Hjärttumörer

Epilepsi

Hjärttumörer - intrakraniella neoplasmer, innefattande både tumörskador av hjärnvävnader och nerver, membran, blodkärl, hjärnans endokrina strukturer. Manifierade brännmärgssymtom, beroende på lesionsämnet och cerebrala symtom. Den diagnostiska algoritmen innefattar en undersökning av en neurolog och en ögonläkare, Echo EG, EEG, CT och MR i hjärnan, MR-angiografi etc. Den mest optimala är kirurgisk behandling enligt indikationer kompletterad med kemoterapi och strålbehandling. Om det är omöjligt utförs palliativ behandling.

Hjärttumörer

Hjärttumörer står för upp till 6% av alla neoplasmer i människokroppen. Frekvensen av deras förekomst sträcker sig från 10 till 15 fall per 100 tusen personer. Traditionellt, cerebrala tumörer innefattar alla intrakraniella tumörer - tumörer i hjärnvävnad och membraner, bildning av kranialnerver, vaskulära tumörer, tumörer i det lymfatiska vävnaden och körtelstrukturer (hypofysen och tallkottkörteln). I detta avseende är hjärntumörer uppdelade i intracerebrala och extracerebrala. Det senare inkluderar neoplasmer i hjärnmembranen och deras vaskulära plexusar.

Hjärttumörer kan utvecklas i alla åldrar och till och med vara medfödda. Men bland barn är incidensen lägre, högst 2,4 fall per 100 tusen barn. Cerebrala neoplasmer kan vara primära, ursprungligen i hjärnvävnad och sekundär, metastatisk, orsakad av spridningen av tumörceller på grund av hematogen eller lymfogen spridning. Sekundära tumörskador uppträder 5-10 gånger oftare än primära neoplasmer. Bland de senare är andelen maligna tumörer minst 60%.

Ett särdrag hos cerebrala strukturer är deras placering i ett begränsat intrakraniellt utrymme. Av denna anledning leder någon volymetrisk bildning av intrakranial lokalisering i en grad eller annan till kompression av hjärnvävnad och en ökning av intrakranialt tryck. Således har även godartade hjärntumörer en malign kurs när de når en viss storlek och kan vara dödlig. Med detta i åtanke, särskilt relevant för yrkesverksamma inom neurologi och neurokirurgi är problemet med tidig diagnos och lämplig tidpunkt för kirurgisk behandling av hjärntumörer.

Orsaker till hjärntumör

Förekomsten av cerebrala neoplasmer samt tumörprocesser med annan lokalisering är förenad med effekterna av strålning, olika giftiga ämnen och signifikant miljöförorening. Barn har en hög förekomst av medfödda (embryonala) tumörer, en av anledningarna till att det kan vara nedsatt utveckling av cerebrala vävnader under prenatalperioden. Traumatisk hjärnskada kan fungera som en provocerande faktor och aktivera latent tumörprocess.

I vissa fall utvecklas hjärntumörer på bakgrund av strålbehandling till patienter med andra sjukdomar. Risken att utveckla en cerebral tumör ökar med passagen av immunosuppressiv terapi, liksom hos andra grupper av immunkompromitterade individer (till exempel med HIV-infektion och neuro-aids). Predisponering för förekomst av cerebrala neoplasmer noteras vid enskilda ärftliga sjukdomar: Hippel-Lindau sjukdom, tuberös skleros, fakomatos, neurofibromatos.

Klassificering av hjärntumörer

Bland de främsta orsakerna är neurotiska gangliocytom), embryonala och låga tumörer (medulloblastom, spongioblastom, glioblastom). Också isolerade hypofystumörer (adenom), tumör i kranialnerver (neurofibrom, neurinom), bildandet av cerebrala membran (meningiom, ksantomatoznye neoplasmer, tumör melanotichnye), cerebral lymfom, vaskulära tumörer (angioretikuloma, hemangioblastom). Intracerebrala cerebrala tumörer enligt lokalisering klassificeras i sub- och supratentoriella, hemisfäriska, tumörer av medianstrukturer och tumörer i hjärnbasen.

Metastatiska hjärntumörer diagnostiseras hos 10-30% av fallen av cancerformiga lesioner av olika organ. Upp till 60% av sekundära cerebrala tumörer är multipla. De vanligaste källorna till metastaser hos män är lungcancer, kolorektal cancer, njurecancer och hos kvinnor - bröstcancer, lungcancer, kolorektal cancer och melanom. Cirka 85% av metastaser förekommer i intracerebrala tumörer i hjärnhalvfrekven. I den bakre kranialfasena, metastaser av livmodercancer, prostatacancer och malignt malign tumörer är vanligtvis lokaliserade.

Symtom på hjärntumör

En tidigare manifestation av cerebral tumörprocessen är brännmärgssymtom. Den kan ha följande mekanismer för utveckling: kemiska och fysiska effekter på den cerebrala vävnaden som omger skadan av cerebral hemorragi med kärlväggen, vaskulär ocklusion metastaser embolus, hemorragi metastas, komprimering av kärlet med utvecklingen av ischemi, kompressions rötter eller stjälkar av de kranialnerver. Och först finns det symptom på lokal irritation hos ett visst hjärnområde, och då är det en förlust av dess funktion (neurologiskt underskott).

När tumören växer, sprider kompression, ödem och ischemi först till de intilliggande vävnaderna intill det drabbade området, och sedan till mer avlägsna strukturer, vilket medför utseendet av symtom "i grannskapet" respektive "i avståndet". Cerebral symptom orsakad av intrakranial hypertoni och svullnad i hjärnan utvecklas senare. Med en signifikant volym av en hjärntumör är en masseffekt möjlig (förskjutning av de huvudsakliga hjärnstrukturerna) med utvecklingen av dislokationssyndromet - införandet av cerebellum och medulla oblongata i occipital foramen.

En huvudvärk av lokal natur kan vara ett tidigt symptom på en tumör. Det uppstår som ett resultat av stimulering av receptorer lokaliserade i kranialnerven, venösa bihålor, väggar i de omslutna kärlen. Diffus cephalgia noteras i 90% av fall av subtentoriella neoplasmer och i 77% av fall av supratentoriella tumörprocesser. Den har karaktären av djup, ganska intensiv och övre smärta, ofta paroxysmal.

Kräkningar brukar fungera som ett cerebralt symptom. Dess huvudsakliga funktion är bristen på kommunikation med matintag. När en tumör i cerebellum eller IV-ventrikeln är associerad med en direkt effekt på emetikcentret och kan vara den primära brännpunkten.

Systemisk yrsel kan förekomma i form av en känsla av att det går igenom, rotation av sin egen kropp eller omgivande föremål. Under manifestationen av kliniska manifestationer betraktas yrsel som ett brännmärgssymtom som indikerar en tumör i vestibulokokleär nerv, bro, cerebellum eller IV-ventrikel.

Rörelsestörningar (pyramidala störningar) förekommer som primärtumörsymptomatologi hos 62% av patienterna. I andra fall förekommer de senare i samband med tumörens tillväxt och spridning. De tidigaste manifestationerna av pyramidinsufficiens innefattar ökande anisoreflexion av tendonreflexer från lemmarna. Då finns muskelsvaghet (pares), åtföljd av spasticitet på grund av muskelhypertoni.

Sensoriska störningar följer huvudsakligen pyramidinsufficiens. Omkring en fjärdedel av patienterna är kliniskt manifesterade, i andra fall upptäcks de endast genom neurologisk undersökning. En störning av muskel-artikulär förnuft kan betraktas som det primära brännmärket.

Konvulsivt syndrom är mer karakteristiskt för supratentoriella neoplasmer. Hos 37% av patienterna med hjärntumörer fungerar epifriscuss som ett tydligt kliniskt symptom. Förekomsten av frånvaro eller generaliserade tonisk-kloniska epifrisceller är mer typisk för tumörer av medianlokalisering; paroxysmer av Jackson epilepsi typ - för tumörer som ligger nära cerebral cortex. Naturen hos epiphrispu auraen bidrar ofta till att fastställa skadelidans ämne. När neoplasmen växer omvandlas generaliserad epipripsy till partiella. Med progressionen av intrakranial hypertoni observeras i regel en minskning av epiaktiviteten.

Psykiska störningar i manifestationsperioden återfinns i 15-20% fall av cerebrala tumörer, främst när de ligger i frontalsken. Brist på initiativ, vårdslöshet och apati är typiska för tumörer på den främre lobbenen. Euphoric, självkänsla, gratuitous glädje indikerar nederlaget på grunden av frontalloben. I sådana fall åtföljs utvecklingen av tumörprocessen av en ökning av aggressivitet, nastiness och negativism. Visuella hallucinationer är karakteristiska för neoplasmer belägna vid korsningen av de temporala och frontala lobesna. Psykiska störningar i form av progressivt minnesförlust, nedsatt tänkande och uppmärksamhet fungerar som cerebrala symtom, eftersom de orsakas av växande intrakraniell hypertoni, tumörförgiftning, skador på de associativa områdena.

Kongestiva optiska skivor diagnostiseras hos hälften av patienterna oftare i senare skeden, men hos barn kan de vara det första symptomet på en tumör. På grund av ökat intrakraniellt tryck kan övergående blurring av syn eller "flugor" förekomma före ögonen. Med tumörens progression finns det ett ökande synfel som förknippas med atrofi hos de optiska nerverna.

Förändringar i de visuella fälten förekommer med nederlag av chiasm och visuella områden. I det första fallet observeras heteronym hemianopsi (förlust av motsatta halvor av de visuella fälten), i andra fallet - homonym (förlust av både höger eller båda vänstra halvor i de visuella fälten).

Andra symtom kan innefatta hörselnedsättning, sensorimotorisk afasi, cerebellär ataxi, oculomotoriska störningar, luktljud, auditiv och gustatorisk hallucinationer, autonom dysfunktion. När en hjärntumör ligger i hypotalamus eller hypofysen, uppstår hormonella störningar.

Diagnos av hjärntumör

Den första undersökningen av patienten innefattar en bedömning av den neurologiska statusen, en undersökning av en ögonläkare, en eko-encefalografi och en EEG. I studien av neurologisk status ägnar neurologen särskild uppmärksamhet åt brännmärgssymtom, vilket möjliggör en aktuell diagnos. Oftalmologiska undersökningar inkluderar visuell skärpningstestning, oftalmoskopi och visuell fältdetektering (möjligen med datorperimetri). Echo-EG kan registrera utvidgningen av laterala ventriklerna, vilket indikerar intrakranial hypertoni och förskjutningen av mittmekokoset (med stora supratentoriella tumörer med ett skifte av hjärnvävnader). EEG visar närvaron av epiaktivitet hos vissa delar av hjärnan. Enligt vittnesbörd kan en otoneurolog konsultation planeras.

Misstanke om hjärnans volym är en tydlig indikation för en dator eller magnetisk resonansbildning. Brain CT-skanning möjliggör visualisering av tumörbildning, differentiering från lokal ödem i hjärnvävnader, bestämning av dess storlek, detektering av den cystiska delen av tumören (om någon), förkalkningar, nekroszon, blödning i metastasen eller tumörets omgivande tumör, närvaron av en masseffekt. MRI i hjärnan kompletterar CT, ger dig möjlighet att mer exakt bestämma spridningen av tumörprocessen för att bedöma gränsvävnadens involvering. MR är effektivare för att diagnostisera neoplasmer som inte ackumulerar kontrast (till exempel några hjärngliom), men är sämre än CT om det är nödvändigt att visualisera benförstörande förändringar och förkalkningar, för att avgränsa tumören från området av perifokalt ödem.

Förutom standard MR i diagnosen hjärntumör kan MR-strålkärlen användas (undersökning av vaskulärisering av tumören), funktionell MRT (kartläggning av tal- och motorzoner), MR-spektroskopi (analys av metaboliska abnormiteter), MR-termografi (övervakning av värmeförstöring av tumören). PET-hjärnan ger möjlighet att bestämma graden av malignitet hos en hjärntumör, identifiera förekomst av tumörer, kartlägga de viktigaste funktionella områdena. SPECT använder radioaktiva läkemedel, tropiska mot cerebrala tumörer gör att du kan diagnostisera multifokala lesioner, bedöma maligniteten och graden av vaskulärisering av tumören.

I vissa fall användes stereotaktisk biopsi av en hjärntumör. I den kirurgiska behandlingen av tumörvävnaden för histologisk undersökning utförs intraoperativt. Histologi tillåter dig att exakt verifiera tumören och att fastställa graden av differentiering av dess celler, och därmed graden av malignitet.

Hjärntumörbehandling

Konservativ behandling av hjärntumör utförs för att minska sitt tryck på hjärnvävnader, minska befintliga symptom, förbättra patientens livskvalitet. Det kan innefatta smärtstillande medel (ketoprofen, morfin), antiemetiska läkemedel (metoklopramid), sedativa och psykotropa läkemedel. För att minska svullnaden i hjärnan, föreskrivs glukokortikosteroider. Det bör förstås att konservativ terapi inte eliminerar de grundläggande orsakerna till sjukdomen och kan bara ha en tillfällig lindringseffekt.

Det mest effektiva är det kirurgiska avlägsnandet av en hjärntumör. Operationsmetoden och åtkomst bestäms av tumörens placering, storlek, typ och utsträckning. Användningen av kirurgisk mikroskopi möjliggör en mer radikal borttagning av tumören och minimerar skadan av friska vävnader. För tumörer av liten storlek är stereotaktisk radiokirurgi möjlig. Användningen av CyberKnife och Gamma-Knife-utrustning är tillåten i hjärnformationer med en diameter på upp till 3 cm. Vid svår hydrocephalus kan en shuntoperation utföras (extern ventrikulär dränering, ventrikuloperitoneal shunting).

Strålning och kemoterapi kan komplettera kirurgi eller vara en palliativ behandling. I den postoperativa perioden föreskrivs strålbehandling om histologi hos tumörvävnaderna avslöjade tecken på atypi. Kemoterapi utförs av cytostatika, skräddarsydd för histologisk typ av tumör och individuell känslighet.

Förutsägelse och förebyggande av hjärntumörer

Prognostiskt gynnsamma är godartade hjärntumörer av liten storlek och tillgängliga för kirurgisk borttagning av lokalisering. Men många av dem är benägna att återkomma, vilket kan kräva omoperation, och varje operation på hjärnan är förknippad med ett trauma på sina vävnader, vilket resulterar i ett bestående neurologiskt underskott. Tumörer av malign natur, otillgänglig lokalisering, stor storlek och metastatisk natur har en ogynnsam prognos eftersom de inte kan radikalt avlägsnas. Prognosen beror också på patientens ålder och kroppens allmänna tillstånd. Ålderdom och närvaro av comorbiditeter (hjärtsvikt, kronisk njursjukdom, diabetes, etc.) komplicerar genomförandet av kirurgisk behandling och förvärrar resultaten.

Det primära förebyggandet av cerebrala tumörer är att utesluta de onkogena effekterna av den yttre miljön, tidig upptäckt och radikal behandling av maligna tumörer hos andra organ för att förhindra deras metastaser. Återfall förebyggande innefattar uteslutande av insolation, huvudskador och användning av biogena stimulerande läkemedel.

Hjärntumör: Typer, Första Symptom och Förebyggande

Hjärncancer är en sällsynt, dåligt förstått och ofta dödlig sjukdom. Samtidigt är en karaktäristisk egenskap hos cancerpatienter extremt försummade av sjukdomen, när risken för botemedel är mycket mindre än vad de kan vara.

Experter från Metropolitan Medical Clinic, en läkare av högsta kategori, kandidat för medicinsk vetenskap Fedor Shpachenko och biolog och psykolog Marina Spiranda, berättade om särdragen för denna sjukdom och hur hjärntumörer behandlas.

Maya Milich, AiF.ru: Tala om "tumör" - vi betyder alltid cancer, det vill säga cancer?

Cellerna i en malign tumör är olika, och de delar sig ständigt, deras antal ökar, de kan metastasera aggressivt - växa in i de omgivande organen, spridas genom blod och lymfatiska kanaler. Det är en grupp av sjukdomar, när vävnader degenererar till en malign tumör och kallas cancer. Hjärttumörer är intrakraniella neoplasmer. De kan som andra tumörer vara godartade och maligna, det vill säga cancerösa.

- Hur skiljer sig hjärntumör från andra typer av cancer?

- Ur sitt ursprung liknar maligna hjärntumörer liknande andra typer av cancer. Om de bildades från celler i hjärnan eller omgivande vävnad - hjärnans mantel, omgivande kärl och nerver, är detta den primära tumören. Och om tumören är lokal, så finns det goda möjligheter till kirurgisk behandling. Om tumören ursprungligen bildades i andra organ och sedan "spruvas" i hjärnvävnaden eller levererades där längs blodet eller lymfatisk kanal, är det sekundärt och det är svårare att läka.

Med tanke på att hjärnan faktiskt är vår huvuddator, kan kontrollcentralen, som är ansvarig för hela organismens normala funktion, alla hjärtsjukdomar leda till störningar i många funktioner.

Dessutom är kirurgisk behandling av hjärntumörer mycket svårare, eftersom tumören kan vara lokaliserad på en svåråtkomlig plats och risken för skador på friska vävnader med nedsatta vitala funktioner är. Behandling med vissa kemikalier är ofta också omöjligt, eftersom vår hjärna skyddas mot huvudblodflödet genom den så kallade hemato-encephalic barriären. Det är faktiskt en filtreringsmekanism som skyddar vårt nervsystem från toxiner, mikroorganismer eller främmande ämnen som kan "gå" genom cirkulationssystemet.

- Vilka typer av hjärntumörer är vanligast?

- Det finns många typer av klassificeringar av hjärntumörer - genom deras ursprung (primär eller metastatisk), genom sin grad av malignitet, genom lokalisering och även av vävnaden från vilken de bildades. I allmänhet är hjärncancer en sällsynt sjukdom, men det finns många typer av det.

Bland godartade intrakraniella lesioner är de vanligaste meningiomerna, som står för mer än 25% av alla primära hjärntumörer. Den minst vanliga är hemangioblastom, som bildas från stamceller eller primitiva vaskulära celler. Om vi ​​talar om maligna neoplasmer är den vanligaste typen upp till 60% av alla hjärntumörer - gliom, det vill säga tumörer från glial, hjälpceller i nervsystemet.

Den sällsynta arten är hjärnsarkom, som bildas från bindväv.

Estezioneuroblastom - en sällsynt och mycket aggressiv bildning av epitel i näshålan, nasofarynx och en av benen i ansiktsdelen av skallen.

Det viktigaste är patientens tankegång.

- Hur behandlas hjärntumörer?

- Svårigheten att behandla en hjärntumör kan förklaras av den svåra tillgängligheten av sin position. Liksom i andra fall med onkologiska sjukdomar, graden av sjukdomsutveckling, närvaron av metastaser, patientens allmänna tillstånd - närvaron av andra comorbida sjukdomar är sjukdomens ålder avgörande.

Den mest moderna effektiva och minimalt invasiva metoden för behandling av hjärntumörer är gammakniven radiokirurgisk. Trots namnet är det inte en kniv i vanligt bemärkande, och det är inte nödvändigt att öppna kraniet för operation. Gamma kniv är en anordning som representerar en speciell hjälm som sätts på patientens huvud efter förberedelse, med speciella inbyggda radioaktiva emittrar. De strålar som kommer från emittrarna konvergerar vid en tidpunkt, vilket beräknades speciellt med hänsyn till lokaliseringen av tumören. Dotradio-bestrålning förstör tumören även på de mest otillgängliga ställena, och omgivande friska vävnader får minst möjlig strålning.

Tillsammans med detta används välkända metoder, såsom kirurgisk, strålning och kemoterapeutisk behandling.

- Vad är överlevnadsstatistiken för denna typ av onkologi?

- Varje tumör, som person - är individ. Därför bestäms behandlingsprogrammet alltid av läkaren på grundval av en fullständig diagnos. Överlevnad är också mycket annorlunda och beror på typen av tumör, dess stadium vid detektion och patientens ålder.

Till exempel är fem års överlevnad i ependymom och oligodendrogliom hos patienter i åldrarna 20-45 år upp till 80% och minskar till 69% och 45% för patienter i åldern 55-65 år.

Olika åldersgrupper är mer mottagliga för olika typer av hjärncancer. Det finns övervägande "barn-tonåriga" typer av tumörer, det finns de som är vanligare hos människor efter 40 år. Den lägsta förekomsten av denna typ av cancer upptäcks hos personer i åldern 20-35 år.

Första symptomen

- Är det möjligt att misstänka en hjärntumör själv? Vilka symtom och typer av sjukdomar ska varnas och tas till en läkarmottagning?

- Huvudkomplexet av symtom beror på ökat intrakraniellt tryck på grund av kompression av hjärnvävnad genom en neoplasma. Detta orsakar allvarliga huvudvärk, förvärras av hosta, nysning, svängning av huvudet. Också på listan över de första symptomen är yrsel, ibland plötslig gushing, kräkningar, epileptiska anfall, konvulsioner, psykiska och perceptuella störningar. Det kan vara hallucinationer, förändringar i smak, lukt, färg, ibland brist på samordning, obsessiva rörelser - svälja, slickar läppar och tuggar.

Ökande berusning kan också orsaka generell likgiltighet, apati, svaghet, slöhet, uppmärksamhet och minne. Symtom är mycket beroende av tumörens placering.

Men allvarliga huvudvärk som inte lindras av konventionella analgetika är nästan alltid närvarande som det vanligaste vanliga symptomet.

Frälsningens chans

- Behandling av hjärncancer är dyr. Vad är statens roll, fonderna och "hela världen" -insamlingen för att hjälpa sådana patienter?

- Kostnaden för cancerbehandling är verkligen mycket hög. Och i Ryssland, som i andra länder, finns det inte tillräckligt med budgetmedel för att betala för alla patienter med cancer. Såvitt vi vet är statskvoten nu cirka 100 tusen rubel. I vissa fall överstiger behandlingen av sådana sjukdomar väsentligt detta belopp.

Därför är hjälp från icke-statliga fonder och privata givare ibland den enda chansen till frälsning.

Det måste sägas att kostnaden för utländsk högteknologisk behandling av tumörer ibland visar sig vara jämförbar eller till och med märkbart lägre än sådan behandling i Moskva. Därför bör sökandet efter en bättre lösning inte begränsas geografiskt.

Cancer - en multifaktoriell sjukdom

- Kan vi säga att vissa specifika faktorer eller dåliga vanor leder till hjärncancer?

Det finns tillräckligt med fall av denna sjukdom för dem som bodde eller arbetade inom områdena exponering eller aggressiv kemisk produktion. Vi kan inte ignorera effekterna av cancerframkallande ämnen, tungmetaller från luften och maten. Även kronisk stress, som har blivit en del av vårt liv, förstör resurserna hos våra organismer, bryter ner försvarsmekanismer och utlöser fruktansvärda sjukdomar.

- Vad är metoderna för förebyggande, och om alls? Vilken forskning görs på detta område?

- Tyvärr är det svårt att rekommendera förebyggande åtgärder, utan att förstå den exakta mekanismen av sjukdomen. Vad är känt tillförlitligt - vilken sjukdom som helst är möjlig om resursen är utarmad. Varje mänskligt organ har sin egen resurs och regler för sin funktion, precis som alla högteknologiska instrument.

Leveren kommer att värka efter en ohälsosam diet och överflödig alkohol, musklerna efter en överdriven övning och tänderna efter missbruk av sötsaker. Allt detta är känt. Men vad vet vi om hjärnan?

Vi saknar ofta sömn, inte låter det återhämta sig, går ofta och lägger sig till att lösa många problem. Och vår hjärna, som en dator med många öppna fönster och löpande operativa uppgifter, "fryser", kan inte slutföra sitt arbete, så att vi i morgon kan börja arbeta med full kapacitet. Vi dricker kaffe och energi cocktails för att stimulera hjärnan, och sedan sovande piller, för att äntligen somna. Vi är nervösa och oroliga, pundar oss och skjuter upp vila för senare. Vi behandlar oss för alla sjukdomar genom att ta mediciner efter eget gottfinnande och vända sig till läkare i sista stund.

Ingenting kan garantera oss fullständig hälsa. Men det vi kan göra är att behandla dig själv och din kropp lite mer noggrant och kontrollera sitt tillstånd minst en gång per år.

Hjärntumör: orsaker, typer, manifestationer, diagnos, hur man behandlar

Onkologisk patologi lokaliserad inuti kraniet är inte nödvändigtvis malign, det finns godartade representanter för denna grupp av neoplasmer. Under tiden uppfattas någon hjärntumör som ett allvarligt problem. Framgångsrikt för neoplasi, men obekvämt för patienten och doktorn, placeringen av vävnader som är ovanliga för människokroppen, leder ofta till tvivel på ett gynnsamt resultat, även med en godartad process. Detta tillstånd beror på det faktum att hjärnan är begränsad och skyddad av benens skall, så att någon tillväxt inom kraniet inte sträcker sig utanför gränserna, men sträcker sig till hjärnstrukturer.

Vad händer om det är cancer?

Ja, det är just denna fråga som särskilt misstänksamma frågar sig själva, känner av något som är fel någonstans inom huvudet. På jakt efter symtom på hjärntumör passerar de test, genomgår olika undersökningar, hoppas på en oberoende diagnos och förebyggande av dess utveckling. Det finns emellertid en annan kategori av människor som uppfattar en obsessiv huvudvärk och de misstänkta symptomen som åtföljer den, som en integrerad del av det vanliga livet, vilket inte kräver otillbörlig uppmärksamhet. Det bör noteras att neoplasmer hos vuxna på ett sådant ställe inte är så vanliga, och begreppet "hjärncancer" är generellt felaktigt på grund av att en malign hjärntumör växer från vävnader, kärl och membran, medan cancer kallas epiteltumörer - karcinom.

Men eftersom sådana antaganden har uppstått är det möjligt att inte bli upprörd på förhand eller inte förlora tid, du kan helt enkelt skingra tvivel, förlita sig på vetenskapliga data och undersöka orsakerna och symtomen på "hjärncancer".

För att systematisera mångfalden av manifestationer, beroende på placeringen av tillväxtfokus och ofta liknar en annan patologi, delar onkologerna symtom på neoplasmer i grupper:

 • Cerebrala symtom;
 • Lokala neurologiska störningar;
 • Dislokationssyndrom.

De kliniska tecknen på hjärntumör orsakas av platsen för skador på specifika delar av hjärnan, en ökning av ICP (intrakraniellt tryck) och en förändring i hjärnstrukturer.

Vad händer i huvudet när en ny enhet "bosätter sig" där?

Tumörcellerna, som har börjat sin tillväxt i ett begränsat utrymme (kranialhålighet), kommer fortfarande att multiplicera, vilket ökar i volym tumörvävnaden, vilket kommer att kräva ytterligare volym. Men om det inte är där, kommer tumörvävnaden att befria sig på bekostnad av andra strukturer, klämma på dem, irritera nervändarna och störa rörelsen av cerebrospinalvätska (CSF). Som ett resultat av detta beteende börjar hjärnans ventriklar att sträcka sig, hjärnan svuller och trycker på benens ben, vilket ökar intrakraniellt tryck (ICP) som kommer att manifestera sig:

 • Huvudvärk, ofta konstant, utan avbrott, övre huvudet från insidan, ännu mer förvärrat under natten och morgontimmarna (en person vaknar med eller från huvudvärk). Fysisk stress (hosta, tyngdlyftning etc.) bidrar till att stärka. Det är uppenbart att ju mer utrymme ockuperas av en neoplasma i skallen, desto mer sätter det på de omgivande vävnaderna och desto starkare kommer smärtan att bli och smärtan behöver inte vara diffus. Känslan att huvudet borras på ett ställe eller att det "smäller fruktansvärt" kan också vara närvarande bland tecken på hjärntumör.
 • Vertigo orsakad av neoplasi lokaliserad i hjärnstammen, liksom i pannan eller templet.
 • Ett viktigt tecken på utvecklingen av en hjärntumör är kräkningar, som uppträder vid toppen av intensiteten av smärta. Det kan upprepas, men det ger inte lättnad, som det är fallet med förgiftning. Kräkningar uppträder vanligtvis på grund av en ökning av ICP eller irritation i kräkningscentret när tumörprocessen berör cerebellum, medulla, en av hjärnans ventrikel (den fjärde).
 • "Problem med ögonen började", som patienterna själv säger, som noterar en minskning av synen på grund av dimma framför ögonen, vilket inte tillåter dem att tydligt se föremålen. Detta kan inträffa när tumören sätter trycket på venösa kärl och förhindrar att de fritt bär blod från ögonen.
 • Konvulsivt syndrom, som mycket liknar ett epileptiskt anfall, så det är ofta möjligt att höra att en person har, utan anledning, episoder av epilepsi. Konvulsiv beredskap i hjärnan bildar ett stigande intrakraniellt tryck.
 • Tumörkompressionen av cerebrospinalvätskan (cerebrospinalvätskan rör sig längs dem) leder till ackumulering och utveckling av tecken på hydrocephalus, vilket är särskilt märkbart hos ett barn vars skalle ännu inte har fullbordat sin bildning.
 • När en växande tumör börjar irritera nervändarna, som, som du vet, inte gillar en sådan attityd, kan detta inte bara påverka människans mentala hälsa. Släkt och bekanta börjar märka att något är uppenbart fel med honom: stämningen är deprimerad eller tvärtom glatt upphetsad, händelserna faller ur minnet, intellektuella förmågor försvinner framför våra ögon, utsikten blir orörlig, talet är fräckt, ibland till och med obscen. Patienten vägrar att äta, och ibland från kläderna, uppträder otillräckligt och kan utföra omotiverade handlingar som tidigare betraktades som vilda. Symtom på mental störning, vilken läkare kallar "frontal psyke", bildas när tumörfokus ligger i de främre lobberna i hjärnhalvtalen.

När bra är inte bra

Tecken på en hjärntumör framträder förr eller senare och verkar ljusare eller något beroende på vilken avdelning som kommer att ta över blåsan av den nybyggda "lodgen". Varje del av hjärnan har sin egen uppgift, som kommer att lösas dåligt på grund av lidandet på denna plats:

 1. "Frontal psyche", ett brott mot motor- och talfunktioner observeras med nederlag av frontalloben.
 2. De tidiga symptomen på en neoplasma i parietalregionen kommer att manifestera sig som en brist på känslighets- och rörelsestörningar. Dessutom förlorar patienterna sina grundläggande färdigheter: de glömmer hur man läser, skriver, räknar.

Anslutning av hjärnområden med organ

Rusa inte till diagnosen

Huvudvärk (även med illamående och kräkningar), yrsel, synfel, förmodligen, hos vissa perioder, upplevde var och en av oss därför att det inte skulle vara en rimlig lösning att ange symptomen som är förknippade med ett brett spektrum av sjukdomar till tecken på hjärntumör. Läsaren själv, som har tänkt på det, kan komma ihåg vilka sjukdomar som ger en liknande klinik:

 • Migrän, kännetecknad av en särskild variation av symtom, här och outhärdlig smärta och kräkningar och syn;
 • Osteochondrosis i livmoderhalsen, där blodtillförseln till hjärnan och dess svält är svår att förbise - de ger de lämpliga symptomen;
 • Arteriell hypertoni, speciellt under perioden av hypertonisk kris och med deras frekventa upprepning - den kliniska bilden sammanfaller med manifestationerna av en fruktansvärd patologi;
 • förgiftning;
 • Vaskulära störningar av olika natur och ursprung.

I regel är dessa symtom vid sådana patologiska förhållanden övergående eller strömmar "bättre sämre" beroende på omständigheterna, så du borde inte skynda dig till en diagnos och än mer försöka skapa det själv. Du måste gå till doktorn och om hans åsikter och misstankar sammanfaller med patientens, kommer läkaren att ordinera den nödvändiga undersökningen.

Vilka tumörer finns i hjärnan?

Hjärttumörer bland den vuxna befolkningen väljer ofta män, medan kvinnor lider mindre från denna patologi. Ofta finns vuxna neoplasmer i huvudet i barnet, de följer leukemierna i ledande ställning.

Några speciella former och lokalisering av tumörer:

Med tanke på att hjärnan är ett ömt och sårbart organ kan godartade tumörer inte göra mindre skada än maligna tumörer, så vi kommer att placera dem på listan över de vanligaste neoplastiska processerna, inte dela i enlighet med detta egenskaper (gott och ont). Så i ditt huvud kan du möta dessa typer av neoplasier:

 1. Gliomer, godartade (astrocytom) och maligna (medulloblastom, glioblastom) neoplasmer av neuroektodermalt ursprung. Det är den vanligaste tumören och finns i någon del av hjärnan (och inborna sorter). Förutom vuxna är gliomer mycket "kärlek" barns ålder. En hjärntumör som finns i ett barn hör nästan alltid av denna typ och cirka 20% tar bort ett gliom med en illamående potential - ett medulloblastom. Glioblastom bland gliomer rankas andra och påverkar främst män i livets främsta del (40-60). Tecken på denna maligna tumör i hjärnan verkar snabbt, det gör många onda handlingar (blödningar, nekros, cysta) och har inte ens tid att metastasera efter några månader skickar en person till glömska. En långsamt växande godartad astrocytomtumör kan vara bedräglig i sin "godhet". Föredragande övervägande ung ålder, kan hon, på jakt efter en plats för sig själv, radera gränser med närliggande vävnader eller visa diffus tillväxt vilket gör det kirurgiska avlägsnandet mycket svårt. Förresten kan astrocytom också vara malignt.
 2. Meningiom är godartade vaskulära tumörer, som föredrar att inte binda med barn, utan att växa från kärlen i hjärnmembranen hos vuxna. Även om dessa tumörer växer som en isolerad nod, beror prognosen på lokalisering. Säg att hjärnstammen inte är den bästa platsen för platsen. Där kan de, trots sin naturligt godartade natur, orsaka många olyckor som hotar utvecklingen av dislokationssyndromet och de följder som följer av det (inlösen, förskjutning av hjärnstrukturer, en brådskande operation med ett oförutsägbart resultat).
 3. Adenom är glandulära tumörer, och sedan i hjärnan har neoplasmer av denna typ ingen plats att vända sig utom för hypofysen, därför är de lokaliserade i den. Tecken på en hjärntumör i detta fall beror på dess ursprung (från vilka celler) och plats. En hormonproducerande tumör kommer att ge rika symptom på grund av ett signifikant hormonförskjutning.
 4. Teratom påverkar oftast testiklarna och äggstockarna, men de finns överallt, inklusive i huvudet. Dessa intressanta tumörer, som läggs ner i den tidiga embryonperioden, är fulla av överraskningar, eftersom de kan visa sig vara en underutvecklad tvilling som växer på grund av någon form av mänskligt organ. Teratom hos ett barn som är lokaliserat i hjärnan, upptar en viss volym och fortsätter att växa leder säkert till en ökning av intrakranialt tryck, vilket blir märkbart i en tidig ålder. Tecken på intrakraniell hypertoni och barns lidande, förvärrade vid gråt eller annan stress, är de första symptomen på problem, orsaken till vilken det kan vara teratom.
 5. Metastatiska noder, orsaken till vilken är transport av tumörceller från andra organ. Oftast är det bröstkörteln, njurarna och lungorna. Det är då att tumören, som härstammar från den primära epiteltumören, kommer att ha en struktur som liknar den och kan kallas metastasering av cancer till hjärnan. Avlägsnande av en hjärntumör av detta slag leder vanligen inte till några speciella svårigheter, men skyddar inte orgelet från ytterligare avveckling i den.

Således kan hjärnan som andra organ i människokroppen ge upphov till kärnbildningen av både en godartad tumör och en malaktig potential. Maligna neoplasmer kännetecknas av snabb tillväxt, signifikant penetration i närliggande områden, snabb metastasbildning. Några maligna vävnader växer så fort att de snart börjar ockupera en betydande del av skallen och skjuter bort hjärnstrukturer som är mycket drabbade av sådant tryck. Att vara i ett utrymme begränsat av skallen låda, neoplasmer som bär ondska, berövar praktiskt taget centrala nervsystemet av förmågan att fungera normalt, vilket uttrycks av utseendet på en mängd av de svåraste symtomen på hjärntumör.

Att veta den exakta anledningen...

Ingen kommer att kunna specifikt ange orsaken till tumörtillväxt i huvudet. De kan bara antas. Men liksom andra onkologiska patologier börjar hjärntumörer växa oftare i närvaro av en provocerande faktor än utan den. Sådana provokatörer kan vara:

 • Ogynnsamma miljöförhållanden (strålning, överskridande tillåten nivå för vissa kemiska element, andra egenskaper hos miljön eller yrkesverksamheten);
 • Ärftlighet, nedbrytningar och anomalier på den genetiska nivån (diffus glioblastomatos och andra "familje" tumörer i nervvävnaden);
 • Hormonal obalans, upprörd metabolism;
 • Överträdelse av embryonal utveckling (i ett tidigt skede, när en nervös vävnad av en framtida person bara bildas) är den främsta orsaken till tumören hos ett barn;
 • Det är möjligt att virusinfektioner och TBI (traumatisk hjärnskada), även om en tydlig korrelation i detta avseende ännu inte har fastställts.
 • Tumörer av andra organ som metastaserar till hjärnan.

När det gäller effekterna av vetenskapens och teknikens resultat i form av mobiltelefoner, hörlurar, tabletter och andra favorittillbehör hos en modern person, är det ifrågavarande. Sådana hypoteser uttrycks, forskningen genomförs, men inga övertygande bevis på de negativa effekterna av dessa ämnen har ännu tagits emot. Forskare argumenterar, så låt oss hoppas att sanningen kommer att födas i en tvist....

Hitta orsaken till alla problem

MR i diagnosen hjärntumörer

Tidiga tecken på tumör i huvudet skiljer sig inte åt i specificitet, senare minskar risken för behandlingssucces, men den minsta misstanke om en hemsk diagnos kräver en omedelbar undersökning. Typiskt är laboratorietest, samråd med en ögonläkare (ögonfunnet) och en översyn av kranens R-diagram, patienten fortfarande kvar på kliniken på bosättningsorten, då skulle det bästa alternativet vara utnämning av magnetisk resonansavbildning (MRI) med kontrast.

MRI anses vara den mest tillförlitliga metoden och är bland de "guldstandarderna" för diagnos. Det kan känna igen en tumör i någon del av hjärnan, oavsett hur långt den är gömd. Tyvärr är inte alla medicinska institutioner utrustade med sådan utrustning, och dessutom har även en sådan säker och smärtlös metod som MR också sina kontraindikationer:

 1. Patientens vikt överstiger dess egenskaper
 2. Förekomsten av implanterade metallstrukturer i patientens kropp;
 3. Använda en pacemaker.

hjärntumör i en CT-skanning

Om det är omöjligt att genomföra magnetisk resonansbildning, kan den ersättas med en slut i sin förmåga forskning - CT (computertomografi). Andra metoder används för att diagnostisera neurala vävnadstomörer:

 • Pneumoencefalografi, som tillåter att bedöma tillståndet i ventrikulärsystemet och vägarna;
 • EEG (elektroencefalogram), med vilket du kan identifiera områden med ökad krampberedskap och därmed bestämma fokusen på neoplasiillväxten;
 • Radioisotopscanning, som bestämmer tumörens placering och (delvis) dess egenskaper;
 • Spinalpunktur, vilket indikerar trycksäkerhetsnivån och den biokemiska sammansättningen av cerebrospinalvätskan;
 • Angiografi som kan känna igen en förändring i blodomloppet, liksom att "se" blodets rörelse i själva tumören.

Dessutom, om en misstanke som når tillförsikt, sker närvaron av en tumörprocess och genomförandet av diagnostik med ovanstående metoder är svårt av någon anledning, en biopsi utförs med en histologisk undersökning av vävnaden hos den avsedda tumören.

Vid antagandet att hjärnan påverkas av metastaser från andra organ, är diagnostiska åtgärder riktade mot sökandet efter den primära källan till tumörprocessen. För att göra detta baseras på patientens klagomål och laboratorietester (fullständig blodräkning), används en ultraljud av de inre organen, R-grafiken i lungorna, FGDS eller andra forskningsmetoder.

Kämpa och vinna

Kampen mot hjärntumörer är baserad på kriterier som typ av neoplasma, dess placering, grad, storlek, känslighet för behandling.

Liksom vid andra processer av detta slag lokaliserad i andra organ involverar behandlingen av neoplasmer i huvudet:

 1. Avlägsnande av hjärntumör genom operation i neurokirurgiavdelningen. Det bör noteras att avlägsnande av hjärntumör är en mycket känslig och ansvarsfull fråga, eftersom tillsammans med neoplasmen, för att undvika återfall, måste de omgivande vävnaderna också skäras, så allting görs mycket noggrant för att bevara nervfunktionernas funktionella förmågor till det maximala.
 2. Kemoterapi, som används efter operation eller ensam, om tumören är oförbar.
 3. Strålningsterapi. Under de senaste åren har behandlingen med gammakniv, mer exakt, gammastrålning, som kallas stereotaktisk radiokirurgi, blivit mycket populär. Med den här metoden kan du påverka utbildningen, som ligger i områden som är otillgängliga för den vanliga skalpellan. Denna metod är speciellt bra för att ta bort en godartad hjärntumör.
 4. Symtomatisk, stödjande och befästande behandling (smärtstillande medel, antiemetiska, hepatoprotektorer, vitaminer, mikroelement).

Ibland ges patienter mellan en inoperabel och mycket malign (dålig differentierad) tumör ett likartat tecken. Detta är inte helt sant, eftersom kriterierna för att utvärdera dessa två begrepp är olika. En stor tumör, lokaliserad i svåråtkomliga platser (tumör i den bakre kranialfasen) eller en tumör som inte kan avlägsnas på grund av patientens ålder, samtidig hjärt-kärlsjukdom eller vid komplikationer (nekros, suppuration) är erkänd som oanvändbar.

Människor som har behandlats för hjärntumörer fortsätter att övervakas (kontrolleras av MR) under en tidsperiod beroende på graden av differentiering av neoplasen.

Med en snabb diagnos och adekvat behandling har godartade tumörer i regel en gynnsam prognos, det vill säga, när en tumör har inträffat lever de länge och efter många år minns de bara som en dålig dröm (hur många oro upplevs?).

Förväntad livslängd för en tumör med en malign potential beror på graden av differentiering av neoplasi, som ibland släpper ut en person bara några månader.

Typer hjärntumörer

Typer hjärntumörer klassificeras enligt typen av celler, graden av malignitet och tumörområdet. Eftersom tumörer har stor variation, har en enda klassificering ännu inte utvecklats. Detta beror på diagnosens komplexitet och de olika åsikterna hos specialister med avseende på specifika neoplasier. Bland godartade tumörer diagnostiseras meningiom oftast. Det bildas av pia materens kärl och utgör 20% av de neoplasmer som utvecklas i skallen.

Meningioma är en nod som ligger på den basala eller konvexitala ytan av hjärnan. Om en sjukdom detekteras i rätt tid och en lämplig behandlingsmetod tillämpas, kommer prognosen för sjukdomen att vara gynnsam. Men om lokalisering sker i hjärnstammen, blir konsekvenserna negativa. Detta beror på att den lilla storleken på meningiom kan pressa nervvävnaden och orsaka allvarliga störningar. Astrocytom är en typ av godartad tumör. Det är en växande tumör som ligger i alla delar av hjärnan. Sjukdomen är vanlig bland ungdomar.

Typer hjärntumörer

Bland de maligna neoplasmerna skiljas glioblastom och medulloblastom. Glioblastom är en av de vanligaste arterna. Som regel påverkar det personer i åldern 40-60 år. Tumören har inga bestämda gränser med vävnaderna, därför kan det utveckla sekundära förändringar. Bland dem är bildandet av cystor, nekros och blödning. Metastaser finns bara i hjärnan, men fokusen utvecklas snabbt. Detta kan leda till döden om 3 månader. Medulloblastom avser maligna hjärntumörer, eftersom det bildas från omogna celler av medulloblaster. Den främsta orsaken till bildandet av denna patologi är dysgenetiska processer. Med andra ord finns en förskjutning av embryonala knoppar i prenatalperioden. Samtidigt förvaras omogna embryonala celler i hjärnvävnaden. Därför diagnostiseras medulloblastom ofta hos barn. Fokus ligger främst i hjärnans hjärta.

Tillsammans med ovanstående isoleras högkvalitativ neoplasi. De utmärks av låg känslighet för strålning, kemoterapi och till och med kirurgisk borttagning. I detta avseende är prognosen för upptäckt av denna sjukdom alltid dålig.

Vad kallas hjärncancer på det medicinska området?

Detta vetenskapsområde karaktäriserar denna sjukdom som en malign formation som uppstår i olika skal och formationer av hjärnan. Bland alla registrerade tumörer är denna cancer cirka 1,5%.

Hittills har inga exakta orsaker till hjärncancer identifierats. Men flera faktorer har identifierats som kan bli utlösningsmekanism för denna onkologi.

Bland dem är följande:

 • Genetiska sjukdomar;
 • Behandling med strålbehandling
 • Effekten av virus;
 • Mobiltelefonernas negativa inverkan;
 • Förekomsten av tumörer i andra delar av kroppen;
 • Skadliga arbetsförhållanden;
 • Huvudskada;
 • Rökare.

symptom

Utvecklingen av många tumörer är asymptomatisk, så de detekteras endast som ett resultat av en obduktion. Tilldela brännmärkning och cerebral tecken på cancer. De har liknande symptom, vilket kan uppstå som ett resultat av trycket på en malign tumör i hjärnan.

Bland de viktigaste symptomen på denna cancer är följande:

 • Permanent huvudvärk, som är värre vid nysning, böja eller hosta;
 • yrsel;
 • Kräkningar och illamående
 • Konstant svaghet;
 • Ökat intrakraniellt tryck;
 • Nedsatt syn och hörsel;
 • Talförlust
 • likgiltighet;
 • Obstruerade rörelser;
 • Förvirring av medvetandet;
 • Hallucinationer.

Symtom som illamående och kräkningar är helt oberoende av matintag. De följer ständigt smärta i huvudet. Emetisk reaktion är inte associerad med matförgiftning. Mot bakgrund av en skarp huvudvärk kan en person bli slö och dåsig. Patienten är helt förlorad i rymden och förstår inte var han är och som omger honom. Om tumören är i motorcortexen kan pares eller fullständig immobilisering utvecklas. Förlamning sker i bara hälften av kroppen.

Om lokaliserad i templen, kan personen uppleva auditiva hallucinationer. Om bildningen är belägen på baksidan av huvudet är hallucinationer visuella i naturen. Patienten förlorar förmågan att förstå den skriftliga texten. Det finns en signifikant skillnad i elevernas reaktion på ljus. Eventuell asymmetri av enskilda delar av ansiktet och dess delar. Patienten känner en kränkning av samordningen, eftersom det finns en svindlande stående position och när man går. En person kan bli aggressiv och förlora kontrollen över sina känslor. Smärtkänsligheten hos vissa delar av kroppen är helt eller delvis bruten. Med bildandet av hormonella störningar i hypofysen.

Stage av tumörutveckling

Det finns följande stadier av sjukdomen.

 1. Neoplasmen ligger på ytan, så dess komponenter stödjer sina försörjningsförhållanden och sprids inte. Att upptäcka sjukdomen i detta skede är nästan omöjligt.
 2. Progression av mutationen. Neoplasmen tränger in i de närliggande strukturerna och påverkar lymfkärlen. Det finns yrsel och huvudvärk. Visuella störningar och kräkningar kan uppstå. Metastaser passerar till levern, lungorna och orsakar deras nederlag. Kanske manifestationen av epileptiska anfall.

diagnostik

En neurolog kan beställa en undersökning om du misstänker cancer. Läkaren utvärderar först reflexer och vestibulära funktioner. Därefter hänvisar han patienten till närliggande specialister. De utför elektroencefalografi, vilket gör det möjligt att bestämma bildens fokus och grad av aktivitet. Doktorn kommer också att diagnostisera och avslöja den exakta platsen. För detta utförs MR, computertomografi och magnetisk resonansangiografi. Den senare metoden ger en effektiv studie av de kärl som matar tumören. För detta injiceras ett kontrastmedel i blodet. En biopsi används för att utarbeta en behandlingsplan och prognos för framtiden.

Det utförs efter att ha byggt en tredimensionell modell av själva utbildningen. Andra metoder genomförs som gör att du kan bestämma sjukdomsstadiet korrekt. För detta ändamål utförs instrumental diagnostik av organ där tumören är belägen. Den huvudsakliga behandlingen för hjärncancer är kirurgi. Dess genomförande är möjlig endast i närvaro av gränser mellan tumörer. Om bildningen har spridit sig till meningesna, är operationen omöjlig. Men om det sätter press på viktiga delar av hjärnan, utförs en nödoperation. I detta fall tas inte alla neoplasmer bort, men endast delar. Avlägsnandet görs med hjälp av en skalpell, laser eller ultraljud. För att minska antalet infekterade celler utförs strålterapi. Det ordineras också för ofullständigt avlägsnande av tumören eller i närvaro av metastasering.

Det ordineras efter 3 veckor från operationens ögonblick. Strålbehandling kan kombineras med kemoterapi. Hennes uppgift är att stoppa tumörcellernas aktivitet. Om borttagning med ovanstående metoder inte är möjlig, förbättras tillståndet hos personen med strålbehandling. Om det var ett sekundärt utseende av sjukdomen, så producera en avlägsen exponering av huvudet. I detta fall faller patientens hår ut. Men efter några veckor växer de tillbaka.
När målmedicinering används används droger som gör att du kan blockera blodkärlens tillväxt. Om tumören ligger djupt i de viktiga områdena i hjärnan indikeras kryokirurgi.

Typer hjärntumörer hos vuxna

I regel beskrivs förekomsten av cancer genom att använda olika steg. Hjärttumörer svarar dock inte på detta system, eftersom de sprider sig genom hjärnan och ryggmärgen. De gäller praktiskt taget inte för andra delar av kroppen. För att noggrant bestämma behandlingsmetoden klassificeras typerna av hjärntumörer hos vuxna enligt celltyp.

Detta ämne bidrar till kontrollen av processer som är förknippade med bytet av dag och natt. Piloid astrocytom är ett infekterat område som bildas i astrocyter. De växer ganska långsamt och sprider sig inte till andra vävnader. Patologier av denna typ svarar väl på behandlingen. Diffus astrocytom tenderar att växa långsamt, men det kan spridas till andra vävnader.

Anaplastisk astrocytom är en malign tumör som växer snabbt och berör närliggande vävnader. Glioboblastom är maligna astrocytom. Ha en tendens till intensiv tillväxt och spridning. Oligodendroglial förekommer i områden i hjärnan som närmar och stöder nervceller. Namnen på alla arter kommer från platsen och typen av celler som utgör neoplasmen.

Följande typer hjärntumörer finns:

 • Primär, som utvecklas från nervvävnad;
 • Sekundär, som är metastaser.

Av särskild betydelse är den första formen eftersom den hänför sig till sjukdomar i centrala nervsystemet. Neoplasmer kan vara godartade eller maligna. Godartade tumörer skiljer sig inte från normala celler, och tränger därför inte in i andra vävnader. Men de kan klämma vävnad och störa hjärnans aktivitet. Maligna neoplasmer utvecklas snabbt och växer till närliggande områden.

Godartade hjärntumörer

 • Meningiom. Bland primära hjärntumörer diagnostiseras den i cirka 20%. Denna sjukdom kommer från pia materen. Meningioma liknar den släta och täta knut som är associerad med pia materen. Storleken på denna bildning kan vara från några millimeter till 16 centimeter. Utvecklingsprognosen beror helt och hållet på plats och storlek. Efter operationen återkommer sådana formationer inte.
 • Schwannom. Utformad från manteln av perifera nerver. Det är en vit noder, som är inneslutna i en slags kapsel. Kan orsaka hörselnedsättning, trigeminal neuralgi.
 • Hypofysa adenom. Trots det faktum att utbildning växer ganska långsamt, orsakar det väldigt svåra symptom.
 • Astrocytom. Tumören har en tendens att sakta utvecklingen, medan den kan nå mycket stora storlekar. Ofta i sin struktur finns olika cyster. Kan gå in i en malign formation.
 • Oligodendrogliom. Det är en ny tillväxt av grå-rosa färg. Cystiska formationer utvecklas inuti. Det förekommer huvudsakligen hos män i vuxen ålder.
 • Ependymom. Foci av nekros och cystiska formationer kan placeras inuti denna neoplasma.

Klassificering av hjärnvävnadens neoplasi till malign och godartad ganska villkorligt. Eftersom alla typer av hjärncancer kan orsaka allvarliga störningar som leder till patientens död.

Frågan om vad som kallas hjärncancer bekymrar många människor. Med denna term avses en onkologisk sjukdom som är baserad på intensiv celldelning. Hos barn uppstår sjukdomen från en överträdelse av strukturen hos gener som ansvarar för en korrekt bildning av nervsystemet. Forskare har dragit slutsatsen att celler som aktivt delar upp är föremål för förändring. Eftersom sådana processer hos barn förekommer oftare än hos vuxna, kan tumören till och med vara hos nyfödda.