Symtom, behandling och effekter av hjärnödem

Migrän

Svullnad i hjärnan är allvarliga brott och utgör ett allvarligt hot mot livet. Tänk på denna sjukdom i detalj.

Ödem är den patologiska processen, vilket är förekomsten av diffus impregnering av hjärnvävnad med vätska som finns i kärlutrymmet.

Uppkomsten av processen beror på utseendet av någon typ av irriterande, såsom infektion, förgiftning eller huvudskador. Detta leder till bildandet av överskottsvätska i hjärncellerna, vilket resulterar i svullnad.

Om en patient med hjärnödem inte fick tidig medicinsk hjälp leder det oftast till allvarliga konsekvenser, ofta till döds.

Denna process är människokroppens reaktion på överdriven stress, trauma eller infektionssjukdomar.

Utvecklingen av processen är ganska snabb, överskott av vätska ackumuleras i cellerna och i det intercellulära utrymmet, vilket resulterar i att hjärnans storlek börjar öka. Detta leder till en ökning av intrakraniellt tryck, dålig blodcirkulation och hjärncellsdöd.

Med utvecklingen av denna patologiska process är det svårt att ge en prognos, allt beror på läkarvårdens aktualitet. Om hjälp lämnades omedelbart minskar risken för allvarliga följder.

Faktorer - provokatörer

Många faktorer kan orsaka svullnad i hjärnan, de vanligaste orsakerna till detta tillstånd:

 • i smittsamma sjukdomar som encefalit och hjärnhinneinflammation
 • på grund av traumatisk hjärnskada
 • i pre-strokeförhållanden och i ischemisk stroke;
 • under den postoperativa perioden när hjärnvävnaden är skadad under operationen;
 • i närvaro av hjärntumörer, oavsett om de är godartade eller maligna
 • i processen med intrakraniell blödning, till exempel på grund av aneurysmbrott;
 • som ett resultat av en lång tid av arteriell hypertension;
 • med epilepsi
 • som ett resultat av svåra blodsjukdomar;
 • som ett resultat av giftiga lesioner av hjärnvävnad i alkoholism och narkotikamissbruk.

Första tecken

Utvecklingen av hjärnödem förekommer i steg, i början av denna process kan följande symptom observeras:

 • buktande huvudvärk, ofta följt av kräkningar;
 • framväxten av konstant illamående
 • manifestationen av ett bedövat eller rastlöst tillstånd, med denna ofta störda orientering i rymden och tiden;
 • dåsighet;
 • andningsfel;
 • trånga elever;
 • högt blodtryck;
 • utseende av arytmier.

När processen fortskrider förekommer mer allvarliga symtom och störningar.

Funktioner av den kliniska bilden

Symtomatologin beror på hur lång tid sjukdomen varar och vad är lokaliseringen av lesioner av hjärnstrukturer. Det finns tre grupper av symtom.

Neurologiska symptom som orsakas av svullnad i cortex med penetration i subkortisk region. Dessa inkluderar:

 • ökat intrakraniellt tryck;
 • konvulsioner;
 • upphetsad stat
 • ökad muskelton;
 • utseendet av patologiska reflexer.

I fall där svullnad i hjärnan orsakar en kraftig ökning av intrakraniellt tryck har det följande manifestationer:

 • illamående och kräkningar
 • frekvent förändring av depression för psykomotorisk agitation;
 • huvudvärk;
 • ögonbågens rörelsesyndrom;
 • utseendet av kramper.

Spasmer kan förekomma i ansiktsmusklerna och benen, och kan också vara längre, karakteriseras av en onaturlig kroppsställning.

Med progressivt ödem, på grund av vilket det finns en förskjutning och försämring av hjärnstrukturerna uppträder följande symtom:

 • ökning i kroppstemperatur till 40 grader eller mer, vilket inte kan reduceras;
 • Elevers respons på ljuset är svagt eller frånvarande;
 • ensidig pares (förlamning) och konvulsioner uppträder;
 • bruten hjärtrytm;
 • det finns ingen smärta och senreflexer;
 • koma.

Om patienten befinner sig på artificiell ventilation av lungorna växer indikatorerna för frekvensen och andningsdjupet först, varefter upphörande av andnings- och hjärtaktiviteten uppstår.

Första hjälpen för misstänkt svullnad

I händelse av cerebralt ödem spelar tidig och korrekt vård en viktig roll. Patienten är föremål för omedelbar sjukhusvistelse, där han får följande första hjälpenåtgärder:

 • säkerställa passage av lungorna genom att tillföra syre genom en mask- eller nasalkateter;
 • introduktionen av mannitol intravenöst 3-4 gånger om dagen;
 • efter mannitol administreras furosemid;
 • med högt intrakraniellt tryck används magnesiumsulfat.

I de fall ödem åtföljs av konvulsioner och andningssvikt är det lämpligt att använda:

Trental kan administreras intravenöst för att stimulera hjärnan och Piracetam administreras efter 2-3 dagar.

Gör en diagnos

I neurologer kan misstänkt hjärnödem orsaka ett ständigt försämrat tillstånd hos en person, åtföljd av nedsatt medvetenhet och förekomst av meningealsymptom.

Det är möjligt att bekräfta eller avvisa den preliminära diagnosen genom att använda CT eller MR, samt genom att bedöma neurologiska status, blodprov och forskning och fastställa möjliga orsaker till tillståndet.

På grund av att hjärnans ödem snabbt utvecklar processer, bör den primära diagnosen utföras så snart som möjligt medan patienten är bättre placerad på sjukhuset.

Komplexet av terapeutiska ingrepp

I sällsynta fall försvinner sjukdomen inom några dagar, till exempel om ödemet beror på en liten hjärnskakning. De återstående fallen kräver omedelbar medicinsk behandling.

Huvudsyftet med behandlingen är att normalisera de metaboliska processerna i hjärnceller, vilket resulterar i minskning av ödem. Behandlingen består i att kombinera medicinsk och kirurgisk behandling av problemet.

I sådana fall är det nödvändigt att säkerställa tillräcklig näring av hjärnan med syre, för detta ändamål utförs artificiell införande av syre genom inhalatorer eller andra anordningar. Resultatet av dessa åtgärder är mättnaden av blod och hjärnan med syre, vilket bidrar till snabb återhämtning.

För att upprätthålla indikatorer på intrakraniellt tryck och kampinfektioner används metoder för administrering av läkemedel genom en IV.

Om svullnad i hjärnan åtföljs av feber, är det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska den. Detta bidrar till att minska svullnad.

Valet av droger i detta fall beror på patientens egenskaper, symptom och orsaker till ödem.

Särskilt svåra fall kräver följande åtgärder:

 • avlägsnande av överskott av vätska i hjärnans ventriklar med användning av en kateter, vilket minskar intrakraniellt tryck;
 • restaurering av det skadade blodkärlet eller avlägsnande av tumörer vid deras detektering
 • avlägsnande av fragment av kranbenet för att minska intrakraniellt tryck.

Svullnad i hjärnan är oförutsägbara patologier, så det finns ingen garanti för att behandlingen kommer att bli effektiv.

Mycket farligt och oförutsägbart

Svullnad i hjärnan är kritiska förhållanden och resulterar ofta i en persons död. Skador på hjärnvävnaden som orsakas av detta tillstånd leder till allvarliga förändringar i kroppens tillstånd eller är helt oförenligt med livet.

Det finns bara tre alternativ för utvecklingen av händelser:

 1. Inga konsekvenser och fullständig återhämtning av patienten. Detta sker extremt sällan, i fall då ödem har uppstått hos en ung och frisk person, till exempel vid alkohol eller annan förgiftning. Om sjukvården tillhandahålls i rätt tid kommer överträdelsen inte att leda till några allvarliga konsekvenser.
 2. Lättnad av ödem med partiell återhämtning och funktionshinder. Detta alternativ är mycket vanligare när meningit, encefalit eller traumatisk hjärnskada blev orsaken till ödem. Det finns fall där defekter som förvärvas till följd av en sjukdom är minimala och inte stör en patients fulla livslängd.
 3. Död hos patienten, orsakad av överträdelsens progression. Ett sådant resultat är möjligt i cirka 50 procent av fallen. Vätskan ackumuleras i vävnaderna, vilket leder till kompression av hjärnan och dess deformation, och sedan för att sluta andas och hjärtslag.

Risken för ett brott är att det är nästan omöjligt att förutse vilka konsekvenser det kommer att leda till i ett visst fall.

Särskild uppmärksamhet på barn

Hjärnvävnad och nervsystemet i nyfödda är i utvecklingsstadiet, därför fortsätter hjärnödem annorlunda än hos vuxna. Det utvecklas inom några minuter och orsakerna kan vara följande faktorer:

 • Konsekvensen av födelsestrauma
 • förekomsten av intrauterina infektioner
 • infektion med meningit eller meningoencefalit under förlossningen eller senare;
 • medfödda patologier i hjärnan och nervsystemet.

Misstänkt utveckling av ödem kan uppstå av följande symtom:

 • uppkast av kräkningar;
 • inhiberat tillstånd
 • rastlöst beteende och kontinuerlig gråt
 • bröstfel;
 • konvulsioner;
 • en svullen stor vår, även när barnet är lugnt.

Förhindra att inte dö

För att förhindra uppkomsten av puffiness i hjärnan bör följande säkerhetsåtgärder observeras:

 • ge upp dåliga vanor: rökning och alkoholmissbruk
 • Undvik huvudskador (bär på säkerhetsbältet i bilen, ha en hjälm när du cyklar och rullar, etc.);
 • övervaka blodtrycket
 • vidta åtgärder för att förebygga smittsamma hjärnsjukdomar
 • normalisera vikt och äta rätt
 • behandla sjukdomar i samband med cirkulationssystemet i rätt tid.

Överensstämmelse med dessa enkla regler kommer att bidra till att minska risken för farlig patologi.

Temperatur med svullnad i hjärnan

Sergey Zhuravlyov Profi (515), stängd för 4 år sedan

Kristina Vinogradova Thinker (6132) 4 år sedan

itotoksichesky ödem kännetecknas av en ökning i intracellulärt osmotiskt tryck på grund av brott mot "jonpumpen" och ackumuleringen i cytoplasman produkter av anaerob glykolys, och därigenom utveckla cell svullnad hjärnparenkymet (neurocyter, gliaceller, främst - astrocyter, endotela kapillärerna) med minskande mängder av extracellulär vätska. Cytotoxiskt ödem observeras med generaliserad hjärnhypoxi, med olika syntes av osmotisk obalans. Kliniskt framträder cytotoxiskt ödem av nedsatt medvetenhet. Ibland uppstår epileptiska anfall. Under cerebral ischemi utvecklas cytotoxiskt ödem först, sedan förenas vasogen ödem.

Vasogen ödem är förknippad med en ökning av permeabiliteten hos kapillärer, som oftast observeras i tumörer och hjärnans abcesser, med hjärtrytningar i hjärnan, hjärtinfarkt i hjärnan, hjärnskador. I dessa fall är vasogentödem lokaliserat i hjärnans perifokala regioner, försvårande fokalsymptom och leder till en "masseffekt".

Interstitiellt ödem kännetecknas av en ökning av extracellulär vätskevolym, vanligen observerad i hydrocephalus och manifesteras huvudsakligen av syndromet av ökat intrakraniellt tryck.

Irina Strizhkova The Thinker (9762) 4 år sedan

Kramper, temperatur, otillräckligt beteende, rullande ögon.

Nadejda Blagodarnaya Artificial Intelligence (119672) 4 år sedan

Samma som vid omfattande cerebral stroke.

Vad ska man göra vid cerebralt ödem

Cerebralödem är en allvarlig patologi som oundvikligen leder till död utan behandling. Sjukdomen är särskilt farlig för barn eftersom den har dolda symtom och orsakar ett antal sjukdomar. Hos vuxna går det lättare, men det kommer inte att träna på egen hand. Vad är den här sjukdomen och vilka faktorer provocerar den?

Vad menas med hjärnödem

Cerebralt ödem är en reaktiv process som uppstår när det finns en överdriven koncentration av vätska i hjärnhålorna och vävnaderna. Denna allvarliga sjukdom åtföljs av en ökning av intrakraniellt tryck och skador på blodkärlen, vilket medför att nervcellerna dör.

Orsaker till hjärnödem

Patologi utvecklas under hypoxi, tillsammans med ökad koldioxidnivå i kroppen.

Hjärnödemet utlöses av följande faktorer:

 1. Skador på skallen. Ibland finns det ett sår i hjärnfragmenten i kranbenen. Allt detta orsakar ett starkt ödem som förhindrar utflöde av vätska.
 2. Hjärnskada.
 3. Ischemisk stroke, nedsatt hjärncirkulation på grund av igensatt blodpropp. Det förhindrar celler från att få normala mängder syre, varefter de dör av och orsakar svullnad.
 4. Hemorragisk stroke, som utvecklas med skador och aneurysm i blodkärlen och provar en ökning av intrakraniellt tryck.
 5. Meningit är en inflammation i meninges.
 6. Intrakraniella hematom.
 7. Metastasering av tumörer i hjärnvävnaden.
 8. Toxoplasmos är en sjukdom som orsakas av den enklaste toxoplasma. Det är särskilt farligt för fostret som utvecklas i livmodern.
 9. Purulent infektion, som i ett snabbt flöde blir en källa av puffiness, vilket förhindrar utflödet av vätska.
 10. Tumörer som försämrar blodcirkulationen genom att klämma in enskilda delar av hjärnan.
 11. Encefalit är en inflammation i hjärnan av viral natur som bärs av insekter.
 12. Höjdskillnader. Över 1,5 km över havet, på grund av brist på syre, börjar svullnad i hjärnan. Detta är ett av symptom på bergsjukdom.
 13. Intoxikation med neuroparalytiska gifter, alkohol, kemikalier.
 14. Skada på levern, gallvägarna.
 15. Operationer på hjärnvävnaden.
 16. Anafylaktiska reaktioner.
 17. Anasarka - svullnad, tillsammans med hjärtsvikt.

Hjärnödem är farligt eftersom detta organ begränsas av kranens storlek och kan inte öka volymen utan konsekvenser för hela kroppen. Kramning av skallen i kombination med en droppe i syrehalten medför en fullständig upphörande av blodtillförseln till neuronerna, vilket ökar svullnaden.

Vad bidrar till sjukdomen

Följande faktorer bidrar till förekomsten av sjukdomen:

 1. Ökat blodtryck genom att öka det i kapillärerna. Detta beror på expansionen av hjärnartärerna. Faktum är att vatten ackumuleras i det extracellulära utrymmet.
 2. Brott mot vaskulär permeabilitet. Som ett resultat stiger trycket i det intercellulära utrymmet och orsakar skada på cellmembranen.

Hos vuxna varierar indikatorn för intrakraniellt tryck i den bakre positionen mellan 3-15 mm Hg. Art. I vissa situationer (hosta, nysning, ökat intra-abdominal tryck) når hastigheten 50-60 mm Hg. Art, men det orsakar inte störningar i det mänskliga nervsystemet, eftersom det snabbt passerar på grund av de interna mekanismerna för hjärnskydd.

Riskgrupper

Hjärnans svullnad i större utsträckning:

 1. Människor som har problem med kardiovaskulärsystemet. Dessa inkluderar överförd ischemisk sjukdom, hypertoni, ateroskleros.
 2. Patienter vars yrken är förknippade med risken för skada faller från en höjd.
 3. Vuxna som lider av alkoholism. Med överdriven användning av alkohol under inflytande av etanol dör nervceller och i sin plats ackumuleras vätska.
 4. Nyfödda passerar genom födelsekanalen.

symptom

Patologen täcker lokalt hela organet. I vissa fall utvecklas sjukdomen gradvis, och därför har man funnit de första tecknen på ödem, kan patientens liv räddas.

Symtom beror på ursprunget till bildandet och svårighetsgraden av sjukdomen De vanligaste symptomen är:

 • illamående och kräkningar
 • huvudvärk, manifesterad i akuta hjärnans sjukdomar;
 • minnesstörningar
 • glömska;
 • suddig syn;
 • minskning av artärtrycket, instabil puls;
 • nacksmärta
 • ojämn andning;
 • talproblem;
 • frekvent yrsel
 • brist på samordning
 • förlamning av lemmarna;
 • spasmerna passerar in i musklernas atoni (oförmåga att minska)
 • hallucinationer;
 • i fall av alkoholödem observeras svullnad i ansiktet med bildandet av flera hematomer;
 • förlust av medvetande, med förvärring av situationen att bli en koma.

Typer av hjärnödem

Cerebralt ödem händer:

 • lokal, som påverkar ett specifikt område i hjärnan;
 • diffus, som täcker hjärnstammen och halvklotet.

I detta fall har diffus ödem mer uttalade symptom.

Men också skilja på följande typer av ödem:

 1. Cytotoxiskt ödem uppstår på grund av hypoxi, berusning och ischemi. Mängden gråämne ökar patologiskt.
 2. Vasogent ödem bildas när blod-hjärnbarriären är nedsatt. Det förekommer i närvaro av en tumör, abscess, ischemi och efter operation. Denna patologi manifesteras i en ökning av mängden vit materia och är perifokal, vilket leder till kompression av hjärnan.
 3. Osmotiskt ödem utvecklas med en ökning av blodglukos och natrium. Det leder till uttorkning av hjärnan, och sedan för att slutföra dehydrering.
 4. Interstitiellt ödem bildas på grund av att vatten tränger in i hjärnvävnaden.

Vad orsakar patologi

Ödem är ofta dödlig, vilket orsakar irreversibel skada på hjärnvävnaden. Modern medicin kan inte garantera patientens återhämtning, även med korrekt behandling.

Cerebralt ödem hotar med följande villkor:

 1. Progressionen av ödem, vilket orsakar patientens död. Dessa konsekvenser är typiska för majoriteten av offren. En person är i ett stabilt tillstånd om det finns ledigt utrymme i kranialhålan. När den är helt fylld med vätska blir hjärnan spänd. Samtidigt blir hjärnans täta strukturer mjuka. Kärnorna i cerebellum är sålunda fastade i stammen, vilket resulterar i att andningen och hjärtat av en person upphör.
 2. Eliminering av ödem utan konsekvenser för hjärnan. Ett sådant resultat är sällsynt och möjligt för unga, om svullnaden orsakas av förgiftning.
 3. Bortskaffande av ödem, då patienten blir avstängd. Så slutar ödemet bildat i infektionssjukdomar, mindre skador och hematom. Samtidigt kan funktionshinder inte visas visuellt.

Efter en sådan patologi hos vuxna observeras:

 • vanliga huvudvärk;
 • tankspriddhet;
 • konvulsioner;
 • koordineringsproblem
 • dålig sömn;
 • brister i fysisk utveckling
 • kommunikationsförmåga
 • andningssvårigheter;
 • depression;
 • epilepsi;
 • förlamning;
 • koma;
 • ett vegetativt tillstånd när patienten är omedveten och inte svarar på miljön, eftersom hjärnbarkens funktion går förlorad.

Cerebralt ödem hos barn

Skalle av nyfödda har sina egna egenskaper. Kranbenen är förbundna med brosk eftersom barnets hjärna fortsätter att växa.

Orsaker till

Uppsamling av vätska i hjärnan hos barn provocerar:

 • fosterhypoxi;
 • medfödda patologier i nervsystemet;
 • födelseskada
 • ackumulering av pus i hjärnan;
 • tidigare infektioner i utero;
 • meningit och encefalit;
 • ökad mängd natrium i blodet (observerat i för tidiga barn);
 • medfödda tumörer i huvudet.

Symptom på puffiness

Följande tecken indikerar svullnad i hjärnan hos ett barn:

 • dåsighet;
 • ångest;
 • bröstfel;
 • takykardi;
 • starkt gråt;
 • dilaterade elever;
 • letargi;
 • temperaturökning
 • spänning eller svullnad av fontanellen;
 • kräkningar;
 • ökning av huvudstorlek
 • konvulsioner.

Med oändlig omsorg försämras barnets tillstånd, sjukdomen utvecklas snabbt och slutar i döden.

Om barnet är benäget för ödem, ska det övervakas av en neurolog för att utesluta intrakraniell patologi, vilket ökar risken för överlevnad. Den farligaste perioden för en bebis är en månad efter födseln.

Eventuella komplikationer

Konsekvenserna av sjukdomen hos barn är:

 • minskning av intellektuella färdigheter;
 • dysfunktion i kroppen (brist på reflexer, oförmåga att hålla huvudet);
 • Cerebral pares;
 • brist på kommunikationsförmåga
 • epilepsi;
 • död.

Diagnostiska funktioner

Om du misstänker svullnad i hjärnan, ordineras patienten:

 • undersökning av en neurolog och en ögonläkare
 • blodprov;
 • undersökning av livmoderhalsområdet
 • MR och CT i hjärnan;
 • neurosonografi för barn upp till ett år.

I de tidiga skeden av sjukdomen, när symptomen är svaga, behövs en fundusundersökning. Ödemet kommer att indikeras genom stagnation av optiska nervskivorna, elevernas reaktion, ögonbollarnas karaktäristiska rörelser.

Puffiness behandling

Den terapeutiska kursen består av en uppsättning förfaranden som syftar till att

 • bekämpa utvecklingen av hjärnans svullnad;
 • eliminering av orsaken till puffiness
 • behandling av symtom som orsakar komplikationer och förvärrar patientens välbefinnande.

Orsaker till hjärnödem eliminerar:

 • antibiotikabehandling: cefepim, cefuroxim;
 • Utnämning av kalciumkanalblockerare: fendilin, verapamil, nimodipin;
 • eliminering av toxiner;
 • normalisering av vaskulär ton;
 • eliminering av tumören om patientens tillstånd är stabilt;
 • förbättra blodcirkulationen
 • utsläpp av vätska.

Vid behandling av denna patologi är det nödvändigt att kontrollera hjärt-kärlsystemet och kroppstemperaturen, eftersom ökningen förvärrar svullnaden.

Vid diagnosering av hjärnödem är patienten på sjukhus. Han placeras i intensivvården, och patientens vitala funktioner upprätthålls artificiellt.

De huvudsakliga behandlingsmetoderna:

 • medicinsk;
 • syrebehandling;
 • med hjälp av kirurgi.

Drogbehandling

För behandlingen föreskrivna komplexa droger:

 1. Diuretika för att avlägsna överskott av vätska från vävnaderna: lasix, sorbitol, furosemid, mannitol. De har en diuretisk effekt och används i kombination med glukos och magnesiumsulfat för att förbättra effekten.
 2. Decongestant drug L-lysin escinate.
 3. Anläggningar för att öka mättnaden av vävnader med syre, och vid behov - artificiell ventilation av lungorna.
 4. Mexidol, kontextuella, aktovegin, cerakson förbättrar ämnesomsättningen.
 5. Muskelavslappnande medel för att eliminera kramper.
 6. Glukokortikoidhormoner: prednison, dexametason, kortison, hydrokortison. De stabiliserar membranet hos drabbade celler, stärker kärlväggarna.

Syrebehandling

Denna metod innebär införande av syre direkt i blodet genom konstgjorda medel. Denna manipulation ger hjärnan näring och hjälper till att eliminera svullnad.

Kirurgisk ingrepp

Med hjälp av kirurgi avlägsnas orsaken till svullnaden i hjärnvävnaden. Detta är det enda sättet att bli av med en farlig sjukdom, om den utlöses av en neoplasma, en kränkning av blodkärlens integritet, traumatisk skada på skallen.

Vätskan som ackumuleras i huvudet avlägsnas av en kateter, vilket minskar intrakraniellt tryck.

utsikterna

Prognosen för sjukdomen påverkar behandlingens aktuella behandling. När hjärnan är svullen finns det starkt tryck som kan skada viktiga nervcentraler. Som ett resultat av neurons död uppstår förlamning eller koma.

Perifokalt ödem är lättare att bota, men det kommer att vara möjligt att återställa inte alla förlorade funktioner hos patienten.

förebyggande

Sjukdomar kan undvikas genom att följa säkerhetsreglerna. Dessa inkluderar:

 • fastsättning med säkerhetsbälten
 • bär en hjälm när man cyklar, rullskridskor, arbetar på byggarbetsplatsen;
 • passerar acclimatization när man övar bergsklättring;
 • rökavbrott
 • konstant kontroll av blodtrycket.

slutsats

Cerebralödem är ett farligt tillstånd som oftast är ett resultat av en skullskada eller infektion. När de första tecken på sjukdom uppträder bör du konsultera en läkare som efter en rad förfaranden ska föreskriva en behandlingsförlopp. Om sjukdomen upptäcks i de tidiga stadierna kan det härdas med medicinska läkemedel. Samtidigt behandlas den långvariga patologin endast genom kirurgi och lämnar komplikationer av varierande svårighetsgrad för livet.

Hjärnödem - akuta åtgärder och korrekt behandling

I cellerna och mellanrummet hos huvudregleringskroppen i centrala nervsystemet kan vätska ackumuleras. Detta leder till svullnad eller svullnad i hjärnan, vilket provar en ökning i volymen och en ökning av intrakraniellt tryck. Detta tillstånd anses vara en extremt farlig patologi som kräver omedelbar behandling.

Hjärnödem - Arter

Klassificeringen av den aktuella sjukdomen baseras på mekanismerna för dess förekomst och efterföljande kurs. Det finns svullnad i hjärnan av dessa typer:

 • vasogent;
 • cytotoxisk;
 • interstitiell;
 • osmotisk (filtrering).

Dessutom kan hjärnödem skilja sig beroende på orsakerna till dess bildning:

 • tumör;
 • traumatisk;
 • inflammatorisk;
 • toxisk;
 • postoperativ;
 • hypertensiv;
 • ischemisk och andra alternativ.

Vasogen svullnad i hjärnan

Mellan cirkulations- och centralnervsystemet finns ett fysiologiskt hinder - blod-hjärnbarriären (BBB). Med hjälp av detta regleras vattenhalten i det extracellulära utrymmet. Med en ökning av BBB-permeabiliteten uppträder vasogent hjärnödem. Det förekommer på grund av följande överträdelser:

 • kall skada;
 • svullnad;
 • gas och mikroembolism av fartyg;
 • eklampsi;
 • ocklusion av carotidarterierna.

Cytotoxisk svullnad i hjärnan

Celler som utsätts för en förgiftningseffekt (extern eller intern) börjar fungera felaktigt. Deras metabolism och membranpermeabilitet förändras. Vävnad ackumulerar vätska och utvecklar cytotoxisk svullnad eller svullnad. Denna form av patologi diagnostiseras ofta efter stroke och allvarlig förgiftning, men det är reversibel under de första 6-8 timmarna.

Interstitiell svullnad i hjärnan

I huvudorganet i centrala nervsystemet cirkulerar cerebrospinalvätskan eller cerebrospinalvätskan kontinuerligt, huvudsakligen i ventriklarna. När trycket i dem kraftigt ökar, ökar interstitial hjärnödem. Det beskrivna tillståndet framkallar infiltrering av vävnader med överskottslut. Som ett resultat ökar cellerna i volym och sväller.

Osmotisk svullnad i hjärnan

Vätska innehåller partiklar upplösta i den. Deras mängd i 1 kg fukt kallas osmolaritet. Normalt är denna indikator nästan identisk för plasma och styrorganet i nervsystemet. Om hyperosmolaritet (för hög) av den gråa substansen observeras upprättas en diagnos av hjärnsvullnad. På grund av ökningen av partikelvolymen i cerebrospinalvätskan tenderar vävnaderna att minska koncentrationen och absorbera vätska från plasman. Sådant ödem i hjärnan är registrerat med metabolismen av encefalopati. Det orsakas ofta av hyperglykemi, njure och leverfel.

Cerebral ödem - orsaker

De vanligaste faktorer som provocerar komplikationen i fråga är:

 • akuta cirkulationsstörningar (stroke);
 • kirurgiska ingrepp;
 • allvarlig förgiftning, inklusive alkoholförgiftning
 • anafylaktiska reaktioner på grund av allergier.

Det finns mindre vanliga orsaker som förklarar vad som orsakar svullnad i hjärnan:

 • cancer och metastaser;
 • frakturer av kranbenen och basen;
 • dekompenserad njur-, lever-, hjärtsvikt;
 • meningit;
 • hjärnans kontusion
 • posttraumatiska intrakraniella hematom;
 • diffus axonal skada;
 • meningoencefalit;
 • toxoplasmos;
 • subdural empyema.

Cerebralt ödem efter stroke

Försämrad blodcirkulation i huvudorganet i centrala nervsystemet börjar med blockering av kärlet med en trombus. Gradvis får vävnaderna mindre och mindre syre, varför deras syresvält utvecklas. Cellerna dö av och aktivt absorberar någon fukt, ischemisk hjärnsvullnad uppstår. I vissa fall kan den biologiska vätskan som ackumuleras framför en blodpropp bryta kärlväggen. Detta fenomen förvärrar hjärnans svullnad under stroke, eftersom vävnaderna absorberar mer fukt efter blödningen. Denna variant av cellens svullnad betraktas som den farligaste.

Hjärnödem efter operation

Patologi följer nästan alltid kirurgi i kranens område. I sällsynta fall och mot bakgrund av andra förfaranden uppstår hjärnödem - en operation som utförs med epiduralanestesi, eller över administrering av intravenösa hypotoniska och saltlösningar. Ibland uppträder cell svullnad på grund av kirurgiska komplikationer:

 • stor blodförlust
 • Felaktig trakealintubation för artificiell ventilation av lungorna.
 • långvarig och uttalad minskning av blodtrycket;
 • felbedömd anestesi.

Alkoholhaltig svullnad i hjärnan

Överdriven mängd etylalkohol i kroppen leder till allvarlig förgiftning. Hos alkoholister är hjärnödem ofta diagnostiserad - orsakerna är långsiktig cellförgiftning, varför deras metabolism och funktion förändras irreversibelt. Skadade vävnader absorberar fukt och orsakar svullnad och expansion. Denna svullnad i hjärnan är också karakteristisk för förgiftning med andra ämnen:

 • giftiga kemikalier;
 • läkemedel;
 • giftiga gaser;
 • läkemedel.

Cerebral svullnad i allergier

Ett otillräckligt svar från immunsystemet på irriterande hos vissa personer är följt av anafylaktisk chock. I sådana fall är den faktor som orsakar hjärnans svullnad en allergi. Mot bakgrund av överkänslighet minskar intensiteten av blodflödet i hela kroppen kraftigt, arterietrycket sjunker avsevärt och kollaps utvecklas. På grund av bristen på tillräcklig blodtillförsel till de vitala strukturerna absorberar cellerna i "gråmaterialet" vätska och svullnad.

Cerebral ödem - symtom

Den kliniska bilden av patologin som beskrivs är alltid identisk och beror inte på dess orsaker eller utvecklingsmekanismer. Det finns tre grupper av tecken som kännetecknar hjärnödem - symptomen är indelade i följande typer:

 1. Syndrom av intrakranial hypertoni. På grund av svullnad av vävnader ökar deras volym avsevärt. Överdriven vätska i kranan leder till en stark tryckökning. Detta framkallar illamående, övning och outhärdlig huvudvärk, oupphörlig kräkningar. Om svullnaden i hjärnan fortsätter under lång tid, är det en förvärring av medvetandet.
 2. Fokala kliniska manifestationer. Svullnad av vävnader i vissa delar av det centrala nervsystemet leder till en överträdelse av deras specifika funktioner. Som ett resultat noteras paralys, visuell, talproblem, försämring av koordinering av rörelser. Ibland är patienten helt oförmögna att utföra högre nervös aktivitet och befinner sig i ett omedvetet tillstånd.
 3. Stamskyltar. Ödem-svullnad i hjärnan kan leda till förskjutning av vissa strukturer i kroppen, klämma på ökade volymer av vävnad i närheten av nervändar och blodkärl. Mot bakgrund av sådana fenomen är det ett brott mot hjärt- och respiratorisk aktivitet, försämring av blodcirkulationen, undertryckande av elevernas reaktion och andra livshotande patologier.

Cerebralödem - behandling

En mild grad av sjukdomen, till exempel efter hjärnskakning eller mindre skada, behöver ingen speciell terapi. Sådana varianter av vävnadssvullnad försvinner inom 2-4 dagar. Hospitalisering är nödvändig om svårt cerebralt ödem fortskrider - behandling av komplexa och farliga typer av patologi utförs endast i intensivvården.

Huvudmålet med terapi är normaliseringen av cerebralt perfusionstryck (CPD). Det är ansvarigt för blodtillförseln, tillförsel av syre och näringsämnen till neuronerna. CPD är skillnaden mellan genomsnittlig arteriell och summan av intrakraniellt och centralt venetryck. Andra behandlingsuppgifter:

 • eliminering av konvulsioner och motorstimulering
 • upprätthålla normal kroppstemperatur;
 • återställande av lung- och hjärtfunktion
 • normalisering av de skadade delarna av hjärnan;
 • avlägsnande av anledningarna som stör utflödet av ett venöst blod från en kranialhålighet;
 • lättnad och förebyggande av smärta;
 • avlägsnande av överskott av vätska från vävnaderna.

Cerebral ödem - akutvård

Patienter med den angivna diagnosen av allvarliga bör omedelbart införas på sjukhus.

Första hjälpen:

 1. Att hitta tecken på hjärnödem, kontakta omedelbart läkare.
 2. Lägg offeret på en vågrät yta.
 3. Tillför frisk luft.
 4. Om kräkningar är närvarande, vrid personens huvud till sidan.
 5. Lossa eller ta av klämskläderna.
 6. Vid anfall, håll försiktigt huvudet och lemmerna på patienten, förhindra påverkan av blåmärken och skador.

Cerebral ödem - droger

Dehydreringsbehandling används för att avlägsna överskottsvätska från celler och cerebrala vävnader. Om ett uttalat cerebralt ödem finns hos vuxna, föreskrivs först intravenös administrering av osmotiska diuretika med hjälp av en dropper - Mannitol, Albumin och analoger. Efter att patientens akuta tillstånd har stoppats överförs det till en slingediuretikum:

När intrakraniellt tryck är för högt och det är inte möjligt att eliminera svullnaden i hjärnan med de listade preparaten rekommenderas en ventrikulostomi. Detta är ett kirurgiskt ingrepp som gör att du kan extrahera överskott av vätska från vävnaderna. Förfarandet är införandet av en kanyl (en ihålig, tjock nål) i en av hjärnans ventrikel för att skapa dränering. Sådan manipulation tillhandahåller omedelbar normalisering av tryck och utflöde av överskott av vätska.

Mot bakgrund av hjärnans svullnad uppstår ofta hypoxi. För att lindra syrehushållning och återställa andningsaktiviteten utförs syrebehandling. Det enklaste alternativet är att använda en speciell mask med en koncentrerad gasförsörjning. I moderna kliniker utförs oxygenbarbaroterapi - patienten placeras i en speciell luftmiljö med ökat syretryck. I allvarliga fall utförs akut artificiell lungventilation.

För att förbättra cerebral metabolism och normalisera hjärncellernas funktioner används lokal kylning av huvudet och administrering av läkemedelslösningar som aktiverar metaboliska processer:

 • Cortexin;
 • Armadin;
 • meksidol;
 • citikolin;
 • Antifront;
 • Elfunat;
 • Meksiprim;
 • Venokor;
 • Nikomeks;
 • Meksimidol;
 • dinar;
 • Zameksen;
 • Neurotrofin-Meksibel.

Ödemsvullnad i hjärnan åtföljs av permeabiliteten hos cellmembran och försvagningen av kärlväggarna. Glukokortikosteroidhormoner hjälper till att hantera dessa störningar:

För att stabilisera blodtrycket tilldelas:

Många patienter behöver lindring av psykomotorisk agitation. För detta ändamål gäller:

Återställande av centrala nervsystemet tillhandahålls av angioprotektorer, hemostatika, antiginoxider, hämmare av proteolytiska enzymer och andra läkemedelsgrupper, vilka inkluderar följande droger:

Ibland är det nödvändigt att använda antibiotika, främst cefalosporiner med ett brett spektrum av åtgärder:

 • cefepim;
 • cefuroxim;
 • cefazolin;
 • cefadroxil;
 • Ceftriaxon och analoger.

Cerebral ödem - effekter

I sällsynta fall kan läkare helt eliminera svullnaden av vävnader. Ofta komplicerad hjärnsvullnad - konsekvenserna:

 • mentala störningar
 • kognitiv försämring
 • förlamning och pares;
 • funktionshinder (beror på de drabbade delarna av hjärnan);
 • tankspriddhet;
 • sömnstörningar
 • depression;
 • minnesproblem
 • kronisk huvudvärk;
 • ökat intrakraniellt och arteriellt tryck
 • försämring av motorisk aktivitet.

Cerebral ödem - en prognos för livet

Den behandlade patologin fortskrider mycket snabbt, den kan stoppas utan komplikationer endast med giftig svullnad av vävnader hos unga och friska människor. I andra fall finns det konsekvenser efter hjärnans ödem med varierande svårighetsgrad. Prognosen beror på omfattningen av skador på organet, de berörda avdelningarna och svårighetsgraden av relaterade sjukdomar. I de flesta situationer provar hjärnans svullnad irreversibla komplikationer, ibland leder svullnad till döden.

Ökad temperatur i hjärntumör: Vad du behöver veta

Förändringar i kroppstemperaturindexen observeras hos många sjukdomar, inklusive maligna. Ökad temperatur i hjärntumör är en skyddande reaktion i kroppen på grund av utvecklingen av den patologiska processen. Det kräver särskild uppmärksamhet inte bara från doktorns sida, men också från patienten. Den allmänna prognosen för sjukdomen beror på hur snabbt han kommer att söka medicinsk hjälp.

Varför temperaturen stiger under en hjärntumör

Temperaturindikatorerna för en person sträcker sig från 36 till 36,9 ° C och regleras av hypothalamus (en plats i diencephalon), som är ansvarig för kroppens självreglerande funktioner.

Vid det första skedet av utveckling av en malign tumör kan temperaturen stiga till 37-38 grader. Den gradvisa tillväxten av en neoplasm påverkar hypotalamus direkt, försämrar hypofysens funktionalitet, reducerar reaktionshastigheten signifikant och ger upphov till en abrupt och oförutsägbar förändring av kroppstemperaturen.

Hypertermi (förhöjd temperatur) i meningens cancer kan fortleva länge, främst på grund av attacker av maligna celler på immunsystemet, vilket svarar mot en ökning av kroppstemperaturen. Man bör komma ihåg att plötsliga droppar, såväl som låg temperatur i hjärntumör (mindre än 35 grader), är oftast närvarande under aktiv tillväxt av tumören.

Andra tecken på en tumör

Symtom på hjärnans neoplasmer av en malign karaktär beror på plats och svårighetsgrad.

De vanligaste tecknen på en tumör är:

 • brist på samordning - detta tillstånd är karakteristiskt för tumörer av cerebellum och midbrain. Samtidigt finns en ojämn gång, delvis eller fullständig pares;
 • ofta inträffar minnesmärkning (beroende på tumörens förekomst), där patienten knappt kan komma ihåg sitt eget namn och hemadress;
 • talförlängning - om hjärnans talcenter påverkas i ett tidigt skede kan en liten nedsättning av tal förekomma, som fortskrider med tumörens och metastasens tillväxt.
 • romlig desorientering - i så fall kan personen inte röra näsens spets med sina ögon stängd, han kan inte hålla balans i Romberg-ställningen (står med utsträckta armar och slutna ögon);
 • känslighet mot kyla, värme, smärta störs och förändringar i känslomässig karaktär observeras: irritabilitet, svårighet att kommunicera med andra;
 • syn är nedsatt (suddighet, hallucinationer), hörsel (ringar och tinnitus), och vegetativa förändringar observeras, åtföljd av ökad trötthet och hypertonisk kris. I särskilt svåra fall är förlust av medvetande och epileptiska anfall möjliga.
 • med omfattande hjärnskador av en malign tumör med ökat intrakraniellt tryck finns det illamående och kräkningar efter att ha ätit, vilket leder till förlust av aptit i patienten, uttorkning och drastisk viktminskning.
 • det finns paroxysmal huvudvärk, inte lindrad av analgetika. Det är karakteristiskt att en minskning av intrakraniellt tryck leder till minskad smärta. Dessutom finns det yrsel, även i vila.

Man bör komma ihåg att symtomen på en malign neoplasma inte manifesterar sig omedelbart och många av symtomen liknar ett antal andra sjukdomar. Därför krävs en obligatorisk diagnos.

Temperaturer för hjärncancer

Oftast håller temperaturen vid utvecklingen av hjärncancer kvar av hypotalamus upp till 37 grader, med små avvikelser på mindre eller större sida. De lägsta temperaturindexen observeras på morgonen, och den maximala ökningen sker vid klockan 12.00. På kvällen sträcker sig termometervärdena från 36,5 till 37 ° C.

Värme över 38 grader indikerar en acceleration av patologiska processer.

Temperaturer upp till 39 grader i hjärncancer finns närvarande vid stadium 3-4 av sjukdomen.

Minskad kroppstemperatur förtjänar särskild uppmärksamhet, eftersom detta indikerar en hypotalamus-tumör. Med utseendet på en malign neoplasma av hypotalamus känner patienten inte försämringen av det allmänna tillståndet, det finns ingen yrsel, illamående, smärta och andra kännetecken. Det enda symptom som en läkare bör uppmärksamma är låg temperaturavläsning.

Subfebrila värden (från 37 till 38 grader) framträder som tumören växer.

Temperatur för en godartad tumör

Den initiala fasen av en godartad neoplasm kan uppstå med frånvarande symptomatologi och kan bara diagnostiseras genom att klämma fast vissa delar av hjärnan.

Tecknen på en godartad tumör skiljer sig inte från en malign, inte specifik och är närvarande i många andra sjukdomar. Det finns en lågkvalitativ feber (från 37 till 38 ° C), illamående, kräkningar. Dessutom finns det nummenhet i extremiteterna, takykardi (accelererad puls) eller bradykardi (långsam hjärtfrekvens).

I godartade tumörer finns ingen metastaserstadium (spiring i andra organ och vävnader). Tumörer har tydliga tillväxtgränser. Trots detta kan de exacerbation, och det kirurgiska avlägsnandet av en godartad tumör är farlig på grund av dess komplikationer.

Hjärntumör utan temperatur

Utvecklingen av en neoplasma (godartad och malign) i ett tidigt skede och till kompression av vissa delar av hjärnan är asymptomatisk. Som vanligt är mild åkomma för den vanliga tröttheten.

I avsaknad av värme, huvudvärk och andra karakteristiska manifestationer har patienten ingen brådska att konsultera en läkare, vilket i hög grad komplicerar den ytterligare prognosen. Tyvärr är patienterna uppmärksamma på en liten feber, som ibland kan vara helt frånvarande, för sent. Och hela denna tid utvecklas tumören och förvärrar patientens tillstånd.

Är det nödvändigt att sänka temperaturen under en hjärntumör?

Temperaturen är en signal till kroppen om de förändringar som sker, så ett självständigt intag av antipyretiska läkemedel mot bakgrund av följdsymptom som huvudvärk, illamående etc. är förbjudet. Med medicinsk reduktion av feber, såväl som okontrollerat intag av smärtstillande medel, blir bilden av sjukdomen "raderad", vilket gör diagnosen svår.

Dessutom kan temperaturökningen bero på kemoterapeutiska läkemedel som används vid behandling av maligna neoplasmer, till exempel den kombinerade användningen av interferon och ett antal cytostatika. I detta fall varnar läkaren patienten om möjligheten till en sådan manifestation.

Om det finns en avvikelse från normen (under 36 och över 38 på en termometer), ska du kontakta din läkare för att justera behandlingen. Med ett kraftigt temperaturhopp på upp till 40 grader mot bakgrund av en malign tumör i meningesen krävs akut inhalation av patienten.

Temperatur efter borttagning av hjärntumör

Det mest effektiva sättet att bekämpa cancer är det kirurgiska avlägsnandet av tumören. Under operationen, om möjligt, fånga de några av den omgivande vävnaden för att förhindra återfall. Samtidigt är det viktigt att bevara funktionaliteten hos friska vävnader. Framgångens framgång beror på tumörets stadium och metastasering. I de flesta fall är prognosen för återhämtning ogynnsam.

Ökad temperatur efter avlägsnande av en malign hjärntumör indikerar en förvärmning av kroniska processer. Ofta är febern i den tidiga postoperativa perioden orsakad av anestetika, infusionsterapi, inklusive blodtransfusion. Varaktigheten av hypertermi beror på tillståndet hos patientens immunförsvar, djupet hos det kirurgiska ingreppet, patientens ålder, plats och typ av tumör.

Man bör komma ihåg att cancer är den allvarligaste sjukdomen, där kampen mot vilken kräver en läkares och patientens samlade ansträngningar. Med en tidig begäran om sjukvård är chanserna att överleva under de första 5 åren cirka 80%. Därför är det viktigt att noggrant övervaka kroppens tillstånd och vid långvarig febertemperatur, kontakta en sjukhus för en mer noggrann diagnos.

Cerebralt ödem: symtom och behandling

Cerebralödem - huvudsymptom:

 • huvudvärk
 • svaghet
 • konvulsioner
 • yrsel
 • förhöjd temperatur
 • illamående
 • dåsighet
 • letargi
 • Minneskort
 • Lågt blodtryck
 • Muskelspasmer
 • slapphet
 • Suddig syn
 • Bulging och stress fontante
 • Svårighet i orientering
 • Kräkningar utan lättnad
 • Medvetandestörning
 • rastlöshet
 • Avstående från mammens bröst

Cerebralt ödem är ett farligt tillstånd som kännetecknas av överdriven ackumulering av exsudat i organs vävnader. Som ett resultat ökar volymen gradvis och intrakraniellt tryck växer. Allt detta leder till en kränkning av blodcirkulationen i kroppen och till dess cellers död.

Hjärnödem börjar utvecklas på grund av en ökning i permeabiliteten hos organets blodkärl och en kränkning av blod-hjärnbarriären. Som ett resultat siktar den flytande delen av det cirkulerande blodet lätt in i hjärnvävnaden. Det är värt att notera att detta patologiska tillstånd inte är en självständig nosologisk enhet, men det går vidare i jämförelse med andra sjukdomar.

Vanligtvis utvecklas hjärnödem så snabbt att om du försenar och inte utför adekvat behandling, inträffar döden. Sjukdomen har inga restriktioner för ålder och kön. Det kan utvecklas även hos nyfödda.

etiologi

Anledningarna som kan leda till svullnad i hjärnan, ganska mycket. Det är värt att notera att detta patologiska tillstånd kommer att utvecklas i närvaro av följande bidragande faktorer:

 • långvarig hjärnhypoxi
 • reducerad proteinkoncentration i blodet;
 • ökad koncentration av koldioxid i blodet.

De främsta orsakerna till utvecklingen av cerebralt ödem:

 • allvarlig förgiftning av kroppen med alkohol, dess sönderfallsprodukter, liksom olika narkotiska ämnen;
 • TBI av varierande svårighetsgrad (en vanlig orsak till hjärnödem)
 • allergisk reaktion;
 • stroke;
 • svullnad;
 • inflammatoriska sjukdomar - meningit, encefalit, etc.;
 • somatiska sjukdomar - brännskador, svåra infektioner och så vidare.

klassificering

Beroende på orsakerna till progression finns följande typer av svullnad i hjärnan:

 • traumatisk;
 • ischemisk;
 • tumör;
 • inflammatorisk;
 • postoperativ;
 • hypertensiv;
 • toxiska.

symtomatologi

Kliniken för hjärnödem består av cerebrala och fokala symptom. Sekvensen av deras manifestation beror direkt på den ursprungliga orsaken till utvecklingen av patologi. Det bör noteras att kliniker skiljer gradvis och fulminant former av hjärnödem.

Med den gradvisa utvecklingen av läkarna har en viss tid att stoppa utvecklingen av den patologiska processen och skydda patienten mot farliga konsekvenser.

Den fulminanta formen är extremt svår att stoppa, eftersom symtomen uppträder och växer snabbt. I de flesta kliniska situationer är denna sjukdomsform dödlig.

Symtom på hjärnödem:

 • störning av medvetandet. Detta symptom är närvarande i någon form av cerebralt ödem;
 • huvudvärk;
 • svaghet;
 • dåsighet;
 • letargi;
 • yrsel;
 • minnesbrist
 • illamående;
 • emetik uppmanar såväl som kräkningar, vilket inte medför lättnad till patienten (ett karakteristiskt symptom);
 • brott mot visuell funktion
 • en person upphör att orientera sig normalt i rymden;
 • kortvariga spasmer av muskelstrukturer som uppstår frivilligt
 • minskning av blodtrycket;
 • kortvariga kramper
 • hypertermi.

Sjukdom hos nyfödda

Hos nyfödda utvecklas hjärnödem med ljushastighet. Detta beror på barnets anatomiska egenskaper - ofullständig reglering av vaskulär ton, cirkulation av cerebrospinalvätskan. Den enda faktorn som sparar nyfödda är de strukturella egenskaperna hos skallen (benstrukturerna ligger på kort avstånd från varandra).

Orsaker till hjärnödem hos nyfödda:

 • födelseskada
 • intrauterin hypoxi
 • missbildningar av centrala nervsystemet;
 • en godartad eller malign tumör
 • intrauterin infektion;
 • utvecklingen av encefalit eller meningit (på grund av infektion när den passerar genom moderns födelsekanal).

Symtom på hjärnödem hos nyfödda:

 • letargi;
 • konstant ångest;
 • skrika;
 • krampanfall;
 • Det nyfödda vägrar mammas bröst;
 • våren sväller och stiger upp över barnets huvud även under en lugn period;
 • kräkningar.

Det är viktigt att snabbt identifiera och behandla ett hjärnödem i ett barn, eftersom dess konsekvenser kan vara katastrofala.

diagnostik

Diagnostik bör inledas så snart symptom manifesterar sig som indikerar progressionen av hjärnödem. Tidig adekvat diagnos och terapi hjälper till att undvika farliga konsekvenser. Komplexet av diagnostiska åtgärder för denna sjukdom är som följer:

behandling

Hjärnödem av något slag kräver omedelbar behandling. Eventuell försening kan leda till katastrofala följder (död). Huvudmålet med terapi är att normalisera utbytet av syre i organets vävnader. Detta kan endast uppnås med hjälp av kirurgiska och medicinska behandlingsmetoder.

 • syrebehandling;
 • hypotermi. Innehåller normalisering av temperaturen. För detta ändamål ges patienten intravenös infusion av sterila lösningar;
 • ventriculostomy. Förfarandet gör det möjligt att normalisera trycket inuti skallen. För att göra detta, utför installationen av dränering och avleda överskott av vätska genom katetern. Denna kirurgiska teknik tillgripas i allvarliga fall när det inte är möjligt att eliminera ödemet med konservativa metoder. Efter ingreppet följer en lång rehabiliteringsperiod.

Om du tror att du har cerebralt ödem och symptomen som är karakteristiska för denna sjukdom, kan du få hjälp av läkare: en neurolog, en terapeut.

Vi föreslår också att vi använder vår diagnosservice för online sjukdom, som väljer eventuella sjukdomar baserat på de inskrivna symtomen.

Metabolisk acidos är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av en försämrad syrabasbalans i blodet. Sjukdomen utvecklas på grund av dålig oxidation av organiska syror eller deras otillräckliga eliminering från människokroppen.

Hjärnans hematom (intrakraniellt hematom) är en patologisk process där blod som ackumuleras i den skadade kaviteten som följd av skada. På vägen finns det en sårskada. Det bör noteras att en sådan skada hos vuxna eller hos ett barn kan lokaliseras i något område i hjärnan. Denna typ av skada är extremt farlig för en persons liv, så du bör omedelbart söka medicinsk hjälp.

En hjärntumör är en sjukdom som kännetecknas av cancer i meningesna, nervändarna och skallen. Denna typ av sjukdom är mycket farlig, för om du startar det och inte utför operationen i tid, kommer allt att bli dödligt.

Meningokockinfektion framkallar antroponotiska sjukdomar - meningit, meningokock sepsis med fulminantkurs. Nästan 80% av alla kliniska fall uppstår hos barn. Kliniker noterar att toppen av sjukdomen uppträder under den varma säsongen, men lesioner diagnostiseras under hela året.

Acetonemisk kräkningar (syn. Syndrom av cyklisk acetonisk kräkningar, nondiabetisk ketoacidos) är en patologisk process som orsakas av ackumulering av ketonkroppar i barnets blod. Som ett resultat är det ett brott mot metaboliska processer, vilket orsakar kräkningar hos ett barn, symtom på allmän förgiftning och lågfrekvent feber.

Med motion och temperament kan de flesta människor utan medicin.