Frontal slag

Migrän

En tredjedel av den totala massan av halvhålorna i den mänskliga hjärnan faller på de främre lobberna. Om blodcirkulationen störs i denna del av hjärnan, påverkas alla kognitiva (kognitiva) processer först och främst.

De främsta orsakerna till nedsatt blodflöde i kärlens främre lobar är förhöjningar av högt blodtryck, ateroskleros, några medfödda patologiska sjukdomar i blodkärl, dålig blodpropp och tendens till trombos. Allt detta leder till en stroke. Beroende på verkningsmekanismen kan en stroke vara ischemisk eller hemorragisk. Vidare leder stroke till utvecklingen av frontal syndromet. Det är viktigt att notera att stroke inte är den enda orsaken till denna sjukdom. Dock kan symtomen

Symtom på en främre stroke

En främre stroke manifesteras oftast i form av cerebrala symtom:

 • En person upplever svår smärta i fronthuvudet, illamående och kräkningar.
 • Yrsel leder till förlust av medvetande.
 • Hög kroppstemperatur kan stiga.

Specifika symtom på en främre stroke:

 • Det finns rudimentära reflexer: sugande, prehensile, sökning (vid omfattande skador på frontalloberna);
 • En person förlorar förmågan att styra sina egna handlingar;
 • Förlorad känsla av själv;
 • Det finns motor- och talproblem;
 • Förmåga att abstrakt tänkande, planering går förlorad;
 • Funktionerna för personens minne, uppmärksamhet och vilja bryts
 • Offret är inte i stånd att fokusera på någonting, kan inte lösa komplexa uppgifter, göra logiska kopplingar, formulärkoncept etc.

Symtom kan också variera beroende på skadans plats. Vid en stroke på vänster sida av den främre delen av hjärnan störs en persons verbala beteende. Han kan inte snabbt återkalla och namnge kända ämnen, kan inte prata i snabb takt. Om skadan inträffade på höger sida av den främre delen av hjärnan försämras den icke-verbala fluensen.

Man tror att skador på hjärnans prefrontala region leder till en överträdelse av en persons verkställande funktioner. Vid en person som har drabbats av frontalloberna kan vissa motorfunktioner, intellekt och uppfattning räddas, men samtidigt påverkas offretets beteende och personlighet. Ofta är sådana effekter osynliga medan patienten fortfarande behandlas vid en medicinsk anläggning. Men över tiden kommer dessa avvikelser att bli ljusare. Doktorns uppgift är att samla en fullständig historia om sjukdomsuppkomsten och förloppet för att därefter korrekt ordinera den nödvändiga behandlingen.

Konsekvenser av en främre stroke

Konsekvenserna av en frontal stroke kan uttryckas i form av frontal syndrom. Det finns två typer av denna sjukdom: abulic och disinhibited.

Den abuliska typen leder till förlusten av en persons förmåga till kreativt tänkande, initiativ och nyfikenhet. Ofta är det ett brott mot den emotionella bakgrunden, som manifesteras i form av apati och likgiltighet.

Den disinhibited typen av frontal syndrom är direkt motsatt den abuliska typen - impulsiv beteende uppstår, en person förlorar sunt förnuft i sina handlingar och kan inte förutse konsekvenserna av hans handlingar. Minne och tänkande medan de är helt bevarade. Således kan en person karakterisera sina handlingar i möjliga situationer, men i praktiken kommer han att agera fullständigt otillräckligt och oförutsägbart.

Stroke ischemisk frontal lobe

Vänstersidigt ischemiskt hjärnslag

Ischemisk stroke på vänstra halvklotet, enligt statistiken, är vanligare än den högra halvklotet med 14%. Orsakerna till sjukdomen ligger i otillräcklig eller fullständig minskning av blodtillförseln till ett specifikt område på hjärnans vänstra hemisfär. Orsaken till denna patologi kan vara signifikant minskning av kärlarna i vänstra halvklotet, deras blockering med blodproppar eller embolier associerade med ateroskleros, endokardit, förmaksflimmer. Ofta förekommer denna grupp av stroke som ett resultat av arteriell hypertension, arterit, liksom medfödd hypoplasi i Willis cirkel.

Klinisk bild

Den övergripande bilden av symtom i vänster sida ischemisk stroke bildas av cerebral och fokal neurologisk. En stroke fortskrider gradvis eller i steg i en femtedel av patienterna med en plats i carotidpoolen och i nästan hälften av patienterna i vertebrobasilarbassängen. Framsteg kan uppstå på grund av ökad blodpropp, upprepad emboli, ett tidigt cerebralt ödem, en omvandling eller en ökning av infarktets storlek som ett resultat av en minskning av trycket i lungcirkulationen. Hos tre fjärdedelar av patienter stiger blodtrycket under de första dagarna av sjukdomen. Då är det en spontan tryckfall. Den transienta typen av tryck beror på ökat intrakraniellt tryck, nöd och svullnad i hjärnan.

Cerebral symptom är markerade av svåra huvudvärk, störningar i vestibuläranordningen i form av lameness, skakhet och yrsel, kräkningar och medvetenhetskänslor. Bland de fokala neurologiska tecknen, förlamning och andra rörelsestörningar, avbrott i synens funktion, sväljning, tal, kognitiva minskningar i hjärnan, beroende på platsen för skada och vaskulär poolen, noteras.

Vänstersidig ischemisk stroke: specificitet

Brännmärgssymtom i denna typ av sjukdom är mer uttalad än cerebral. Oftast bevaras medvetandet, men ibland finns ökad dåsighet, en ökning av tröskeln för känslighet för yttre stimuli. Sopor eller koma utvecklas vid hjärninfarkt med plats i hemisfärerna, med hjärnödem och fortsatta sekundära mesencefala och bulbar syndrom. Orsaker till förekommande fenomen är förknippade med:

 • obstruktion eller emboli hos den centrala delen av den centrala cerebrala artären;
 • ocklusion;
 • inskränkning av de brakiocefaliska artärerna.

En utvecklande vänstersidig ischemisk hjärtslag resulterar ofta i förlamning av den högra halvan av kroppen (högersidigt hemiplegi), muskeltonförändringar, lesioner av tal, känslighet och logiskt tänkande detekteras.

Symtom på vänstersidig stroke i carotidpoolen

 • Motilitet i benen (arm eller ben på höger sida, möjligen samtidigt), förlamning.
 • När du blir ombedd att le eller rynka pannan, finns asymmetri i överläppen och musklerna som lyfter ögonbrynen.
 • Känsligheten för hela organismen eller dess hälften till gränsen för linjen som dras från naveln till nosspetsen.
 • Det stör tal i form av dysartri (fuzzy eller inarticulate speech), sensorisk eller motorisk tal (det finns ingen förståelse för tal eller dess felaktiga uttal), mutism (det finns inget tal).
 • Visuell nedsättning, åtföljd av en störning av motiliteten hos ögonbollens muskler (den ena eller båda), en minskning av synskärpa, hemianopsi eller digemyansi är även möjlig. stabilt fast utseende på sidorna.
 • Kognitiv förmåga i form av minnesstörningar, orientering i rymden etc.
 • Störningar av högre nervös aktivitet (bokstäverna blir förvirrade, svåra att läsa och skriva).

Specifikationen av stroke i stenos och ocklusion av halspulsådern

Atherostenos av den extrakraniella delen av de brakiocefaliska artärerna, som orsakar patologins framsteg leder till "flimmer" symtom (parestesi och svaghet i benen, partiell eller fullständig hemianopsi och förmågan att tala korrekt).

Bland de faktorer som begränsar och ockluderar karotisartären är den viktigaste avlagringen av aterosklerotiska plack på dessa artärers inre väggar. Dessa transformationer spåras i form av systoliskt ljud till vänster om motsvarande artär och desynkronism av pulsation av båda artärer. En stroke föregås också av transienta ischemiska attacker (mikrostroke).

Bland de kliniska manifestationerna av denna form av stroke är uppdelad i tre typer.

 1. Apoplexy, där manifestationerna är oväntade och liknar hemorragisk stroke.
 2. Subakut.
 3. Kronisk, med långsam och gradvis inbrott av symtom.

Clinic of lesion av den centrala artären av cirkeln av Willis cirkeln

Bilden av symtomen på ett progressivt totalinfarkt i mitten av hjärnbarkartären manifesteras av kontralateral hemiplegi, hemianestesi och hemianopi. Dessutom markerad motorphasia, liksom en frusen look.

Med nederlaget för poolens djupa grenar detekteras spastisk hemiplegi, åtföljd av central förlamning av ansiktsmusklerna och ansiktsmusklerna, såväl som icke-varaktig motafasi och känslighetsstörningar.

Om lesionen lokaliseras i poolen av kortikala grenar, detekteras hemiplegi, hemiparesis med kärlek av handrörelser, störningar av alla sensoriska reaktioner, hemianopsi, varierande grad av talproblem (muntligt och skriftligt), apraxi, alexi och akaculi utesluts inte.

Symptom på hjärninfarkt i lesionen av den främre artären i Willis cirkeln

Vid ischemisk stroke i basen av de främre cerebrala artärerna på vänstra halvklotet finns paresis av högerbenet eller hemiparasis med manifestation av högerbenet.

Överträdelse av blodtillförseln i den paracentrala cerebral artären leder till monoparesis på den högra foten, som liknar perifer pares. Nederlaget för den nära kaustiska artären orsakar brist på riktade åtgärder på vänster sida av kroppen.

Nederlaget för den vänstra frontala lobe regionen leder till en minskning av motivation av beteende (processen för att memorera och reproducera information minskar, kritiken minskar).

Tecken på en lesion i den bakre artären av Willis cirkeln

Vid infarkt av basen av de kortikala grenarna i den bakre cerebrala artären, påverkas de occipitala och tidsmässiga lobesna i hjärnbarken. Därför inträffar för det första synskador (hemiopi är kvadratiskt eller homonymt, mindre ofta morfopsi och visuell agnosi). Sensoriell och motorafasi, alexi bestäms av vänstersidigt infarkt hos denna artär, och när infarkt sprider sig till de mediobasala delarna av den temporala loben, är minne och känslor försämrade.

Med infarkt av denna artärs djupa grenar till vänster, där blodtillförseln till hypothalamus bakre lopp, den största delen av talamus, förtjockning av corpus callosum, börjar synlig strålning, framskrider av thalaminsinfarkt observeras. Dess kliniska manifestationer är hemiatxi, hemianestesi, hemyalgi, rätt hemiaparesis, hyperpati. En specifik "talamisk hand" kan utvecklas när handen och armen är i ett tillstånd av pronation.

Funktioner av afasi i vänster sida ischemisk stroke

En nekrotisk skada i en vänster sidig ischemisk stroke är lokaliserad i Broca och Wernicke zoner, som ligger i höger handers vänstra hemisfär. Ibland observeras sensorisk eller motorafasi i vänsterhand med lesioner på högra halvklotet. Med manifesterad stenos eller ocklusion av den centrala cerebrala artären förekommer de flesta talproblem.

Den mest glada mannen i England blev så efter en stroke i hjärnans främre lob

Människor som ständigt gråter i denna värld, i sitt vanliga liv, är ibland förstådda och accepterade bättre än de som ler och arrogans. Men samtidigt, för att balansera, skrattar människor mer behagligt och med en större kärlek i livet än den eviga Pierrot. Ur medicinens synvinkel är förståelsen av hjärnans arbete inte sämre än Buddha i vakuum, och de och andra är patienter som har ett sjukhus och en fot i nästa värld, antingen bakom eller i perspektiv.

Malcolm Mayett, 68, bor i engelska Staffordshire. Mannen växte upp optimistiskt och förblir så i sina fallande år. Med den zest som efter den stroke som hade hänt honom var Mel fysiskt oförmögen att känna sorg och sorg.

Hjärnskadorna påverkade engelsmannen den del av honom som ansvarar för det emotionella svaret på vissa händelser. Därför gör herr Mayett Kates fru rost på grund av sina skämt och smittsamma skratt vid begravningar och på anständiga restauranger. Han är alltid glad.

Omkring tillståndet hos en äldre man verkar hemskt, Mayett själv är av uppenbara skäl mycket nöjd med sin glädje och uppfattar den som en gåva ovanifrån. Från ett dåligt humör säger han att endast minnen kvarstår.

"Man-smile" till januari 2004 var en hälsosam arbetare, han arbetade på en lastbil. En stroke övertog Malcolma oväntat under frukosten. Sjukdomen slog den högra frontalloben. Därför blev patienten förlamad med sin vänstra arm, och hans känslomässiga kontroll var också försämrad. Mr Mayett spenderade 19 veckor i ett sjukhusbädd, för närvarande utvecklar pensionären demens i samband med en efter-stroke försämring av blodflödet till hjärnan. Hustrun och dotter känner sig som om de "lever med ett barn", vilket är meningslöst att ta upp. Men barnbarnen i den glada morfaren luktar inte själen.

Vänstersidig ischemisk stroke

Ischemisk stroke på vänstra halvklotet är ett brott mot hjärncirkulationen, vilket orsakas av en signifikant minskning eller plötslig upphörande av blodtillförseln till ett visst område i hjärnan. Detta patologiska tillstånd orsakar vänstersidig stenos, trombos eller emboli hos cerebrala artärer i samband med ateroskleros, arteriell hypertension, vaskulit eller medfödd cerebral vaskulär sjukdom (oftare med hypoplasi och / eller andra avvikelser i strukturen hos artärerna i Willis-polygonen).

Symtom på vänstersidig stroke

De kliniska symptomen på ischemisk stroke på vänstra halvklotet beror på en minskning av volymen av cerebralt blodflöde med en signifikant begränsning av tillförseln av syre och glukos till hjärnvävnaden. Samtidigt utvecklas en vänstersidig lokal ischemisk patologisk process med markant nedsättning av blodcirkulationen i en särskild vaskulär pool med manifestation av cerebrala och fokala symptom.

För cerebrala symptom ingår - nedsatt medvetenhet i varierande grad, kräkningar, allvarlig huvudvärk, vestibulära störningar (yrsel, ostadighet i gångarter). Fokala neurologiska symptom - rörelsestörningar (pares och förlamning), svallningssjukdomar, syn, tal, kognitiv försämring, som beror på lokaliseringen av skadornas fokus och vaskulära pool.

De specifika symtomen på vänstersidig stroke

Vänstersidig ischemisk stroke kännetecknas av övervägande av fokal symptom över cerebrala neurologiska symptom. Medvetandet räddas vanligen eller störs av den typ av bedövning. Utvecklingen av sopor eller cerebral coma observeras med lokalisering av hjärninfarkt i hjärnhalvfrekvensen med svårt cerebralt ödem med utveckling av sekundärt dislokation-stam syndrom. Detta inträffar när huvudstammen i den centrala cerebrala artären blockeras eller under ocklusion eller svår stenos i carotidpoolen, liksom under utvecklingen av den patologiska processen i artärerna i vertebrobasilarbassängen.

Med utvecklingen av hjärninfarkt på vänstra halvklotet påverkas kroppens motsatta sida och full eller delvis rätt förlamning utvecklas med förändring av muskelton och / eller ihållande känslighetsstörningar, talproblem, depressiva tillstånd och logiska tänkandestörningar.

Tecken på vänster hjärninfarkt i carotidpoolen

Iskemisk stroke i systemet hos den inre halspulsåden orsakas av svår hemodynamiskt signifikant stenos eller blockering av den inre eller extrakraniella delen av den vänstra inre halspulsådern.

Under trombos i den extrakraniella delen av vänster inre halspulsåder utvecklar patienter hemiparesis i kombination med centrala pares av tung- och ansiktsmusklerna, signifikant försämring av känslighet och bildandet av synfältdefekter till höger (motsatt sida av kroppen påverkas).

Vid en vänstersidig lesion av den inre halshinnan kan ett optik-pyramidalt syndrom utvecklas, vilket kännetecknas av nedsatt syn eller fullständig blindhet på ocklusionssidan (vänster) i kombination med hemiparesis på höger sida av kroppen.

Iskemisk cerebral stroke med intrakraniell ocklusion av den inre karotenären till vänster manifesteras av högersidig hemiplegi och hemianestesi i kombination med allvarliga cerebrala symptom: svår huvudvärk, kräkningar, signifikant nedsatt medvetenhet och / eller psykomotorisk agitation och bildandet av ett sekundärt stam syndrom.

Funktioner av ischemisk stroke i stenos hos den inre halspulsådern

Med hjärninfarkt, som orsakas av svår stenos i den extrakraniella regionen av den inre halshinnan, svimmer symtomen "till vänster": Dödlighet eller övergående svaghet i lemmarna, minskad rättvision och motorafasi.

Orsakerna till hemodynamiskt signifikant stenos hos den inre karotidartären är i de flesta fall uttalad atheroskleros av huvudets stora kärl. Därför har kliniken vanligen tidigare övergående ischemiska attacker och ett systoliskt mugg över den drabbade artären (vänster) och asymmetrin hos halshinnorna.

Enligt den kliniska kursen utmärks denna typ av stroke - apoplexisk form, som kännetecknas av en plötslig inbrott och liknar en hemorragisk stroke, subakut och kronisk form (med en långsam ökning av symtom).

Kliniska tecken på skador i bassängen i den centrala cerebrala artären

Iskemisk stroke med en lesion i basen av den centrala cerebrala artären till vänster manifesteras hos patienter med högsidig hemiplegi, hemianestesi och hemianopi, samt att titta på pares- och talproblem i form av motor eller total avasi.

I närvaro av ischemisk stroke i poolen av djupa grenar i den centrala cerebrär artären bildas högersidig spastisk hemiplegi med den centrala paresen av ansikts- och tungens muskler och med olika typer av sensoriska störningar i kombination med motorafasi.

Med lokaliseringen av lesionen i poolen av de kortikala grenarna i den centrala cerebrala artären observeras hemianopsi och motorisk störningar i överkroppen till höger med känslighetsstörningar, såväl som alexi, agrafi, sensorimotorisk avasi och akalkemi vid vänster sida ischemisk hjärninfarkt.

Tecken på cerebralt infarkt med lesioner av den främre cerebrala artären

Ischemisk stroke i den främre cerebrala artärbassängen till vänster manifesteras av högersidig paresis av underbenet på höger eller hemiparesis med en mer uttalad lesion i underbenen till höger.

När den främre hjärnartärens paracentrala gren blockeras, utvecklas en monoparesis av foten till höger, som liknar perifer paresis. Manifestationer i form av en fördröjning eller inkontinens med reflexer av muntlig automatism och gripande fenomen är möjliga. När den vänstra sidan av ischemisk stroke påverkar vänster hand med bildandet av dess apraxi.

Kännetecknas också av förändringar i mentala tillstånd med nederlag av frontalbågen till vänster som en form av minskad kritik och minne med utveckling av omotiverat beteende. Alla dessa förändringar uttrycks i bildandet av bilaterala foci av cerebralt infarkt i basen av de främre cerebrala artärerna.

Symtom i lesioner i den bakre cerebrala artären

Ett hjärninfarkt i bassängen hos de bakre cerebrala artärernas kortikala grenar är kliniskt manifesterad av synskador: kvadranthemianopi eller homonym hemianopsi (samtidigt som man behåller central vision) och visuell agnosi med symtom på metamorfopi. Med vänster sida lokalisering av lesion, alexi, semantisk och sensorisk afasi uppträder, och vid ischemi i mediobasala delar av den temporala loben bestäms förekomsten av minnesstörningar och känslomässiga och affektiva störningar.

Som en följd av utvecklingen av cerebral infarkt med nederlaget av de bakre hjärnartärernas djupa grenar till vänster, som vaskulariserar den bakre delen av hypotalamusen, förekommer en betydande del av talamus, synlig utstrålning och förtjockning av corpus callosum, utvecklingen av talaminfarkt. Det kännetecknas kliniskt av utvecklingen av hemianestesi, hyperpati, hemodialgi, hemiatxi, hemianopsi med övergående högersidigt hemiparasis. Mindre vanligt förekommer ataxi i kombination med avsiktlig tremor i de högra extremiteterna och hyperkinesen hos den choreoatetotiska typen eller det talamiska handsyndromet.

Funktioner av talstörningar vid vänster sida ischemisk stroke

Aphasia i vänstersidig ischemisk stroke utvecklas ofta på grund av bildandet av ett centrum för nekros i talområdena i vänstra halvklotet (hos högerhänta) och i sällsynta fall förekommer motor eller total afasi i skadorna på högra halvklotet (i vänsterhänder). Talproblem utvecklas med ocklusion eller svår spasma i den centrala cerebrala artären, som är en av huvudgrenarna i den inre halshinnan.

Svårighetsgraden av afasi beror på storleken på ischias plats och nivået av arteriell lesion - en mildare klinisk bild observeras vid kärlens extrakraniella ocklusion, och allvarlig aphasi (total) observeras med intracerebral trombos i den centrala cerebrala artären.

Svårighetsgraden av afasi och dess dynamik beror också på karaktären av skador på hjärnkärlen - trombos, stenos eller förekomst av slingor med böjningar.

Särskilda kännetecken för talåterhämtning vid ischemiska stroke beror på den föredragna lokaliseringen av lesionen av neuronerna i talcentret - cortex, vit subkortisk materia eller spridning av ischemi direkt till kortikala områdena av tal, den multifokala lesionen samt möjligheten till säkerhetskontroll.

Svår ischemisk cerebral stroke: hur man skiljer symptom och ger första hjälpen

Akut upphörande av utfodring på en del av hjärnvävnad på grund av spasmer eller blockering av en artär kallas ischemisk stroke. Det täcker cirka 80% av alla kärlsår i hjärnan, vilket ofta orsakar död och funktionshinder hos patienter. Fokal och cerebral manifestationer kvarstår länge, och behandling och rehabilitering fortsätter i mer än ett år.

Läs i den här artikeln.

Orsaker och riskfaktorer för ischemisk stroke

De huvudsakliga patologiska förhållandena där risken för akut cerebral ischemi ökar innefattar:

 • transienta störningar av cerebralt blodflöde under förminskning av halshinnans lumen;
 • hypertoni och symtomatisk hypertension;
 • rökning;
 • högt kolesterol, triglycerider, blodhomocystein;
 • ålder över 60 år
 • förmaksflimmer
 • diabetes mellitus;
 • ateroskleros av kransartärerna med myokardiell ischemi;
 • kronisk alkoholism och narkotikamissbruk
 • en stroke i det förflutna;
 • fetma;
 • låg motorisk aktivitet
 • hormonell preventiv användning
 • migränattacker
 • belastad ärftlighet
 • akut och kronisk stress.

Mindre ofta inträffar stroke på bakgrund av vaskulit, antifosfolipid syndrom, hjärnhinneinflammation, Min sjukdom, blodsjukdomar, komprimering av ryggradsartären i livmoderhalsen, medfödda vaskulära anomalier.

Och här mer om medicinsk behandling av stroke.

Symtom på hjärtsjukdomar

Utvecklingen av akut hjärn iskemi uppträder plötsligt. Manifestationer kvarstår i mer än en dag. Alla tecken kan delas in i fokal och cerebral. De första är:

 • svaghet i benen (pares)
 • nedsatt tal och syn;
 • snedställt ansikte;
 • svårighet att svälja
 • desensibilisering.

Dessa symtom uppträder i olika kombinationer, eftersom de är relaterade till det drabbade området. Cerebral manifestationer är: huvudvärk, illamående, deprimerat medvetande. I ischemiska former av stroke är de svaga eller frånvarande. Sjukdomsförloppet är akut, fortskrider i minuter, timmar eller dagar.

Höger halvklotslag

I närvaro av en fokusering på kritisk ischemi på högra halvklotet utvecklar patienter följande kliniska egenskaper:

 • vänster förlamning
 • bedömningen av storlek och antal kroppsdelar, omgivande föremål, bryts
 • Nuvarande minne är förlorat, och det förflutna är tydligt ihåg;
 • det vänstra visuella fältet är frånvarande;
 • patienten känner inte igen hans svårighetsgrad;
 • svårighet att koncentrera sig
 • depressiva reaktioner som växlar med dumt beteende
 • förlust av beteendeförbud.

Denna sjukdom kännetecknas av olika symtom, en ogynnsam kurs och en lång rehabiliteringsperiod.

Stroke i vänstra halvklotet

Patienter är medvetna eller i dumhetstillstånd, med markerat cerebralt ödem kan hjärnkomma utvecklas. Rörelsestörningar, känslighet och minskad muskelton noteras på kroppens högra sida, tal, logiskt tänkande och depression är karakteristiska. Dessutom, beroende på platsen för ocklusion av kärl som matar hjärncellerna, uppträder följande avvikelser hos patienter:

 • svaghet i musklerna i tungan och ansiktsmusklerna till höger;
 • förlust av det rätta visuella fältet, fallet av förmågan att känna igen objekt, upp till fullständig blindhet;
 • svårigheter att skriva, läsa, räkna
 • kränkningar av urin
 • försvagning av minne;
 • minskad kritik och onormalt beteende.

Nederlågens nederlag

Som regel har patienter hjärtsymptom i form av akut huvudvärk, illamående och kräkningar, yrsel och svimning, det kan finnas feber. En karakteristisk egenskap är förekomsten av sugande och gripande reflexer. Patienterna förlorar förmågan att självkontrollera, röra sig och tala.

Möjligheten att memorera, analysera händelser och hålla uppmärksamhet lider. En person kan inte namnge vanliga ämnen, tala snabbt. Över tiden, även efter återställandet av rörelser och intellektuella förmågor, förändras personligheten.

klassificering

Beroende på bakgrundssjukdomar är ischemiska stroke kardioemboliska och atherotrombotiska, och lacunär- och mindre stroke separeras i separata former i enlighet med processens storhet. Andras grupp innehåller sällsynta och oförklarliga orsaker till patologi.

cardioembolic

Om en trombos har bildats i kaviteten på vänster atrium eller vänster ventrikel, då med blodrörelsen kan det komma in i hjärnans blodomlopp och leda till en fullständig blockering av artären. Gruppen av högriskemboli innefattar patienter som har:

aterotrombotisk

Förekommer på grund av utvecklingen av ateroskleros och igensättning av kärlet med en trombus eller en lös del av en lös eller ulcerad plack. Källan till sådana embolier kan vara aortabågen, systemet med brakiocefaliska kärl, intrakraniella stora arteriella grenar. Oftast kombinerat med vaskulär spasm.

hemodynamisk

Denna variant av stroke uppträder på bakgrund av arteriell hypotension. En kraftig nedgång i blodflödet till hjärnan kan leda till:

 • Snabb byte av horisontell position till vertikal;
 • djup sömn
 • fysisk aktivitet
 • intensiv hosta;
 • tar en stor dos av antihypertensiva droger
 • hjärtinfarkt
 • blodförlust, uttorkning
 • arytmi;
 • låg blodutsläpp från vänster ventrikel.

Dessa faktorer begränsar cerebralt blodflöde och med grova aterosklerotiska förändringar i artärerna kan provocera akut cerebral ischemi.

lakunär

Händer vanligtvis hos hypertensiva patienter. En typisk orsak är trombos av de små arteriella vägarna. Lesionerna är placerade i den inre cerebrala kapseln, subkortiska kärnor och corpus callosum. Den har 25 flödesvarianter, varav de vanligaste är:

 • rent motorform
 • endast känslighetsstörningar
 • blandade (motoriska och sensoriska förändringar);
 • talproblem och besvärlig hand;
 • svaghet i lemmar och yrsel.

liten

En sådan variation uppträder i vaskulär spasma eller ofullständig blockering. Tecknen försvinna gradvis inom 20 dagar från sjukdomsuppkomsten. Det är möjligt att ständigt återkommande kurs och övergång till en mer omfattande skada med otillräcklig behandling.

andra

Sällsynta bakgrundspatologier i ischemisk stroke innefattar ökad koagulationsförmåga hos blodet, separation av kärlväggen, vaskulär skada i systemisk vaskulit. Hos vissa patienter är det omöjligt att upptäcka orsaken, eller det finns för många av dem, så det är svårt att bestämma en specifik.

Skadensgrader

Enligt graden av fokal och cerebral tecken på stroke är de uppdelade i tre kategorier:

Omfattande stroke och dess egenskaper

Tecken på förstöring av hjärnvävnad i ett stort område är följande:

 • lång period av förlust av medvetande
 • hjärntom med fullständig brist på respons på stimuli;
 • förlust av syn
 • intensiv huvudvärk och dumhet;
 • konvulsioner;
 • feber, frossa och hetta
 • illamående och kräkningar
 • ihållande rörelsestörningar i extremiteter och känslighet;
 • uttalade förändringar i tendonreflexer;
 • minnesförlust.
Omfattande hemisfärisk ischemisk stroke

När hjärnans svullnad uppstår

Lokalt ödem förekommer i området med nedsatt cirkulation. Om hjärnskadorna är svåra, och behandling inte utförs, eller om det inte finns några resultat av användningen av droger, inträffar sådana förändringar:

 • reglering av vaskulär ton störs
 • hjärnfartyg utvidgas
 • trycket i artärer och vener ökar;
 • Den flytande delen av blodet passerar genom väggarna in i hjärnvävnaden.

Blötläggning med vätska, svullnad och svullnad i hjärnan leder till kompression av vitala centra i det begränsade utrymme av skallen. Patienterna svimmade gradvis, vilket resulterade i desorientering och slöhet. Med ökad ödem utvecklas en hjärntom, ett konvulsivt syndrom, som ersätts av en full muskelatoni. Om ödem har uppstått mot bakgrund av en gradvis försämring av hjärnans näring är dess manifestationer:

 • räddad medvetenhet
 • svår huvudvärk
 • illamående och kräkningar
 • störningar i lemmar rörelser, försämrad samordning
 • nedsatt syn;
 • slurred speech;
 • hallucinationer.

Titta på hjärnans svullnad video:

När en hjärnstammen komprimeras på grund av ett skifte till regionen av occipital foramen, uppträder symtom som anses vara extremt livshotande:

 • växling av djupa och ytliga arytmiska andetag;
 • svår hypotension
 • hjärtrytmstörning
 • feber;
 • utbredd squint;
 • symptom på "flytande" ögonboll.

Första hjälpen före ambulans ankomst

Om plötsligt en person utvecklade svaghet i lemmarna stördes tal och mimicry, det var allvarligt huvudvärk, illamående och kräkningar, förändring i medvetande eller kramper, då är huvudhjälpen att omedelbart ringa en ambulans. Före hennes ankomst ska patienten få maximal tillträde till luften. För att göra det, sätt det på en vågrät yta med ett litet upphöjt huvud.

Öppna kragen, ta bort från munnen proteser och kräkas. Om patienten är medvetslös ska huvudet vändas till sidan. Det är önskvärt att applicera en kyla mot huvudet, speciellt på sidan motsatt av förlamning av benen.

Behandling av ischemisk stroke

Ju tidigare läkemedelsbehandlingen börjar, desto större resultat kan uppnås. Sjukhuset övervakar ständigt blodcirkulationsparametrar, balansen av blodelektrolyter, andning och tryck i cerebrospinalvätskan. Använd följande grupper av droger:

 • syreinhalation;
 • antiplatelet medel (klopidogrel, aspirin), hepariner med låg molekylvikt (Fraxiparin, Cybor) och trombolytika under de första tre timmarna (Aktilize);
 • neuroprotektorer (Cerebrolysin, Actovegin, Somazina);
 • kalciumantagonister (Nimotop);
 • för att förhindra hjärnödem (magnesiumsulfat, diakarb, lysinsyra)
 • antioxidanter och metaboliska stimulanser (Mexidol, Cytochrome);
 • stimulanter av motorisk aktivitet (neuromidin);
 • med muskelspasmer och konvulsioner (Mydocalm, Fenazepam).

Återhämtning och rehabilitering

Den första etappen av rehabiliteringsbehandling utförs när patienten befinner sig i strikt sängstöd. Vid denna tidpunkt startas terapeutisk gymnastik i form av passiva rörelser, aktiv flexion och förlängning i lederna på den opåverkade sidan av kroppen. Ett väsentligt inslag är andningsövningar för att förhindra en minskning av ventilationen i lungorna. Efter stabilisering av de viktigaste hemodynamiska parametrarna föreskrivs massage.

Aktiv gångåtervinning

Efter utseendet av självständiga rörelser och känsligheter innefattar rehabiliteringsplanen fysisk terapi, övningar med en talterapeut för att förbättra talet. Vid senare skeden utförs aktiva återställningar av promenader, små rörelser och självbetjäningskapacitet, speciella simulatorer används.

Prognos för patienten

Konsekvenserna av ischemisk stroke beror på placeringen av fokus på skador på hjärnvävnaden (om viktiga hjärncentra påverkas), omfattningen av processen och patientens ålder. Av stor betydelse är kroppens allmänna tillstånd och cirkulationssystemet, förekomsten av sjukdomar i inre organ. Den kritiska perioden anses vara de första tre dagarna, det är då att svullnad i hjärnan ökar. Då noteras stabilisering av tillståndet och gradvis återställande av de förlorade funktionerna.

Och här handlar det mer om stamslag.

Iskemisk stroke är ofta associerad med ateroskleros, hjärtsjukdomar och försämrad systemisk eller lokal cirkulation. Det manifesteras i de flesta fall av fokala neurologiska störningar - svaghet i lemmarna, nedsatt känslighet, vision och tal. Beroende på läsplatsen har symtomen egna egenskaper.

Den mest ogynnsamma förloppet av omfattande stroke, liksom komplicerat hjärnödem. För att kunna tillhandahålla adekvat vård är en tidig sjukhusvård av patienten i en specialiserad avdelning nödvändig. Terapi under de första timmarna syftar till att lösa blodpropp i kärlen, då föreskrivs en komplex drogbehandling. Efter en stroke krävs en lång rehabiliteringsperiod.

De främsta föregångarna till stroke är ganska uttalade. De skiljer sig åt i ischemisk och hemorragisk hjärna. Det är viktigt att märka de första tecknen hos kvinnor och män för att få mer hjälp.

Om det finns en ischemisk cerebral stroke, är konsekvenserna ganska allvarliga. De skiljer sig beroende på det drabbade området - vänster och höger sida, hjärnstammen. Symtom på effekterna uttalas, behandling tar mer än ett år.

Ischemisk stroke uppträder ofta hos äldre. Konsekvenserna efter 55 är extremt svåra, återhämtningen är svår och inte alltid framgångsrik, men prognosen är inte så optimistisk. Komplicerad hjärtslag i närvaro av diabetes.

Drogbehandling av stroke är ordinerad för att lindra sjukdomens allvarliga manifestationer. Vid hemorragisk hjärnskada eller ischemisk hjälp hjälper de också till att förhindra progression och ökning av symtom.

Om det fanns en stroke hos unga, är det liten chans att få full återhämtning. Orsakerna till patologi ligger ofta i ärftliga sjukdomar och en felaktig livsstil. Symtom - förlust av medvetande, kramper och andra. Varför sker ischemisk stroke? Vilken behandling ges?

När en ischemisk stroke inträffar, tar återhämtningen en ganska lång tid. Är full återhämtning möjlig? Ja, om du fyller i en fullständig rehabiliteringskurs, inkl. för att återställa talet. Vad är tidslinjen? Vad behövs efter en omfattande cerebellar stroke, vänster sida?

Orsakerna till vilka cerebellar stroke kan uppstå är ganska olika. Stroke kan vara ischemisk, hemorragisk, stam. Långtidsbehandling, återhämtning kräver långvarig rehabilitering. Konsekvenserna är problem med tal, rörelse.

Det verkliga hotet mot livet är stamslag. Det kan vara hemorragisk, ischemisk. Symtom liknar en hjärtinfarkt, liksom liknar andra sjukdomar. Behandling för en lång, fullständig återhämtning efter hjärnstammen är nästan omöjlig.

En farlig ryggradsslag kan orsaka förlamning. Orsaker kan vara både medfödda och förvärvade. Symtom på ischemisk stroke kan förväxlas med andra sjukdomar. Behandlingen består av att ta piller, fysioterapi och ibland kirurgi. Konsekvenserna utan behandling är beklagliga.

Orsaker och behandling av ischemisk stroke

Ischemisk cerebral stroke kännetecknas av en akut kränkning av hjärncirkulationen, vars konsekvenser är fullständig eller partiell funktionshinder, koma och död. Iskemisk stroke provocerar syrehushåll av hjärnceller - hypoxi, vilket är resultatet av lokaliserad försämring eller fullständigt stopp av blodflödet. Utan kvitto av den nödvändiga mängden blod uppstår svullnad i hjärnvävnaden, varefter cellerna dör. Dess katastrofala förstörande effekt på kroppen kompletteras av en hög förekomst - denna typ av stroke är en av de första platserna bland orsakerna till djup funktionsnedsättning och dödlighet i världen.

Typer av ischemisk stroke

Iskemisk stroke är uppdelad i tre typer: aterotrombotisk, hjärtkärl och lacunar. Beräkningstypen bestäms av de omständigheter som orsakade hjärnskadorna och karaktären hos sjukdomsförloppet. Aterotrombotisk stroke är en följd av ateroskleros av hjärnans kärl - blodkärlen smala på grund av kolesterolhalten och blir så småningom helt blockerade. När tillståndet i kärlen försämras utvecklas hypoxi och svullnad i hjärnvävnad gradvis och efter ett fullständigt stopp av blodflödet uppstår vävnadsnekros. Sjukdomsförloppet är relativt gradvis, eftersom hjärnskador uppträder parallellt med progressionen av ateroskleros.

Stroke cardioembolic typ är direkt relaterad till hjärtets aktivitet, eftersom den utvecklas på grund av hjärtpatologier. Akut hypoxi i hjärnvävnad och ödem skapas på grund av emboli - kärlet blockeras av en främmande kropp / substrat av hjärtat ursprung. Denna typ av stroke är en följd av sjukdomar som atriell fibrillering, akut hjärtinfarkt, kroniskt hjärtsvikt, hjärtsventilens nedsatta funktion och i närvaro av en artificiell hjärtklaff. Den ischemiska stroke av den kardioemboliska typen karakteriseras av en blixtnedbrytning mot bakgrund av allvarlig fysisk ansträngning eller känslomässig stress.

Särskilt omnämnande förtjänar lacunär stroke, vilket står för ca 20% av hjärnans kärlsjukdomar. En lacunar typ av stroke kännetecknas av lesioner av små kärl i djupet av hjärnan som matar in den inre delen av hjärnämnet. Lacunar-typen av stroke utvecklas mot bakgrund av arteriell hypertoni - högt blodtryck och påverkar nästan aldrig hjärnans yttre delar. Vaskulär ocklusion och vävnadsödem orsakar infarkt av medulen följt av bildandet av en lacunarhålighet - en del av död vävnad i hjärnans djupa delar.

Ett karakteristiskt kännetecken av lacunar hjärnskador är bindningsverkan av stroke till storleken av lacunarhålan. Storleken på lacunärhålan kan variera från 10 till 200 mm beroende på styrkan hos den skadliga faktorn. Om hon / de har en mikroskopisk storlek, är den lacunära typen av stroke väldigt lätt tolererad av patienten, utan några klagomål om välbefinnande och diagnostiseras endast genom histologisk analys. Ju större kavitetsstorleken desto hårdare blir följderna av sjukdomen. Denna typ av stroke kännetecknas också av risken för blödning i medulla.

Orsaker till stroke

Den främsta orsaken till ischemisk stroke är ett brott mot hjärncirkulationen på grund av blockering av ett eller flera kärl. Om blodcirkulationen inte återställs, dör hjärnceller i poolen av det ockluderade kärlet. Cirkulationssjukdomar och efterföljande svullnad av vävnader kan orsakas av spasmer, klämning eller blockering av kärlet med en främmande kropp.

Det finns flera sannolika orsaker som kan leda till utvecklingen av ischemisk stroke:

 • Kardiovaskulära sjukdomar. Reumatisk endokardit, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och andra sjukdomar som kännetecknas av hjärtinsufficiens är fyllda med bildandet av blodproppar, som senare blir orsaken till vaskulär ocklusion.
 • Hjärtsvikt Denna patologi orsakar en allmän minskning av arteriellt och venöst tryck, vilket är orsaken till försämringen av cerebral cirkulation.
 • Diabetes och fetma. Disbolism och överskott av kolesterol i blodet är ett karakteristiskt fenomen för både diabetes och fetma. Under sådana förhållanden är utvecklingen av ateroskleros, bildandet av blodproppar och vävnadsödem oundvikliga.
 • Hjärn sjukdomar Migrän, inflammatoriska och andra sjukdomar i hjärnan, tillsammans med svullnad av vävnader, kan orsaka klämning av blodkärl och nedsatt blodcirkulation.
 • Toxiner. Missbruk av narkotiska ämnen, alkohol och tobaksvaror blir ofta orsaken till metaboliska störningar och vävnadsödem.
 • Ålder predisponering Detta är kanske en av de vanligaste orsakerna till ischemisk stroke. Med ålder finns det ett naturligt brott mot blodcirkulationen, tillståndet hos kärlen försämras, det finns en ökning av ödem etc.

Ovanstående skäl är inte avgörande faktorer som nödvändigtvis leder till ischemisk stroke. Dock ökar deras närvaro kraftigt risken för hjärnskador. Om du är i riskzonen är det viktigt att minska sannolikheten för stroke genom profylaktisk behandling, som syftar till att upprätthålla kärlets normala tillstånd och blodkomposition. Även en liten korrigering av oegentligheter i det kardiovaskulära systemet kommer att avsevärt minska risken för vaskulär ocklusion, ödem och nekros hos hjärnvävnad.

Symtom på sjukdom

Denna sjukdom utvecklas i hjärnan, och därför är symtomen på ischemisk stroke neuralgiska i naturen och manifesteras i enlighet därmed. Eftersom cirkulationssjukdomar kan observeras i olika delar av hjärnan är symtomen på stroke olika och relationen till en övergående sjukdom är inte alltid tillräckligt klar. Det finns fyra huvudsymptom som indikerar initial hypoxi och svullnad av hjärnans områden:

 • Ansiktssymmetri. Detta symptom manifesteras i avsaknad av förmågan att synkronisera vänster och höger sida av ansiktet - le symmetriskt, öppna båda ögonen samtidigt, etc. En del av ansiktet verkar vara "vägra" eller göra motsatta handlingar.
 • Symptomen på slumrat tal. Cirkulationssjukdomar och cerebralt ödem påverkar talapparaten - tal blir långsam och uppslamad.
 • Motor dysfunktion. Symtom på en lesion i en av hjärnloberna manifesteras i avsaknad av förmågan att samtidigt höja båda händerna samtidigt böja knäna, etc. Den sida av kroppen, för vilken den drabbade hjärnans hjärta är dödlig, känns svag och svag.
 • Nedsatt medvetande. En person känner sig förvirrad, från mild retardation till koma.

Dessa symtom kan uppstå med varierande intensitet och i olika tolkningar, beroende på graden av cirkulationsstörningar. Även en liten manifestation av de nämnda symptomen borde fungera som en orsak till patientens omedelbara sjukhusvistelse. Ju tidigare symptomen uppmärksammas och sjukvården orsakas, desto mindre blir hjärnan skadad - chanserna för offret för att undvika koma och framgångsrikt genomföra rehabiliteringsbanan kommer att öka avsevärt.

Konsekvenser och sjukdomsförloppet

Iskemisk stroke kännetecknas av lokal brist på blodtillförsel - vävnadsskada, begränsad till vissa områden eller områden i hjärnan. Ett typiskt exempel är ischemisk stroke i hjärnbenet, frontalben eller hjärnstammen - lesionen är inte omfattande och lokaliseras enbart i dessa områden. Konsekvenserna av ischemisk stroke bildas beroende på vilken del av hjärnan som påverkas: om frontalsken är skadad, observeras en förändring i personlighetens mentala struktur, skada på cerebellum orsakar förlust av motorfunktion etc.

Med en svår sjukdom är sannolikheten för att utveckla förlamning, koma och död hög. Bland andra konsekvenser av stroke finns det en partiell förlust av motor- och talfunktion samt störningar i arbetet med högre mentala färdigheter och uppfattningsorgan.

Den mest skadliga är lesionen av cerebellum, eftersom det i detta fall är sannolikheten för förlust av vitala funktioner, koma och död högst. Risken för att utveckla koma, förlamning och död beror på hur omfattande påverkat hjärnans område. Sjukdomsförloppet är uppdelat i tillfälliga steg, som kännetecknas av olika intensiteter av symtom.

 • Den skarpaste perioden. Det mest destruktiva steget, som i stor utsträckning bestämmer sjukdomsförloppet och dess konsekvenser i framtiden. I genomsnitt är dess längd ca 3 dagar. I detta skede finns det stor sannolikhet att falla i koma och slutföra förlamning.
 • Akut period. Detta stadium varar ca 4 veckor, manifestationer av sjukdomen uttalas men mindre reversibel.
 • Subakutperiod. Skador på hjärnan utvecklas inte, ingen förbättring observeras. Eventuell försämring utan ordentlig behandling. Varaktighet ca 2 månader.
 • Tidig återhämtningsperiod. Det finns förbättring i patientens tillstånd. Längden av ordern på sex månader.
 • Sen återhämtningsperiod. Det tvååriga skedet av återhämtning av hjärnans funktion.

Perioden av återstående effekter på villkorligt sätt avser inte utvecklingsstadierna av ischemisk stroke, eftersom det varar resten av patientens liv - de funktioner som inte återställs till denna period är inte längre föremål för återvändande. Det viktigaste är den mest akuta perioden med ischemisk stroke - vid detta tillfälle, med tidig sjukhusvård, kan utvecklingen av förlamning och koma förhindras. I de närmaste fyra etapperna utförs aktiv behandling för att stoppa sjukdoms manifestationer och återställa de förstörda delarna av hjärnan.

Prognos och behandling

Under den akuta perioden med ischemisk stroke tillverkas förutsägelsen av sjukdomsförloppet vidare med användning av olika metoder för att bedöma patientens tillstånd. NIHSS-prognosskalan visade sig vara den mest adekvata: Med hjälp av den är den troliga sjukdomsförloppet nominellt uppskattat på grundval av en medicinsk undersökning. Det bör noteras att även den mest kompetensberäknade predikationen inte är en definitiv diagnos - det förekommer prejudikat när den förutspådda koma hade en bra kurs och en delvis eller fullständig återhämtning inträffade.

Enligt NIHSS-metoden är prognosen inställd på en 25-punkts skala:

 • En prognos på 3 till 5 poäng är en indikation på aktiv behandling och resorption av blodpropp.
 • Prognosen är mindre än 10 poäng - patientens återhämtning inom ett år med en sannolikhetsandel på ca 70%.
 • En prognos på mer än 20 poäng är patientens återhämtning inom ett år med en sannolikhet på ca 15%.
 • En prognos på mer än 25 poäng - brist på aktiv behandling, hög sannolikhet för koma, förlamning etc.

Baserat på prognosen utförs behandling av effekterna av ischemisk stroke direkt. Aktiv återställning av nedsatt blodflöde i det drabbade området i hjärnan. Parallellt utförs neuroprotektion - terapi för att skydda nervceller från förstörelse. Även efter förlusten av huvudfunktionen kan neuroner bibehålla vitalitet - tillräcklig behandling möjliggör för att minimera förluster. I vissa fall är det tillåtet att behandla hjärnskador genom kirurgi: avlägsnande av blodpropp, angioplastik och stenios av karotärarterierna.

 • Dextrans med låg molekylvikt. Läkemedlet "Reopoliglyukin."
 • Trombocytantiplatelet medel. Preparat "Aspirin", "Dipyridamol", "Pentaxifillin", "Tiklopidin".
 • Enzymhämmare. Läkemedlet "Katopil", "Enalopril".
 • Kalciumantagonister. Läkemedlet "Nimodilin".
 • Antioxidanter. Preparat "Mexidol", "Carnosine", "Actovegin".
 • Diuretika. Läkemedlet "Furosemid".
 • Antagonister av glutamat och dess receptorer. Preparat "Glycin", "Lubeluzol", "Rizulol".
 • Läkemedel som påverkar vävnadsmetabolism: "Riboxin", "Cytochrome"

Denna lista över droger tillhandahålls enbart för informationsändamål - självbehandling är olämplig. Under den sena återhämtningsperioden praktiseras traditionella läkemedel, men det är upp till dig att behandla sjukdomen på detta sätt eller ej. Användningen av folkmekanismer syftar till rengöring av fartyg. Med tanke på de allvarliga förändringarna i hjärnvävnaden är det ganska tveksamt att behandla salinisering med folkmekanismer, medan bristen på korrekt medicinsk övervakning kan leda till allvarliga konsekvenser.

Orsaker och effekter av hjärtslag

Många har hört talas om en sådan sjukdom som hjärtslag, men inte alla vet vad det är, när och vem kan ha en sjukdom som kan få konsekvenser. Samtidigt upptar han den andra positionen i listan över dödsorsaker, påverkar allt fler ungdomar, och vid upptäckt av uppenbara tecken på sjukdomen krävs omedelbar medicinsk hjälp.

Att veta vad en stroke är, teoretiskt bättre än att uppleva själv. Detta är en sjukdom där det finns en skarp kränkning av hjärncirkulationen, vilket orsakar nervcellernas död. Organets funktion, för vilken de drabbade cellerna var ansvariga, förloras antingen helt eller återställs med tiden. Det kan både vara tal och motorisk förmåga.

Typer av slag

Stroke i hjärnan, konsekvenserna orsakade av det, känd sedan Hippocrates tid. I antiken har en sjukdom i vilken irreversibel hjärnskada uppstod kallats en stroke, och senare fick den namnet "apoplexy stroke". Sjukdomen är uppdelad i typer beroende på orsakerna.

 • Ischemisk stroke uppträder på grund av blockering av hjärnkärlet genom blodpropp eller aterosklerotisk plack. En av hjärnans delar slutar levereras med syre, varför dess arbete störs. Den största risken för den ischemiska variationen är dess suddenness och den svåra diagnosen av de tidiga stadierna. Ett blockage kan uppstå under ganska lång tid, vilket orsakar gradvis ökande symtom - från förvärrad huvudvärk till en kraftig förlust av kontroll över din egen kropp. Patienten har också tremor, kräkningar, medvetslöshet är möjlig. Ett sådant tillstånd är vanligtvis kortlivat, och vid den tid brigaden anländer, känns den "snabba" personen redan bra. Men faran ligger i det faktum att sådana attacker kan upprepas för att slutföra irreversibel förlamning.
 • Hemorragisk stroke orsakas av brist på kärlet och blod som kommer in i hjärnan. På grund av blödning kan ett hematom bildas som kommer att pressa vissa områden och de kommer att reagera med funktionsfel. Svårighetsgraden av konsekvenserna som orsakas av denna typ av hjärnslag beror på placeringen av blodkärlens bristning. Det finns ett slag i hjärnan, där brottet i väggen beror på aneurysmen - en slags "väska" av meningesna. Patienten känner i detta fall en skarp smärta, som om det slår på huvudet, illamående, kan svimma. En annan hemorragisk typ är intrakraniell blödning. Det är också uppdelat, beroende på platsen för det skadade kärlet, i:
 • Subaraknoid - lokaliserad mellan hjärnan och araknoidmembranet.
 • Subdural - mellan meningesna.
 • Epidural - mellan skallen och det övre hjärnskiktet.

I de flesta fall sker intrakraniell blödning mot bakgrund av kronisk hypertension. En av dess komplikationer är en ökning av intrakraniellt tryck.

skäl

Orsakerna till cerebral stroke är förankrade i utvecklingen av vaskulär patologi, såsom:

 • Tunna väggar som resultat av inflammation eller skada.
 • Vaskulär aneurysm.
 • Atherosclerosis.
 • Trombosbildande process.
 • Spasm av blodkärl.

Första tecken

En stroke uppträder ofta oväntat, utan någon uppenbar anledning. Enligt statistik påverkar en stroke ofta patienter på natten eller på morgonen, ibland mot bakgrund av en psykologisk belastning eller en stor fysisk ansträngning. Om du misstänker ett slag, bör du vara uppmärksam på följande symtom under hjärtslag:

 • Plötslig domningar i benen och ansiktet på höger eller vänster sida.
 • Brott mot förmågan att uttala någon enkel fras.
 • Sluta se ett öga eller båda samtidigt.
 • Vertigo och "full" förskjutning.
 • Unbearable huvudvärk.
 • Högt blodtryck.
 • Med ett eller flera av dessa symtom finns det också en rodnad i ansiktet, snabb andning och långsam puls, och en temperaturökning är möjlig.

Riskfaktorer

Risken för en attack ökar betydligt med en ohälsosam livsstil, liksom med åldern - människor äldre än 55 är mer benägna att drabbas, även om fall av strejker i yngre åldrar har blivit vanligare. De viktigaste riskfaktorerna för hjärtslag är:

 • På över 45 år; men efter ett varumärke på 65 år finns det nästan ingen skillnad mellan frekvensen av förekomst hos män och kvinnor.
 • En historia av hjärt-kärlsjukdom kan också orsaka hjärtslag.
 • Dåliga vanor, särskilt rökning och överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
 • Felaktig kost, ökning av kolesterol. Också en viktig faktor är missbruk av salt mat.

Kombinationen av flera faktorer ökar risken för lidande oavsett ålder och kön.

Effekter av stroke

För någon typ av stroke upplever cellerna en akut brist på syre på grund av nedsatt blodcirkulation. Irreversibla processer av dessa cellers död börjar under de första minuterna av syrehushållning. Beroende på varaktigheten av den destruktiva processen orsakar volymen av det skadade området, dess plats, cerebral stroke vissa konsekvenser.

Med nederlag av halvklotet och cerebellum

Förändringar som uppstår när en av halvkärmen påverkas:

 • Försämringen av samordning av rörelser, orientering i rymden.
 • Svårigheter i uppfattning och förståelse av information i muntlig och skriftlig form, såväl som i numeriska termer.
 • Talstörningar - från oförmågan att uttala enskilda ljud för att slutföra tystnad.
 • Svårigheter med valet av de nödvändiga orden, liksom med uppbyggnaden av muntliga uttalanden.
 • Visuell försämring.
 • Dysfagi - oförmåga att svälja.
 • Försvagning av minne, partiell amnesi är möjlig.
 • Förändringar i beteendemässiga reaktioner.

Nedgången till höger och vänster halvklot skiljer sig från varandra, eftersom de är ansvariga för kroppens olika aktiviteter. När den högersidiga formen av hjärtslag förändras mer på kroppens vänstra sida, är det en försämring av rumsorienteringen, problem med att utföra hushållsuppgifter - rör sig runt i huset, hitta egna saker, känslomässig instabilitet, en tråkig känsla av rädsla, depression.

Den vänstersidiga formen präglas av förändringar på kroppens högra sida, försvagning av logiskt tänkande, oförmåga att utföra enkla matematiska operationer, läsa, skriva, lära sig nya färdigheter. Beteendeförändringar inkluderar långsamhet, försiktighet, obeslutsamhet. De flesta av dessa förändringar är reversibla, bra låna sig till speciella metoder för rehabilitering.

Lite mindre ofta kan hjärnslaget slå ett så viktigt element som cerebellum. Han ansvarar för koordinering av kroppen i rymden, rörlighetens noggrannhet. I händelse av hans nederlag inträffar följande överträdelser:

 • Patienten kan inte gå på grund av brist på muskelkontroll.
 • Yrsel, huvudvärk.
 • Illamående och kräkningar.

Med skada på hjärnstammen

I stroke är hjärnstammen också utsatt för stroke, dess skada brukar ha de allvarligaste konsekvenserna:

 • Visionsproblem.
 • Tala störningar.
 • Svårigheter med att tugga och svälja mat.
 • Muskelsvaghet eller förlamning.
 • Förändringar i kroppstemperaturen.
 • Ojämn hjärtslag.
 • Andningsstopp som orsakar död hos patienten.

Dödsfallet är nästan oundvikligt med skador på bagaget. Med rätt och snabb behandling kan många förändringar förhindras. Även om de redan har kommit kan de elimineras eller försvagas med hjälp av speciell behandling med användning av mediciner, massage, gymnastik och andra övningar som syftar till att återställa funktionshinder.

Konsekvenserna av en stroke är mest oförutsägbara: även om flera månader efter att ha haft stroke, återhämtade patienten alla nedsatta funktioner, kan sjukdomen manifesteras i olika former.

Det kan vara depression som orsakas av långvarig behandling, liksom förändringar i samband med kommunikation med familj, vänner, förlust av ditt favoritarbete och andra brott mot den vanliga livsstilen. I detta fall kommer patienten att dra nytta av ökad uppmärksamhet och vård av andra, en förändring av landskap och en vilsam vila. Hjälp av en psykolog eller psykoterapeut, som bor i rehabiliteringscentrum omgivna av medicinska specialister, hjälper till att undvika allvarliga nervproblem.

Första hjälpen

Om det var en person som visade tecken på strejk, var det första som andra bör göra att ringa Ambulans. För att underlätta uppgiften för läkare är det viktigt att beskriva symtomen, för att berätta om dina misstankar om manifestationen av tecken på hjärnbark i offret - i detta fall kommer ett speciellt neurologiskt team att skickas till patienten.

En person med varningsskyltar ska placeras i ett läge med ett upphöjt huvud, ge frisk luft, lossa alla fästelement och band på sina kläder. Om det uppstod kräkningar och patienten är medvetslös är det viktigt att rensa uppkastningen och vrida den också på sin högra sida. Mät patientens blodtryck, ge läkemedlet att sänka det. Om detta inte är till hands kan du fördunkla fötterna i varmt vatten. Det är viktigt att inte panik, för att lugna offret för att inte försvåra attacken.

Att veta vad en hjärtslag är och vilka symptom det har, kan du självständigt diagnostisera sjukdomen. Så fråga patienten:

 • Lyft upp dina armar: båda lemmarna ska stiga samtidigt och vara jämn.
 • När du stänger dina ögon, lägg händerna framåt med dina handflator: en hand går okontrollerat till sidan och ner.
 • Visa språk: hans onaturliga situation borde orsaka oro;
 • Smile: Ett hörn av munnen kommer inte att stiga.
 • Ring ditt namn eller din adress: Patienten kommer inte att kunna uttrycka en fras eller göra den skrynklig, oläslig.

Död av nervceller sker omedelbart, ju ju tidigare offeret ges med kvalificerad sjukvård, desto snabbare och lättare blir hans återhämtning.

behandling

Sätt att behandla stroke väljs i en medicinsk institution beroende på vilken typ det är, vilket bestäms genom att utföra en CT-skanning och MR-skanning under de första timmarna. De gemensamma punkterna för behandling av ischemiska och hemorragiska sorter är:

 • Förberedelser för normalisering av hjärt-kärlsystemet.
 • Upprätta en normal andningsrytm.
 • Avlägsnande av hjärnödem.
 • Förhindra förekomsten av konsekvenser och komplikationer.

Annars används olika metoder för att korrigera patientens tillstånd för olika typer av hjärnslag.

I ischemisk:

 • Avlägsnandet av blodpropp eller plack som har blockerat kärlens lumen med blodförtunnande läkemedel; Ibland används kirurgiskt ingrepp för att avlägsna obstruktionen.
 • Användningen av droger som stimulerar hjärnans centrala funktion.

När hemorragisk:

 • Eliminering av kärlens integritet, bildandet av en blodpropp vid skadningsstället.
 • Kirurgisk ingrepp för att återställa ett överstyrt kärl.

När den nödvändiga medicinska behandlingen av cerebral stroke kommer att utföras och ibland under fysioterapi, terapeutisk gymnastik, arbete med rehabiliteringsläkare och psykologer används för att maximera återhämtningen av hjärnfunktionerna och organismen som helhet.

mat

Efter att hjärnans hjärnskada har minskat är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt dietens normalisering, eftersom det är med mat att kroppen får de nödvändiga ämnena och spårämnena, och det felaktiga urvalet av mat och rätter kan hotas av repetitionen av attacken eller svårigheter att återhämta sig från det. Exakt meny och lista över tillåtna och förbjudna produkter kommer att ge den behandlande läkaren. Men det finns allmänna rekommendationer som är obligatoriska för dem som har drabbats av stroke eller har hög risk att få det:

 • Tillräcklig användning av rent vatten. I detta fall bör kaffe, kolsyrade alkoholhaltiga drycker helt uteslutas.
 • Saltfri diet. Var noga med att minimera mängden salt, det behåller vätska i kroppen och provar en ökning av blodtrycket.
 • Exkludera kolesterol. Detta kommer att bidra till att förekomsten av nya blodproppar och kolesterolplakor i kärlen hindras.
 • Kalium måste vara närvarande i vardagliga livsmedel efter en hjärtslag.
 • Grönsaker och frukter, helst fräscha, är till nytta för alla och alltid, och speciellt under återhämtningsperioden.
 • Omega-3-fettsyror, som finns i stora mängder i fisk, är nödvändiga för hälsosam hjärtfunktion.

  förebyggande

  Trots att vissa riskfaktorer inte är korrekta - det är ålder och kön kan några av faktorerna lätt uteslutas från sina liv för att inte öka risken. Att sluta röka och alkohol hjälper till att undvika andra sjukdomar i samband med dessa dåliga vanor. Det är också viktigt att normalisera den fysiska aktiviteten - deras överskott är också skadligt såväl som brist.

  Att upprätthålla en hälsosam livsstil med en optimal fördelning av tid för arbete och vila, att gå i friluft, spela sport, intellektuella övningar, sova av kvalitet, är en garanti för förtroende för din hälsosamma framtid utan en sådan farlig sjukdom som hjärnans hjärtslag.