneringskärlen.

Prognos.

Prognosen för ruptur av aneurysmen är ofta ogynnsam, särskilt i subaraknoid-parenkymala blödningar: 30-50% av patienterna dör. Ständigt finns det risk för återkommande blödning, som oftare observeras vid sjukdomsvecka 2. Den mest ogynnsamma prognosen är för flera arteriella och stora arteriovenösa aneurysmer som inte kan avlägsnas kirurgiskt. Vid blödningar på grund av angiom (missbildningar) är prognosen något bättre.

Aneurysm av cerebrala kärl: orsaker, tecken, konsekvenser, operation

Bland cerebrovaskulära sjukdomar kan aneurysm anses vara den farligaste. På grund av en förändring i fartygets struktur förlorar den sin elasticitet, vilket resulterar i att ett brott kan uppstå med blödning i subaraknoidregionen eller hjärnans substans. Aneurysm av cerebrala kärl leder till allvarliga cirkulationsstörningar, dödsfall. Neoplasmen i kärlet fylls gradvis med blod och ökar i storlek. Förutom bristningen av aneurysmen representerar faktumet av kärldeformation också en fara. Det konvexa området kan trycka på hjärnvävnaden, nerverna.

Aneurysm har en egen struktur som bestämmer den höga risken för dess bristning. Den naturliga treskiktsstrukturen hos artären är endast bevarad i formationshalsen, den här sektionen är den mest hållbara. I väggarna i utbildningsutbildningen är det elastiska membranet redan brutet, det saknas muskelskikt. Den mest tunna delen av aneurysmen är kupolen bildad av fartygets intima. Här raster det och orsakar blödning.

Hjärnaneurysm: typer

Different hjärnaneurysm i form, storlek, typ. Formationer kan vara spindelformade, sacculära, laterala, bestå av flera kamrar och en. En spindelformad aneurysm bildas efter expansion av en viss del av kärlväggen. För den laterala aneurysmen kännetecknas av dess bildning på kärlväggen.

Jätteformationer är vanligtvis placerade i bifurcationområdet, i halspulsådern som passerar genom den cavernösa sinusn, når 25 mm. Liten utbildning har en storlek på upp till 3 mm. Risken för blödning ökar dramatiskt med ökande storlek på aneurysmen.

Det är vanligt att skilja två huvudtyper av formationer i hjärnans kärl: arteriell och arteriovenös.

Arteriell aneurysm

När väggarna i artärkärlen är utbuktade som en sfär eller en påse - det här är arteriell aneurysm. Placeringen av dessa formationer blir oftast cirkeln av Willis i basen av skallen. Det är där som artärer är maximalt grenade. Det finns flera, singel, jätte, små formationer.

Arteriovenös aneurysm

När hjärnans venösa kärl är dilaterade och bildar en förvirring är bildningen en arteriovenös aneurysm. Vid rapportering av venösa och arteriella kärl kan denna typ av aneurysm utvecklas. Det finns mindre blodtryck i venerna än i artärerna. Arteriellt blod frigörs under högt tryck i venerna, på grund av vilka väggarna expanderar, deformeras och aneurysmer uppträder. Nervvävnaden är komprimerad, blodtillförseln till hjärnan observeras.

Aneurysm i venen av Galen

Sällan aneurysm i venen av Galen. En tredjedel av de arteriovenösa missbildningarna hos unga barn och nyfödda står för denna anomali. Denna utbildning är dubbelt så vanlig hos pojkarna. Prognoser för denna sjukdom är ogynnsamma - döden uppträder i 90% av fallen i spädbarn och under neonatalperioden. När embolisering förblir hög mortalitet - upp till 78%. Symtomatologi är frånvarande i hälften av de sjuka barnen. Det kan finnas tecken på hjärtsvikt, hydrocephalus utvecklas.

Baguär Aneurysm

En rund blodpåse liknar en saccular aneurysm visuellt. Det är fäst vid blodkärlens gren, huvudartären med nacken. Denna typ av aneurysm är vanligast. Utvecklar oftast i hjärnans botten. Det förekommer vanligtvis hos vuxna. En typisk formning har en liten storlek, mindre än 1 cm. Strukturellt utsöndrar den botten, kropp och nacke.

Symptom på sjukdomen

Symptom på aneurysm beror till stor del på det område av fartyget där det ligger. Symptom på aneurysm:

 • svaghet;
 • illamående;
 • Suddig syn;
 • fotofobi;
 • yrsel;
 • Talförlust
 • Hörselproblem;
 • Numbness på ena sidan av kroppen, ansikte;
 • huvudvärk;
 • Dubbelögon.

Det är lättare att identifiera utbildning vid bristets skede, när tecknen är mer uttalad.

paroxysmal huvudvärk

Lokal smärta i huvudet av olika intensitet, som upprepas i ett område, är karakteristisk för cerebral aneurysm. Med nederlag av den basilära artären uppträder smärta i ena hälften av huvudet, när bildandet befinner sig i den bakre cerebrala artären, uppträder smärta i templet, occipitala regionen. För aneurysmer av anterior-connective och forebrain arterierna är allvarlig smärta i frontal-orbitalområdet vanligt.

Andra tecken på aneurysm

Det finns andra tecken på hjärnaneurysm. Följande symptom är möjliga:

 1. Stort whistling ljud i örat;
 2. Strabismus observeras;
 3. Hörselnedsättning ensidig
 4. Det övre ögonlocket släpper (ptosfenomenet);
 5. Eleven expanderar;
 6. Dubbelsyn visas;
 7. Plötslig svaghet i benen;
 8. Synet är trasigt: allt blir lerigt, föremål förvrängs.
 9. Paresis av ansiktsnerven av perifer typ;
 10. Synfält är förvrängda eller faller ut.

I allmänhet kan symtom på aneurysm likna tecken på stroke, cirkulationsstörningar.

Varning! Om även de enskilda symtomen på aneurysmen observeras är det nödvändigt att omedelbart kontakta en läkare. När tillståndet är allvarligt är det viktigt att omedelbart ringa en ambulans. Tidig behandling, kirurgi kan klara av sjukdomen.

Orsaker till cerebrala aneurysmer

För närvarande är en fullständig teori om förekomsten av aneurysmer under utveckling. De faktorer som bidrar till utvecklingen av formationer undersöks emellertid i tillräcklig detalj.

Den allvarligaste orsaken till aneurysmutveckling är medfödda defekter närvarande i hjärnartärens muskelskikt. De förekommer ofta i områden med stark böjning av artärer, deras leder. Det finns en brist på kollagen, vilket orsakar onormala formationer. Denna faktor är ärftlig.

Orsak utvecklingen av aneurysmer och hemodynamiska störningar: ojämnt blodflöde, högt blodtryck. Med största kraft manifesteras detta i områden där artärer grenar ut. Blodflödet är brutet, sätter trycket på den redan deformerade kärlväggen, vilket leder till att den sönderbrinner utbrottet.

En genetisk störning som orsakar vaskulär skada är ett patologiskt fenomen, när hjärnans vener och artärer sammanväxas och stör blodcirkulationen. Aneurysmer och maligna neoplasmer åtföljer när nack- och huvudtumörer metastaserar. Det bör noteras några fler orsaker till aneurysmer:

 • rökning;
 • Narkotikamissbruk, särskilt kokain;
 • Olika sjukdomar i kärlsystemet som helhet;
 • ateroskleros;
 • cancer;
 • infektion;
 • Högt blodtryck;
 • Sår, huvudskada.

Alla dessa faktorer äventyrar cirkulationssystemet, blodkärl, bidrar till utvecklingen av aneurysmer.

Aneurysmbrott och dess konsekvenser

Aneurysmbrott i det tunnaste stället leder till blödning av subaraknoidtypen eller intracerebralt hematom. Blod kan komma in i hjärnans ventrikel, hjärnvävnad. I 100% av fallen utvecklas vaskulära spasmer. Akut ocklusiv hydrocephalus i hjärnan kommer sannolikt att inträffa under stängning av cerebrospinalvätskekanalen med blod ackumulerat i ventriklarna, hjärnödem. Cerebral vävnad reagerar på blodets sönderfallsprodukter, nekros är karakteristisk, liksom upphörande av enskilda hjärnområdenas arbete.

När aneurysm spricker, uppstår partiell förlamning, svår illamående, huvudvärk och kräkningar. Medvetenheten är förvirrad, patienten kan falla i en koma. Det finns konvulsioner, som kännetecknas av ptos och olika synskador.

Komplikationer efter aneurysmbrott

På grund av blödning orsakad av aneurysmbrott, finns det ett antal komplikationer. Det finns cerebral angiospasm, en upprepad brist på aneurysmen är sannolikt. Kanske utvecklingen av cerebral ischemi, som är dödlig i 17% av fallen. Komplikationer liknar dem med ischemisk, hemorragisk stroke. I vissa fall utvecklas kollisionssjukdom efter ett brist på utbildning. Följande komplikationer är troliga.

 1. Smärt syndrom Efter en stroke kan smärtsamma attacker av varierande intensitet och längd utvecklas. Pulserande och skötande smärta, känslan av värme är knappast lättad av smärtstillande medel.
 2. Kognitiv försämring. Patienterna förlorar förmågan att bearbeta extern information, för att uppfatta den. Logiken och klarheten i tänkande, minne och förmåga att planera, lära sig, fatta beslut är förlorade.
 3. Psykiska störningar. Depression, humörsvängningar, irritabilitet, sömnlöshet, ångest är karakteristiska.
 4. Svårighetsproblem och urinering. Patienterna har svårigheter med blåsan, tarmarna, deras tömning.
 5. Nedsatt syn. Carotidartäraneurysmen karaktäriseras av minskad synskärpa, förlust av synfältets områden, dubbelsyn.
 6. Svår eller nedsatt sväljning. Denna komplikation kan leda till att maten kommer in i luftstrupen och bronkierna och inte in i matstrupen. Dehydrering och förstoppning är troliga.
 7. Uppförandekränkningar. Karaktäriserad av känslomässig labilitet, långsam reaktion, aggression eller rädsla.
 8. Perception störningar. Patienten kan inte hämta objektet, förstår inte vad han ser framför honom.
 9. Talproblem. Svår förståelse och talreproduktion. Patienter har svårt att räkna, skriva, läsa. Denna komplikation är typisk vid skador på hjärnans vänstra hemisfär (i högerhänder).
 10. Rörelsestörningar. Det finns förlamning, svaghet, den sjuka rörelsen och går svårt, samordningen är försämrad. Ibland finns hemiplegi - rörelsestörningar på ena sidan av kroppen.

Efter aneurysmens bristning är det viktigt att påbörja behandlingen i rätt tid för att ordentligt organisera patientens efterföljande rehabilitering.

Operativ ingripande

I de flesta fall anses kirurgi vara den mest effektiva behandlingen för aneurysm. Producera klippning, stärka blodkärlens väggar, bryta mot blodkärlets permeabilitet vid skadan med speciella mikroskopiska spiraler.

klippning

Klippning utförs med direktoperation. Operationen är öppen intrakraniell. Aneurysm är avstängd från det allmänna blodflödet, samtidigt som bärarens och de omgivande kärlens patency bibehålls. Avlägsnande av blod i hela subaraknoidrummet eller dränering av ett intracerebralt hematom är obligatoriskt.

Denna operation är erkänd i neurokirurgi som en av de svåraste. Aneurysmens hals ska blockeras på en gång. Optimal kirurgisk åtkomst väljs, modern mikrokirurgisk utrustning och ett operativt mikroskop används.

Förstärkning av fartygets väggar

Ibland tillvägagångssättet för att stärka aneurysmens väggar. Det drabbade området är insvept med kirurgisk gasbindning, vilket provar bildandet av en särskild kapsel från bindväven. Nackdelen med metoden är en hög sannolikhet för blödning i den postoperativa perioden.

Endovaskulär kirurgi

Nu populär metod för målinriktad kränkning av aneurysmens patency. Den önskade delen av kärlet blockeras artificiellt med användning av speciella mikrospolar. Patronen hos intilliggande kärl undersöks noggrant, operationen kontrolleras av angiografi. Denna metod är minimalt invasiv, allmänt använd i Tyskland. Operationen kräver ingen öppning av skallen, mindre traumatisk.

Aneurysm före och efter endovasal kirurgi

Postoperativa komplikationer

Ofta finns det postoperativa komplikationer. De är vanligtvis förknippade med utvecklingen av hjärnans hypoxi, vaskulär spasma, särskilt när ingreppet utfördes under den akuta tiden av blödning i hjärnan. Dessutom observeras komplikationer när väggarna i aneurysmerna är skadade. I vissa fall piercerar mikrospiralen väggen.

Syrehushåll är karakteristisk för fullständig eller partiell obstruktion av kärlet som bär aneurysmen. Nu, tack vare moderna tekniker kan rymden på fartyget expanderas och stärkas konstgjort för att ge det nödvändiga blodflödet i strängdefinierade områden.

Fatal utfall är sannolikt om aneurysmen är en jätte, ligger i ett svårt utvecklingsstadium. Det är viktigt att börja behandlingen i tid, att genomföra operation utan att starta sjukdomen. Dödligheten är minimal, om sjukdomen inte har haft tid att gå till det akuta scenen, är operationen direkt. Individuella dödsfall är troligen beroende av organismens individuella egenskaper, inte direkt relaterad till sjukdomen, operationen.

Icke-kirurgisk behandling

Trots det faktum att den huvudsakliga och radikala metoden för bekämpning av sjukdomen är kirurgi utförs också konservativ behandling. Först och främst är det nödvändigt att ständigt vara under överinseende av en läkare. Varje patient behöver ett individuellt tillvägagångssätt, du måste ta hänsyn till hans tillstånd som helhet, alla funktioner i kroppen. Detta tillvägagångssätt är också viktigt vid valet av kirurgisk behandling. Olika droger används för att förhindra att aneurysmen brister, för att förbättra det övergripande tillståndet.

 • Antiemetiska och smärtstillande medel. De är nödvändiga för att lindra patientens tillstånd.
 • Förberedelser för att stabilisera blodtrycket. Det viktigaste är att säkerställa en viss fast tröskel, över vilken trycket inte stiger. Tillväxten av blodtryck kan leda till brist på aneurysmen, blödning.
 • Antikonvulsiv medicinering. Dessa läkemedel ordineras också vanligtvis, eftersom anfall sannolikt kommer att uppstå.
 • Kalciumkanalblockerare. Preparat förhindrar hjärnkramp, stabiliserar blodkärl. Det är nödvändigt att använda läkemedel så att blod inte hindrar åtkomst till de delar av hjärnan som har lidit till följd av utvecklingen av aneurysmen.

Det är optimalt att kombinera konservativ och kirurgisk behandling, eftersom en cerebral aneurysm behöver exakt kirurgisk ingrepp för att minska risken för brist och förhindra dödsfall.

Förebyggande av cerebral aneurysm

Först och främst är det nödvändigt att vara uppmärksam på faktorn för ärftlig överföring av sjukdomen, predisposition till den. Förebyggande av cerebral aneurysm är baserad på snabb diagnos av sjukdomen, upptäckt av symtom, undersökning, varefter lämplig behandling omedelbart föreskrivs. Magnetisk resonanstomografi och computertomografi i hjärnan ger tillräckligt pålitliga resultat. Utför också angiografi.

En person som redan misstänker förekomsten av denna sjukdom bör behålla sig i ett speciellt tillstånd, inte bara fysiskt utan också emotionellt. Det är viktigt att inte övervinna, undvik överarbete. Det är nödvändigt att göra ansträngningar att ständigt stabilisera den emotionella bakgrunden och inte överexcited. Vi måste glömma spänningarna, oro, förgävesbrott och tvivel, vi måste leva i nutiden och njuta av varje dag.

Det är viktigt att minska risken för skador på blodkärl, huvudskador till ett minimum. Det är nödvändigt att ständigt övervaka blodtrycket. En viktig roll spelas av tidig upptäckt av primär förebyggande blödning. Ignorera symtomen på hjärnans aneurysm kan inte - du behöver omedelbart kontakta en specialist.

Bok: Neurokirurgi

Navigering: Hem Innehållsförteckning Boksökning Övriga böcker - 0

Arteriovenös aneurysm

En arteriovenös aneurysm (eller missbildning) är en medfödd missbildning av hjärnkärlen, där det arteriella blodet passerar direkt in i den venösa bädden och omger kapillärnätet. Sådana arteriovenösa aneurysmer består av adduktorns (eller adduktörernas) av det dilaterade artärkärlet, spolen av kärl som utgör den arteriovenösa shunten och en eller flera kraftigt dilaterade bortledande vener. Väggen i spolen av arteriovenös aneurysm är tunn och deras arteriella eller venösa ursprung kan inte bestämmas. Starkt ökat blodflöde i tunnväggiga kärl leder ofta till att aneurysmen brister med bildandet av intrakranial blödning. Dessutom bestämmer arteriovenösa aneurysmer de förhållanden under vilka hjärnans "stjäl" uppstår, eftersom deras kärlmotstånd minskas kraftigt och blodet rusar in i dessa fistlar, vilket påverkar blodtillförseln till de underliggande hjärnregionerna. Som ett resultat av konstant hypoxi uppstår atrofi av hjärnstrukturer och deras irritation, vilket bestämmer utvecklingen av epileptiska anfall.

Symtom som indikerar närvaron av arterio-nosala aneurysmer uppträder vanligtvis vid 20-30 års ålder. Den kliniska bilden domineras av symptomen på intrakranial blödning. På grund av det faktum att arteriovenösa aneurysmer som regel inte ligger på ytan, men djupt i hjärnan, är blödningar med dem oftare intracerebrala med efterföljande genombrott av blod i subaraknoidutrymmet. Dessa blödningar är mindre farliga än hos arteriella aneurysmer. De åtföljs av neurologiska brännmärken, beroende på aneurysmens placering. I framtiden glider brännmärkningssymbolerna gradvis ut, det kan finnas huvudvärk som uppträder regelbundet. I efterföljande blödningar upprepas ibland med ett intervall från flera månader till 1-2 år.

Det näst vanligaste och viktigaste symptomet är

epileptiska anfall (förekommer hos hälften av patienterna). Beslag är ofta lokala, mindre ofta - generaliserade, beroende på aneurysmens placering. Oftast förekommer de med aneurysmer i parietal eller temporal lob. Kombinationen av intrakraniell blödning med epileptiska anfall i kliniken hos arteriovenösa aneurysmer är långt ifrån alltid observerad.

I sällsynta fall noterar patienter ett pulserande ljud i huvudet, de har exophthalmos, pulsation av halsen, utvidgningen av huvudets subkutana vener och ofta en minskning av intelligens.

Den slutliga diagnosen av en arteriovenös aneurysm kan endast etableras angiografiskt, när inte bara aneurysmens närvaro bestäms utan också dess storlek, exakt lokalisering, blodtillförselns egenskaper, antal adderande artärer och utloppsårer, tillstånd av säkerhetscirkulationen.

Behandling. Det finns flera typer av kirurgi. Den totala borttagningen av hela spolen av patologiskt förändrade kärl är en av de mest effektiva. Att blockera även ett betydande antal adduktiva artärer bidrar inte till fullständig avstängning av aneurysmen från blodcirkulationen, så snart efter en sådan operation utvecklas många collaterals och blodtillförseln till aneurysmen återställs delvis. Därför kan operationer som syftar till att stänga av matningsartärerna endast ge en botemedel med en liten aneurysm. Sådana operationer kan emellertid tillfälligt minska blodflödet till arteriet blod till aneurysmen och skapa mer gynnsamma förhållanden för dess radikala borttagning. Dessa operationer visas också i fall där radikal ingripande inte är möjlig.

Indikationerna för kirurgi för arteriovenösa aneurysmer är intrakraniella blödningar, frekventa epileptiska anfall, tecken på progressiv fokal hjärnskada och ökande psykiska störningar. De mest gynnsamma förutsättningarna för total avlägsnande av aneurysmer är deras relativt små storlekar, placeringen i ytor av funktionellt mindre betydande delar av hjärnan. En betydande förekomst av aneurysmer, lokalisering i hjärnans djupa delar är mycket begränsad.

tillåta deras borttagning eller göra en radikal operation kontraindicerad. En liknande situation uppstår när det finns flera källor till arteriell tillströmning till aneurysmen, när matningsartärerna ligger djupt i hjärnan och vid dess botten när aneurysmen dränerar in i djuphjärnans vener. I sig är placeringen av aneurysmen i talmotorzonen inte en kontraindikation för operationen. Det kan produceras om det inte är relaterat till nödvändigheten att dissekera cortex i detta område.

Total borttagning av arteriovenösa aneurysmer utförs genom transkraniell tillgång. Eftersom den viktigaste uppgiften i denna operation är att förebygga och bekämpa blödning utförs kirurgi under kontrollerad arteriell hypotension. Placeringen av patientens huvud på operationsbordet är något förhöjd för att förbättra det venösa utflödet. Följaktligen producerar lokaliseringen av aneurysmen en bred osteoplastisk trepanation, som bör ge fri tillgång till alla matararterier och dräneringsår i aneurysmen. Avlägsnande av aneurysmen är önskvärt att börja med blockering och skärning av adduktiva artärer. Efter detta sänker aneurysmen och stoppar pulserande. Spjället av aneurysmskärl lyfts noggrant bakom adderande artärens stubbe med fenestrated pincett och isoleras från de omgivande vävnaderna med hjälp av mikrokirurgiska instrument (Figur 46). I detta fall kan aneurysmens kärl noggrant koaguleras och dissekeras från venerna. Avlägsnande av utloppsåren är inte lämplig. Efter noggrann hemostas såras såret i skikt. Om det är omöjligt att börja avlägsna aneurysmen från skärningspunkten av ledande artär, fortsätt till klipning eller koagulering och skärning av den avgrundande venen. klipiruyut.Dlya stäng av de kärl som levererar aneurysmen som används intravaskulär kirurgi som syftar till att ockupera de ledande arterierna i fri rättegång statliga eller embolus mi via ballongkateter i ett kärl som matar en aneurysm administrerade emboli lämplig kaliber. Som emboli användes bollar av metakrylat, silikon, polystyren, vax, bitar av hemostatisk svamp i isotonisk natriumkloridlösning. Införandet av emboli i aneurysmer placerade i systemet av den inre halspulsådern utförs genom den gemensamma halspulsådern. I de fall där införandet av emboli med stor diameter (3-4 mm eller mer) är nödvändig exponeras och öppnas den gemensamma halspulsådern, vinylkloridröret med lämplig diameter införs i sin lumen, genom vilken emboli sätts sedan in, vars dimensioner ska vara något mindre än artärdiameterns diameter matar aneurysmen, men större än diametern hos de normala cerebrala kärlen som sträcker sig från huvudkärlstammen på samma nivå. Emboliens position övervakas ständigt på skärmen av röntgen-televisionsskärmen genom injektion av ett kontrastmedel.

För introduktion av emboli med liten diameter kan katetrar användas som leder in i lumen av den inre halspulsåden genom mer avlägsna kärl.

En mer tillförlitlig, välkontrollerad är avstängningen av aneurysmen med hjälp av en ballongkateter. Denna metod används emellertid vanligtvis när radikal avlägsnande av aneurysmen verkar omöjligt.

När du stänger av aneurysmer, i blodtillförseln som fartygen i vertebrobasilarsystemet deltar, introduceras emboli eller ballonkatetrar i vertebralartären genom kateterisering genom lårben eller brachialartären.

En av de lovande behandlingsmetoderna är införandet av en accelererad massa i aneurysmet med hjälp av en kateter. Detta uppnås genom överlappning av alla kärl i aneurysmen.

Cerebral vaskulär aneurysm

Cerebral vaskulär aneurysm (cerebral, intrakraniell) är en onormal formation, en farlig expansion av kärlet där en defekt i kärlväggen bildas, därför skapas sannolikheten för bristning med ytterligare bildning av intrakranial blödning. Som ett resultat kan allvarliga neurologiska störningar inträffa, i vissa fall sker döden.

Den genomsnittliga förekomsten av patologi är cirka 12 fall per 100 000 personer, men den exakta indikatorn är svår att spåra på grund av symptomen och diagnosproblemen. Enligt obduktionen upptäckes hälften av de oexplanterade aneurysmerna av en slump. Den största risken för patologi är aneurysmens bristning och utvecklingen av intrakraniell blödning, så du behöver tydligt förstå vad en aneurysm är, hur den manifesterar och hur viktigt det är att upptäcka patologi och medicinskt ingripande i tid.

Revealed många alternativ för klassificering av patologi. Aneurysmer varierar i storlek, typ och andra faktorer. Så en liten utbildning överstiger inte tre millimeter, den genomsnittliga aneurysmen når femton centimeter, en stor 25 millimeter, och jätten går utöver denna tröskel. Den jätte aneurysm är belägen i bifurcationens sfär, i halspulsådern. Sannolikheten för blödning ökar kraftigt med formationsstorleken.

Det finns två huvudtyper av patologi.

 • Arteriell aneurysm. Detta är namnet på den bildning där väggarna i artärkärlen buler och liknar en påse. Lokalisering - Willis cirkel vid kranialbasen.
 • Arteriovenös cerebral aneurysm. Utvecklas när venösa vaskulära områden blir bredare och bildar en troll. Patologi kan börja utvecklas med fartygens kommunikation. Blodtrycket i venerna är inte lika starkt som i artärerna. Som ett resultat går blodet från artärerna under stort tryck in i venerna, så att kärlen börjar expandera, att deformeras. Nervävnaden är komprimerad, blodtillförseln till hjärnan störs.

En annan typ av cerebral aneurysm som förtjänar uppmärksamhet är sacculate. Så kallade blodsäckar i form av en cirkel. De är fastsatta på platsen för kärlgrenen, till huvudartären med hjälp av nacken. Den här sacculära bildningen förekommer oftast hos vuxna. Dess storlek är inte mer än en centimeter.

Spädbarn och småbarn kan utveckla Galenes aneurysm. Detta är en sällsynt form av patologi, mer upptäckt hos pojkar. Död förekommer inte i endast 10% av fallen hos spädbarn och i nyföddperioden. I 50% av barnen uppträder symptomen på patologi, i fall av embolisering når det dödliga resultatet 80%.

skäl

Grunden för utvecklingen av cerebrala aneurysmer är brott mot strukturen i kärlväggen. Detta beror på olika orsaker. Patologiska faktorer är destruktiva för det elastiska skiktet. Kombinerade med defekter i choroidens elastiska strukturer bildar de förutsättningar som orsakar intimalt utskjutande (inre foder av kärlet).

Det förstås inte fullt ut hur starkt dessa eller andra faktorer påverkar utvecklingen av patologiska formationer i hjärnvasculära områden. Många experter anser att olika faktorer kombineras och tillsammans har en negativ effekt på fartygen.

Olika patologier i gener som är associerade, till exempel med bildandet av anastomoser mellan venerna och de stora artärerna, har ett stort inflytande. Medfödda defekter kan leda till bildandet av andra vaskulära anomalier, på grund av vilka kärlväggen försvagas och aneurysm utvecklas. Förvärvade faktorer är olika. De kan bildas under inflytande av ett stort antal negativa faktorer.

Förvärvade och medfödda aneurysmer av den mänskliga hjärnan utvecklas ofta på grund av genetisk predisposition. Problem med syntesen av kollagen och andra typer av bindefibrer kan ha stor inverkan.

Det finns flera specifika orsaker, medfödda och förvärvade, vilket kan leda till utveckling av intrakraniell aneurysm.

 • Marfan syndrom är en ärftlig sjukdom som är förknippad med skador på bindväven som involverar ögonen och det muskuloskeletala systemet.
 • Elastisk pseudoksantom - en sällsynt sjukdom som kännetecknas av degenerering av elastiska fibrer. Manifieras av skador på hud, ögonhinna och blodkärl.
 • Tuberös skleros är en sällsynt patologi där godartade tumörer bildas i olika organ och vävnader.
 • Sicklecellanemi är ärftlig hemoglobinopati, som är förknippad med en överträdelse av strukturen hos hemoglobinproteinet när dess struktur blir kristallin.
 • Arteriell hypertoni är en bestående ökning av blodtrycket från 140/90 mm Hg. Den långvariga tiden av arteriell hypertoni leder till förändringar i kärlen.
 • Infektion. I deras fält bildar inflammation med produktion av ett betydande antal olika substanser som förändrar kärlväggen och orsakar skador. Risken för cerebral aneurysm blir större med bakteriell endokardit, meningit, svampinfektioner.
 • Stängt CCT. Aneurysmer som orsakas av sådana skador ligger huvudsakligen nära de perifera kortikala arteriella grenarna.

Det är omöjligt att inte ta hänsyn till att en persons livsstatus påverkar fartygstillståndet. Det har visat sig att negativa faktorer, som ökar risken för att utveckla tumörer, innefattar rökning, missbruk av alkoholhaltiga alkoholhaltiga drycker och narkotikamissbruk. Fetma, strålning och frekventa belastningar har en dålig effekt på fartygens tillstånd.

symptom

Aneurysm av cerebrala kärl är en patologi, vars listighet ligger i dess symptomatologi. Vanligtvis tror en person inte att en så seriös utbildning utvecklas i sin hjärna. Små aneurysmer är speciellt smutsiga, de ger ofta tecken på att en person kan uppmärksamma och konsultera en läkare för snabb behandling, vilket kan förhindra ett gap som hotar hälsa och liv. Sådana formationer kan manifestera endast smärta i huvudet och ögonen, som uppstår från tid till annan. Dessa symtom varar i flera veckor eller dagar. De indikerar att utbildning snart kan brista. Om du inte uppmärksammar det kan du mycket ångra.

Om cerebral vaskulär aneurysm är stor, är symtomen som följer:

 • huvudvärk;
 • ett domningar
 • hörseln minskar
 • syn påverkas
 • smärta i ögonen;
 • en elev ökar;
 • musklerna i ett ansikte blir immobila.

När jätte formationer verkar kramper. Symtom på en bristad hjärnaneurysm är mycket uttalad, det är mycket svårt att inte märka dem.

 • Allvarlig smärta i huvudet. Mannen kände knappast någonting i hans liv. Dess svårighetsgrad är oerhört stark.
 • Ocular manifestationer: mörkare, dubbelsyn, fotofobi, dilaterade elever.
 • Kräkningar och illamående. Kräkningar uppträder mer än en eller två gånger, det är kontinuerligt.
 • Ansikts manifestationer (från sidan som är mittemot gapet): muskulös förlamning, tal och synfel.
 • Förlust av medvetandet

Dessa tecken på cerebral aneurysm kan förväxlas med andra smärtsamma förhållanden, varför vissa människor börjar självbehandling och inte söker hjälp från en läkare utan att inse faran. Det är mycket viktigt att förhindra detta och vidta nödvändiga åtgärder i tid och märka de misstänkta tecknen på ett allvarligt tillstånd.

Eftersom aneurysmen är lokaliserad på olika ställen, beror symtomen på lesionen. När till exempel när halshinnan är skadad bildas smärta i pannan, paraorbitala zonen och syn störs, hemiparesis uppträder. Om en aneurysm bildas på halspulsådern, andning störs, det finns ingen reaktion hos eleverna att lysa, personen börjar bli blind.

Om symptom på en cerebral aneurysm uppträder är det viktigt att genomgå undersökning och behandling. Ju tidigare aneurysmen detekteras desto större är risken för en lyckad behandling. Om tillståndet är ett problem måste du ringa en ambulans.

diagnostik

Det finns flera diagnostiska metoder som hjälper till att upptäcka utbildning och starta behandling i tid.

 • Angiografi - en metod för kontrast-radiografisk undersökning av blodkärl. Baserat på införandet av speciella kompositioner. Således definieras olika vaskulära patologier, vilken expansion av kärlkärl som helst.
 • Beräknad tomografi är en modern diagnostisk metod som bygger på röntgenstrålens unika egenskaper. Bilder laddas upp till en dator, informationen behandlas och problem med artärer avslöjas.
 • HERR Undersökningen baseras på bestrålning av speciella vågor, vilket bidrar till att erhålla en tredimensionell bild av hjärnartärerna.
 • Punktering av cerebrospinalvätska. Förfarandet görs med en speciell nålpunktur. Den extraherade vätskan studeras för att bestämma förekomsten av blodföroreningar som kommer in i hålan på grund av blödning. Punkteringen ordineras till patienter för vilka det finns misstankar om en redan bruten artär.

Aneurysm behandling

Cerebral aneurysm är en patologi i relation till vilken det är nödvändigt att glömma självbehandling. Gap-utbildning kräver allvarlig medicinsk behandling. Dess syfte är att förhindra återkommande blödning, på grund av vilken vissa patienter dör. Eliminera utbildning och förhindra att dess bristning är möjlig endast med hjälp av kirurgi. Andra effektiva sätt att datum existerar inte.

Endovasala och direkta metoder för att avaktivera utbildning har utvecklats. En mer tillförlitlig metod anses vara direkt kirurgisk ingrepp. Valet av en viss metod beror på flera faktorer:

 • dimensioner, strukturella egenskaper hos aneurysmen;
 • tillstånd av blodflöde hos säkerheten
 • Perioden som passerade efter blödning;
 • patientförhållanden etc.

Det finns flera populära metoder för kirurgisk behandling.

 • Transkateterablation. Under operationen används vissa ämnen eller radiovågor.
 • Klippning. Verksamheten är baserad på fixering av metallklammer i ett brett område, vilket möjliggör normalisering av kärllumen.
 • Stenting - Leverans med en kateter av en maskstruktur som fyller ett visst område.
 • Öppen operation Det utförs om en bristad aneurysm befinner sig på ett svårt ställe. Komplikationer efter ett sådant ingripande kan ha en allvarlig neurologisk natur.

Kirurgisk behandling av cerebral aneurysm - en period som beror på doktorens erfarenhet och kvalifikationer. Det är viktigt att följa alla rekommendationer.

Komplikationer av vaskulär aneurysm

Konsekvenserna uppträder efter brottet. Cerebral angiospasm bildas, och en annan hjärnaneurysmbrott kan förekomma. Ibland uppstår ischemi i hjärnan, på grund av vilken patienter dör på nästan tjugo procent.

Om en cerebral vaskulär aneurysm spricker, kan de manifesterande effekterna likna komplikationer av en stroke. Konsekvenserna kan beskrivas enligt följande:

 • Smärt syndrom Det finns smärtor av annan art. I kombination med känslan av värme är ett sådant syndrom svårt att avlägsna med smärtstillande medel.
 • Kognitiv försämring. En person upphör att hantera extern information korrekt. Observerade kränkningar av logik, minne, tänkande.
 • Psykiska störningar: depression, humörsvängningar, irritabilitet, sömnstörningar.
 • Svårighet urinering och avföring.
 • Visuella komplikationer: Fördubbling, förlust av vissa områden från det visuella fältet, förlust av synskärpa.
 • Svårighet att svälja. På grund av detta kan mat komma in i bronkierna och luftstrupen.
 • Tala störningar. Det är svårt för en person att tala, läsa, skriva, räkna.
 • Rörelsestörningar. Uttryckt i svaghet, förlamning, nedsatt koordination, svårigheter i gångprocessen.

Allvarliga konsekvenser kan utvecklas inte bara efter ett brott, utan också efter ett kirurgiskt ingrepp. Om det utförs av en erfaren kirurg kan vi inte utesluta möjligheten att utveckla obehagliga och allvarliga konsekvenser:

 • ruptur av cerebral aneurysm under operationen;
 • postoperativ angiospasm;
 • förlust av tal, visuella funktioner och andra störningar på grund av fel i hjärncentra;
 • reformation av aneurysmen.

Effekterna efter operationen kräver också medicinsk behandling. Under alla omständigheter efter en utbrott av utbildning och operation börjar en återhämtningsperiod, som det är nödvändigt att ta fullt ansvar för, eftersom det här är en möjlighet att förbättra livskvaliteten.

rehabilitering

Varaktigheten av rehabilitering efter operationen beror på vilken typ av utbildning, patientens ålder, kirurgernas erfarenhet och andra faktorer. Medan patientens tillstånd inte stabiliseras är han på sjukhuset. Vanligtvis på ett sjukhus spenderar en person från flera dagar till en månad. Efter detta börjar återhämtningen.

Framgångsrik rehabilitering kan ta upp till två år. Patienten rekommenderas att återvinna i sanatorier där hans behandling och tillstånd följs av specialister. Under denna tid genomgår en person rehabiliteringskurser med vissa raster. Framgångsrika aktiviteter inkluderar fysioterapi.

 • Terapeutisk massage.
 • Terapeutisk träning. Det inkluderar procedurer med simulatorer, som föreskrivs om motorfunktionerna är nedsatta efter operationen.
 • Elektrofores med medicinska lösningar.
 • Muskulär elektrostimulering.
 • Bad med vätesulfid, jod och brom, syre.

Förteckningen över procedurer varierar beroende på patientens tillstånd. Under rehabilitering är det extremt viktigt att följa alla medicinska instruktioner.

förebyggande

Med tanke på risken för cerebral fartygs aneurysm är det nödvändigt att göra ansträngningar för att förhindra utvecklingen. För att göra detta följer du några användbara tips.

 • kontrollera blodtrycket, ta mediciner som ordinerats av en läkare för att normalisera det;
 • sluta röka
 • ät rätt, ät tillräckligt med frukt och grönsaker, begränsa fettintag, stekt mat;
 • kontrollera kolesterolnivåer.

Om aneurysmen fortfarande är formad, är det nödvändigt att förhindra dess bristning. Svår blödning kan undvikas genom att behandla den första förebyggande blödningen. Det är inte nödvändigt att avstå från allvarlig smärta i huvudet, det är viktigt att omedelbart kontakta en läkare.