Behandling av hjärntumörer

Förebyggande

Hjärncancer är en sjukdom som i sin utveckling och distribution blir fart. Tidigare var hjärncancer inte en härdbar sjukdom, eftersom det inte fanns några specialiserade diagnostiska metoder som kunde upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium och det fanns inga behandlingsmetoder som kunde rädda patienten från en sådan hemsk sjukdom.

Hjärncancer är en primär och sekundär intrakraniell malign neoplasma. Till skillnad från godartade tumörer kännetecknas deras utveckling av snabb tillväxt, spridning till frisk vävnad. Sekundär onkologi av hjärnan utvecklas från metastaser som har gått in i hjärnan från andra organ och vävnader i kroppen.

Behandling av hjärntumörer

Hjärncancer hos alla typer av tumörer är bara 1,5%. Av denna mängd står 60% för illamående gliom: anaplastisk astrocytom och multiforme glioblastom. Malignitet bestäms av stadium I, II, III, IV hjärncancer.

Varning! En malign hjärntumör i sin komposition har ett enzym, på grund av vilka celler blir aggressiva. Forskare bedriver forskning för att skapa verktyg som kan stoppa tumörtillväxt genom att blockera cellreceptorer för detta aktiva enzym.

Det antas att ett sådant verktyg kan vara ett vaccin för behandling av polio. Modifierat poliovirus injiceras direkt i tumören. Det är harmlöst för friska celler, men det har en skadlig effekt på cellerna, eftersom det är involverat i stimulering av immunsystemet för att producera mördarceller för att attackera tumören. Efter den slutliga testningen av denna metod kommer effekten av behandlingen att vara högre, liksom prognosen för överlevnad.

Korrekt diagnos av hjärncancer är möjlig med hjälp av exakta metoder som MR, CT och programmet "på skärmen av hela kroppen - en analog av PET".

Faktorer som utlöser sjukdomen

Vad orsakar hjärnans tid? I 5-10% av orsakerna till hjärncancer kan vara genetisk kan en tumör också utvecklas i bakgrunden:

 • Von Recklinhausens sjukdom eller neurofibromatos - skada på NF-1-genen (typ 1) och typ 2-neurofibromatos - skada på NF-2-genen;
 • Turco syndrom - skada på ARS genen;
 • Gorlinsyndrom - Nevus syndrom hos basalcellen (skada på PTH-genen);
 • tuberös skleros eller Bourneville sjukdom: skada på två gener: TSC-1 och TSC-2;
 • Li-Fraumeni syndrom (skada på TP53-genen).

En hjärntumör utvecklas inte bara genom genetiska avvikelser, orsakerna kan vara relaterade till ärftlighet och exponering för följande faktorer som påverkar DNA: virus, strålning, kemiska föreningar och hormoner. De bidrar till genetisk skada, varefter tumörer utvecklas i hjärnan. Medicinska forskare arbetar för att identifiera specifika gener som påverkas av alla dessa faktorer från utsidan.

Behandling av en malign hjärntumör

Hur man behandlar en hjärntumör? Öva behandlingen av hjärntumörer utan operation, det vill säga med hjälp av komplexa metoder:

 • strålterapi, inklusive IMRT;
 • kemoterapi (efter radiokirurgi och strålning);
 • Radioterapi Cyber ​​Knife;
 • en kombination av en linjär accelerator som verkar på bildandet och metastaser med användning av stora fält och Cyber-Knife för att förstöra kvarvarande cancerceller;
 • Det är också möjligt att ansluta behandlingen av en hjärntumör med folkmekanismer.

Bland de operativa metoderna för behandling av hjärntumörer är:

 • stereotaktisk radiokirurgi;
 • endoskopiska ingrepp;
 • öppen kirurgi;
 • moderna metoder - intraoperativ: neuronavigation och övervakning.

Hjärncancerbehandling utförs av specialister: en neurokirurg, en onkolog, en radiolog, en neurolog, en fysioterapeut och en rehabiliteringsterapeut.

Är en hjärntumör behandlad med modern medicin? Modern medicin har givetvis gjort ett stort steg framåt, men inte alla har chans att återhämta sig. Det beror helt på kroppens svar på behandlingen, patientens scen och ålder. I det första steget kommer prognosen att vara gynnsam, i andra etappen finns möjlighet att återhämta sig, i tredje etappen finns möjlighet till återhämtning, men inte varje patient. Vid fjärde etappen finns det redan metastaser i hjärncancer, livet kan vara något förlängt av kemoterapi och strålning.

Kan hjärncancer härdas av stamceller? I de amerikanska klinikerna använder man framgångsrikt denna metod som ett test för volontärer. Kanske kommer denna metod snart att vara svaret på frågan om hur man stoppar en hjärntumör?

Kirurgisk behandling av hjärncancer

Stereotaktisk radiokirurgi (CPX)

Trots namnet hänvisar den här metoden till strålbehandling med hög precision, som de behandlar hjärncancer hos vilken plats som helst. En stor dos av strålning riktas mot tumören och kringgår hälsosamma och närliggande vävnader.

När CPX används:

 • tredimensionell avbildning för att bestämma exakta koordinater för tumören eller målorganet;
 • anordningar som försiktigt immobiliserar och positionerar patienten
 • gammastrålar eller röntgenstrålar med tydligt fokus på tumören;
 • visuell övervakning, spårning av tumörens position under bestrålning.

Bestäm tumörens lokalisering genom metoderna för tredimensionell bildbehandling: CT, MR och PET / CT. Enligt de erhållna bilderna planeras strålningsbehandlingen och strålningsriktningen från olika vinklar och under olika plan. CPH utförs samtidigt, men med en tumördiameter på mer än 3-4 cm rekommenderas det att genomföra flera sessioner, det vill säga fraktionerad stereotaktisk strålbehandling.

Hjärncanceroperation

CPX-förfaranden vid behandling av hjärntumörer:

 • malign och godartad
 • primär och metastatisk;
 • singel och multipel;
 • kvarvarande efter operationen;
 • intrakranial, vid basen av skallen och ögonuttaget;
 • arteriovenösa missbildningar (AVM) är kluster av kärl som förstorats och modifieras i form, stör det normala blodflödet i nervvävnaden och är benägna att blöda.

CPH-procedurer eliminerar faktiskt inte tumören, men skadar cellerna. På grund av detta upphör de att spela. Dessutom, inom 1,5-2 år, reduceras tumörer i storlek.

När stereotaktiska radiokirurgiska operationer gäller:

 • gamma knivar: bestråla ett målorgan med liten eller medelstorlek med 192 eller 201 strålar, gammastrålar är tydligt fokuserade;
 • linjära acceleratorer: de levererar hög-energi röntgenstrålar (fotonstrålar) till omfattande tumörfoci. Förfarandet är en engång eller utförs i flera steg;
 • protonbehandling - radiokirurgi med tunga partiklar.

Endoskopiska ingrepp

Hur behandlar man hjärncancer med endoskopisk teknik? Om det inte är möjligt att avlägsna tumören, kringgå endoskopiska operationer, reduceras intrakraniellt tryck för att förbättra patientens livskvalitet. Endoskopisk ingrepp används för att avlägsna cystor, hematom, små hjärntumörer utan ett brett snitt, vilket gör det möjligt att inte skada små blodkärl och nerver, vilket ofta skadar under neurokirurgisk ingrepp.

Endoskopet evakuerar vätska från hjärnans ventriklar i hydrocephalus hos barn (ventrikuloskopi). Med hjälp av ett endoskop avlägsnar ofta hypofysadenom, med införande av verktyg genom nasalpassagen.

Öppen drift

När tumören spirer, förstörs hjärnvävnaden, vissa hjärnfunktioner faller ut, eftersom de omgivande strukturerna är klämda eller irriterade, vilket orsakar konvulsioner. Cerebrala tumörer intill hjärnstammen med vitala centra påverkar ofta hörselnerven. Inuti tumörkapseln passerar ofta ansiktsnerven, därför med radikal operation kan ansiktsmuskler uppstå.

Hjärncanceroperation

Tillgång till hjärntumör utförs med hjälp av följande åtgärder:

 • kasta av skallen
 • höja benområdet i enlighet med tumörens storlek - osteoplastisk kraniotomi utförs;
 • klippa hjärnans hårda skal
 • exponera hjärnan till arachnoid.

Slutför operationen genom att suturera hjärnhöljet, placera benet och huden på dess plats. Benet under tempelmuskeln avlägsnas ibland och returneras inte tillbaka för att öka volymen av kranialhålan. Denna metod för dekompression minskar intrakraniellt tryck.

I händelse av meningiomspiring i benvävnad i skalle, stängs det exponerade området med en lämplig bit metall eller plast, som kallas myoplastisk kraniotomi.

Med trepanation (öppning av skallen) och kirurgisk excision, så mycket tumörvävnad tas bort som möjligt och de friska vävnaderna bevaras till det maximala. Om tumören är omöjlig att ta bort på grund av sin plats, utförs en biopsi för att bestämma typen. Excision av godartade tumörer eliminerar symptomen helt.

Om i andra organ, tillsammans med onkokad tumör, skärs en del frisk vävnad, då i hjärnan är varje millimeter av frisk vävnad ansvarig för verksamheten hos dessa organ och deras funktionella arbete. Före operationen utförs terapi:

 • steroida antiinflammatoriska läkemedel för att minska vävnadssvullnad i tumörer (till exempel Dexamethason);
 • antikonvulsiva medel för att utesluta ett epileptiskt anfall eller minska risken
 • genom skakningsoperation för att eliminera intrakranial hypertoni och avlägsna överdriven ackumulering av cerebrospinalvätska genom en tunn plastkateter (tubule). Ventriculo-peritoneal shunting utförs oftast: lateral ventrikel är ansluten till bukhålan.

För kirurgiska ingrepp används ett operativt mikroskop, navigationsutrustning, modern anestesiologisk utrustning och en ultraljudsöppnare.

Andra metoder för fysisk påverkan på tumören

Moderna intraoperativa metoder med neuronavigation (CT och MR), övervakning inkluderar: ljuskänslighet, laser, kryokirurgisk förstöring. Fördelen med metoderna är minimal skada på omgivande vävnader.

Effektiv kirurgisk behandling utförs genom elektrofysiologisk kartläggning av cortexen. Tekniken används när tumören fångar hjärnans talmotorområden. Med filigree-precision är det möjligt att undvika skador på viktiga hjärnstrukturer.

Vid forskarstadiet är metoden för fotodynamisk terapi av onkologiska formationer. Före operationen administreras ett fotosensitivt medel till patienten och tumörvävnaderna bestrålas med ljus, vars vågor har en viss längd. Ljus riktas mot bildandet och förstör endast sina celler.

Informativ video

Strålbehandling för hjärncancer (LT)

Strålningsterapi används för hjärntumörer av malign och godartad natur. Strålning, inklusive radiokirurgi, anses vara en viktig metod vid behandling av onkologi. Tumörer bestrålas med strålning som skadar celler. Den höga metabolismen av friska celler gör dem mindre känsliga för RT än onocyter, som växer snabbt, liksom genetiska mutationer på grund av strålning.

I vissa fall används RT som den enda och oberoende terapimetoden eller kombinerad med kirurgisk behandling. Neoadjuvant kirurgi utförs före operation för att minska tumörens storlek eller adjuvansbehandling efter operation för att förstöra rester av tumörceller. Det kombinerar RT med kemoterapi för att ta bort speciellt aggressiva tumörer.

Traditionellt utförs strålterapi för hjärncancer på distans, det vill säga det utstrålande huvudet på anordningen ligger på något avstånd från bestrålningsområdet på patientens huvud. Kursen är 5 dagar i veckan, strålningen fortsätter i upp till 6 veckor eller mer. Hjärnans problemområde bestrålas både av externa källor och interna. Interstitiell bestrålning utförs genom metoden för brachyterapi med införandet av radioaktiva korn i tumören.

Hjärnbestrålning i metastaser från andra organ (sekundär cancer) utförs från externa källor:

 1. 3D eller tredimensionell konform LT (3D-KLT) med datorgenererade bilder. De tillåter att bestämma den exakta platsen för onkogenesen. Samtidigt inducerar strålning, helt i överensstämmelse med sin tredimensionella modell.
 2. Bestrålning med närvaro av intensitetsmodulering. Detta inkluderar en förbättrad vy av högdos 3D-KLT.
 3. Konformell protonstrålningsterapi som liknar 3D-KLT. Protonbalkar ersätter röntgenstrålar här.

Med metastaser i hjärnan utförs RT genom stereotaktisk radiokirurgi. Strålning levereras direkt till små formationer och kringgår hälsosamma vävnader. Fördelen med metoden är att det är möjligt att behandla gliom med en storlek mindre än 3 cm och inte skada de omgivande vävnaderna.

Bestrålning av cancer tumörer

Metoden tillåter att nå oanvändbara formationer som ligger djupt i hjärnvävnaderna. Stereotaktisk radiokirurgi används också vid återkommande tumörcancer efter standard strålbehandling. Kombinationen av radiokirurgi och metoder som styr tal och andra mentala funktioner säkerställer säkert avlägsnande av vävnader med minimal risk för försämring av dessa funktioner. Under förfarandet är patienterna medvetna. Tekniken för radiokirurgisk ingrepp är som följer:

 • utföra lokalbedövning
 • patientens huvud är fixerat med stereotaxa ramar;
 • skapa en tredimensionell karta över hjärnan med hjälp av MR;
 • ett datorprogram beräknar exponeringsnivån och området för riktade exponeringar;
 • Efter 3-4 timmar avslutas proceduren och ramen tas bort.

En mer avancerad bildteknik möjliggör stereotaktisk kirurgi utan att skruva ramen för patientens skalle. Gamma knivar och anpassade medicinska linjära acceleratorer (LINAC) används. Förfarandet kan ta 10-60 minuter.

I en gammakniv konvergerar strålar från olika håll i en enda punkt på en tumör. Varje stråle har en låg dos av strålning, vilket ökar med konvergensen av strålarna, liksom strålens brytkraft. Eftersom gamma knivar endast är avsedda för små tumörer används de därför som ett hjälpförfarande efter standard strålbehandling, kirurgi, kemi eller en kombination av dessa.

En linjär accelerator (LINAC) ger protoner i strålar, vilket motsvarar en tumör i storlek. Patienten placeras på ett bord där du kan ändra positionen. Denna metod behandlar stora tumörer, medan de genomför många korta sessioner, bestrålning med små doser, som kallas fraktionell stereotaktisk radiokirurgi.

Bestrålning droger

Amifostin (Etiol) och liknande medel används för att skydda friska celler under RT. För att öka känsligheten hos cancerceller används 5-fluorouracil (5-FU) och cisplatin (Platinol).

Komplikationer efter LT

Förutom baldhet, svaghet, illamående och kräkningar, irritation och sensibilisering av huden, innefattar komplikationer:

 • svullnad i hjärnan: den behandlas med steroider;
 • vävnadsskada (strålningsnekros - fullständig förstöring av intilliggande frisk vävnad), vilket leder till svullnad i hjärnan och minskade mentala funktioner. Behandling utförs med steroider eller kirurgi;
 • tillväxten av nya tumörer hos barn, särskilt i åldern 5 år. En andra primära tumör kan utvecklas på grund av en liten dos av strålning av den första bildningen.
 • stroke hos patienter som genomgått högdossexponering för barn (över 50 grå).

Kemoterapi för hjärncancer

Kemoterapi för hjärntumör är en systemisk behandlingsmetod, eftersom kemiska ämnen påverkar hela kroppen, inte bara cellerna.

Malign hjärntumör

En medicin för hjärntumör i olika grupper används:

 • alkylerande;
 • antimetaboliter;
 • naturlig;
 • antibiotika antiblastiska;
 • medel för halvsyntetisk och syntetisk.

En eller flera droger tas oralt, injiceras i en ven eller genom en vätskeshunt. Kemikalier är svåra att nå genom blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan för att förstöra eller skada cancercellen. Kemoterapi för hjärncancer är därför inte effektiv för tumörer med låg grad av malignitet. Dessutom reagerar inte varje neoplasma på kemikalier. Därför ordineras de efter operation eller bestrålning.

Enligt nya metoder administreras droger:

 • Direkt in i kaviteten (efter excision och avlägsnande av tumören) i form av kapslar med Carmustin - ett standardmedel för hjärntumörer (till exempel i form av runda polymerkapslar Gliadel).
 • I cerebrospinalvätskan under intratekal kemi.
 • I artären med tunna katetrar under högdos intra-arteriell kemi;
 • Ett medel levereras långsamt via en kateter i eller runt tumören (flera dagar), vilket kallas konvektionsmetoden för administrering.

Systemiska droger administreras med alla tillgängliga metoder: oralt, in i en muskel eller i en ven, eftersom de kan komma in i hjärnan med blodflöde. Preparat från kategorin "lokal" injiceras direkt i eller runt tumören.

Kemoterapi för metastaser till hjärnan utförs:

 • Temozolomid (Temodal): med astrocytom, multiforme glioblastom i form av tabletter, kombinerat med strålbehandling.
 • Carmustin: Många tumörer behandlas, inklusive glioblastom, medulloblastom och astrocytom. Gå in i venen eller placera kapselimplantat i hålrummet efter avlägsnande av utbildning.

Viktigt att veta! Intravenös administrering av Carmustine orsakar illamående, kräkningar, svaghet, komplicerar andning och främjar bildandet av ärrvävnad i lungorna (lungfibros). Det kan också störa benmärgen, vilket leder till myelosuppression - vilket minskar produktionen av röda blodkroppar. Med införandet av kapslar avses ofta kramper, svullnad i hjärnan och infektion i dess vävnader.

 • PCV-schema: Prokarbazin (Natulan), Lomustin, Vincristin (Oncovin). Schemat används för behandling av blandade oligoastrocytom och oligodendrogliom. Vincristin administreras intravenöst, resten administreras oralt.

Varning! Biverkningar kännetecknas av uppenbarelse av illamående, kräkningar, svaghet, förstoppning, bildande av sår på munslemhinnan. Kombinationen av prokarbazin och produkter med tyramin ökar blodtrycket. Det är nödvändigt att utesluta från dietost, chokladprodukter, kött, yoghurt, öl, rött vin.

 • Preparat med platina: Cisplatin (Platinol) och Carboplatin (Paraplatinum) genom intravenös administrering. Med introduktionen av karboplatin förlorar patienten hår på huvudet, införandet av Cisplatin - förlorar muskelstyrkan.

Bland de kemikalier som används för att behandla cancer hos andra organ behandlas hjärntumörer med:

 • Tamoxifen (Nolvadex) och Paclitaxel (Taxol), som används i bröstcancerkemi;
 • Topotecan (Gikamtin) som används vid cancer i äggstockarna och lungan;
 • Vorinostatom (Zolinzoy), som behandlar T-celllymfom i huden.

Ett anticancermedel Irinotecan (Campas) studeras för inkludering i kombinationsbehandlingen.

Biologiska medel för riktade terapi

Till skillnad från konventionella kemikalier som inte skiljer mellan friska celler och cancerceller och orsakar allvarliga biverkningar, orsakar biologiska produkter biverkningar inte så starka. Detta beror på de riktade effekterna på cancerceller. Med tanke på patientens genotyp utförs behandlingen: Bevacizumab (Avastin) för att blockera tillväxten av blodkärl som matar tumören, som kallas angiogenes. Detta verktyg är effektivt vid behandling av glioblastom.

Bland de experimentella metoderna för riktade terapi uppnås effekten:

 1. Vacciner som saktar utvecklingen av glioblastom multiforme: CDX-110 och DCVax-Brain.
 2. Tyrosinkinas enzymhämmare som undertrycker aktiva proteiner som främjar tillväxten och utvecklingen av tumörceller, såsom: Erlotinib (Tarceva), Imatinib (Gleevec), Gefitinib (Iressa).
 3. Inhibitorer av MTOR-proteinet involverade i tillväxt och reproduktion av cancerceller. Everolimus (RAD-001) studerades vid exponering för glioblastom och astrocytom multiforme och andra tumörer.

Biverkningar som Repamycin (Sirolimus) och Takrolimus (Prograf) inhiberar immunsystemets aktivitet för att förhindra organavstötning efter transplantation.

Hur många patienter lever med hjärntumör?

Förväntad livslängd efter operation, strålning och kemi beror på cancerfasen, patientens ålder och aggressiviteten hos cancerprocessen. Femårsöverlevnad för cancerpatienter kommer att vara i huvudtyperna av tumörer:

 • fibrillärt astrocytom (diffus): 65-21%;
 • anaplastisk astrocytom: 50-10%;
 • glioblastom: 4-17%;
 • oligodendrogliom: 85-64%;
 • anaplastisk oligodendrogliom: 38-67%;
 • ependiom och anaplastiskt ependiom: 91-85%;
 • meningiom: 92-67%.

Kombinerad terapi för hjärntumörer

Kemoterapi för hjärncancer är en av de viktiga aspekterna av behandlingen. Kirurgisk ingrepp och strålning på hjärnan för att utföra ganska riskabelt. Jämfört med dessa metoder är kemoterapi säkrare. Vilka mediciner för hjärntumörer finns?

Använda grupper av droger

De medel som utövar en undertryckande effekt på en malign tumör är för närvarande kända ganska mycket. Följande droger används ofta:

 • antibiotika med cytostatisk verkan;
 • platinabaserade produkter;
 • antimetaboliter;
 • växtbaserade läkemedel;
 • hormoner;
 • genetiskt konstruerade produkter.

Alla droger har en uttalad toxisk effekt, men fördelarna med användningen är mycket högre än skadan från biverkningar. Valet av ett visst läkemedel beror på typen av tumör, sjukdomsstadiet, närvaron av metastaser till andra organ, såväl som kroppens allmänna tillstånd.

Tips! Folkmekanismer för hjärntumörer kan inte bara vara värdelösa, utan också förvärra svårighetsgraden av sjukdomen. Därför måste alla icke-traditionella metoder vara förenliga med onkologen.

antibiotika

Verkningsmekanismen för anticancer antibiotika är baserad på deras förmåga att hämma syntesen av nukleinsyror - det genetiska materialet hos atypiska celler. Det huvudsakliga läkemedlet som används för att behandla hjärntumörer är Bleomycin. Det produceras av en av bakterierna streptomycetes. Det har en hög toxisk effekt på lungans, huden, slemhinnan i matsmältningssystemet. I vissa typer av tumörer används daunorubicin och doxorubicin.

Platina beredningar

Dessa inkluderar cis- och karboplatin. Dessa läkemedel kan tränga in i den atypiska cellen och integrera i DNA-strukturen. Som ett resultat förlorar tumörcellen dess förmåga att reproducera. Läkemedlet administreras intravenöst, i de flesta fall som en del av en omfattande behandling. Biverkningar inkluderar dövhet, skador på blodceller, svår dyspepsi.

antimetaboliter

De mest kända drogerna i denna grupp är Fluorouracil och Methotrexate. Mekanismen för deras verkan är associerad med förskjutningen av de beståndsdelar från strukturen hos en tumörcell. Som ett resultat är den atypiska cellen försämrad. Läkemedlen finns i tabletter och injektionslösningar. Biverkningar inkluderar skador på blodceller, slemhinnan i mag-tarmkanalen.

Växtbaserade läkemedel

Vissa örter kan appliceras från hjärntumörer. De utses främst för komplex användning. Användt läkemedel Vincristine, härrörande från växtkalken. Det stör den mitotiska uppdelningen av patologiska celler, vilket stoppar tumörens tillväxt. Introducerades intravenöst. Av biverkningarna noteras en negativ effekt på blodceller, utvecklingen av dyspepsi och buksmärtor.

Hormonala droger

En av drogerna i denna grupp som används i hjärncancer är Dexamethason. Det är det mest effektiva binjurhormonet. Effekten av dexametason i en hjärntumör är att undertrycka den vitala aktiviteten hos en atypisk cell. Förskrivet läkemedel för oral administrering, en lång kurs. Uppnåendet av den erforderliga terapeutiska dosen och läkemedelsuttag bör utföras gradvis.

karmustin

Särskilt läkemedel för hjärntumörer. Den är placerad i håligheten bildad efter kirurgisk avlägsnande av tumören. Tillgänglig Carmustin i form av kapslar. Biverkningar inkluderar utveckling av konvulsivt syndrom och svullnad i hjärnan.

Genetiska Engineering Tools

Detta är en relativt ny trend i behandlingen av maligna sjukdomar i hjärnan. Läkemedel förskrivs individuellt för varje person. Verkningsmekanismen för dessa läkemedel är baserad på att blockera tillväxten och utvecklingen av atypiska celler.

Läkemedlet Avastin är specifikt vid behandling av tumörer i nervvävnaden. Det blockerar bildandet av nya blodkärl som levererar blod till tumören. Som ett resultat stannar tumören växande och minskar även i storlek.

Schema för antitumörbehandling

För en mer fullständig effekt på tumören utvecklades ett schema bestående av tre läkemedel: Vincristin, Prokarbazin, Lomustin. Det första läkemedlet används vid injektion, de andra två är för internt bruk.

Behandling enligt detta schema kräver speciell näring för en hjärntumör. Detta är nödvändigt eftersom substansen i vissa livsmedelsprodukter, i kombination med preparaten från systemet, kan orsaka en ökning av blodtrycket. Följaktligen bör följande produkter uteslutas från kosten vid behandlingstillfället enligt detta schema:

 • alla typer av choklad;
 • alla typer av ost;
 • kött delikatesser;
 • konserverad mat;
 • alkoholhaltiga drycker.

Näringsmässiga egenskaper hos hjärncancer

En diet för hjärntumör bör främja behandling. Alla produkter som kan innehålla potentiella cancerframkallande ämnen är uteslutna. Dieten bygger på principerna om hälsosam näring - en stor mängd frukt och grönsaker, magert kokt kött, köttbiprodukter används. Det är användbart att inkludera i kosten av spannmålsprodukter, vetegroddar.

Eftersom några maligna tumörer orsakar osteoporos, bör kosten berikas med livsmedel som är höga i kalciummjölk, kockost. Alkoholhaltiga drycker, produkter med närvaro av konserveringsmedel, en alltför stor mängd godis är förbjudna.

Hjärttumörer ska i alla fall behandlas med kemoterapi, vars val är baserat på typen av cancer, dess förekomst i hjärnan.

Behandling av hjärntumör utan kirurgi - En överblick över behandlingsmetoder

En tumör i hjärnan är en patologisk neoplasma som när den växer klämmer in sina vävnader och stör dess funktion.

Vissa av dem kräver akut operation, medan andra kan botas på annat sätt.

I traditionell medicin används vid behandling av hjärntumör utan kirurgi metoder såsom observation, radiokirurgi, strålbehandling och medicinering.

titta

Dynamisk observation av tumören gäller inte direkt behandling, men låter dig styra dess förändringar.

Observation tillämpas i följande fall:

 • Tumören är liten i storlek och utgör inte ett signifikant hot. Om allvarliga symptom inte observeras, och patienten känner sig bra, kan ytterligare behandlingar inte användas, det räcker bara att periodiskt övervaka tumörtillståndet. Om tumörförändringarna är ogynnsamma kommer den behandlande läkaren att bestämma taktiken för ytterligare behandling.
 • Kirurgisk ingrepp är svår att applicera på grund av patientens samtidiga sjukdomar, ålder och ooperativa tumörer: tumörer som inte kan skäras eller extremt svårt. Bland dem finns formationer i vitala delar av hjärnan, vars skada med stor sannolikhet kommer att leda till död, maligna tumörer med metastaser, formationer som påverkar nyckelkärlen, stora tumörer (mer än 7 cm). De behandlas med andra metoder.
 • Spåra tumörtillståndet under behandlingen. Observation hjälper till att förstå hur behandlingen påverkar tumören och korrigera den om resultaten är svaga. Det används som hjälpmedel vid kemoterapi, strålbehandling, strålbehandling, läkemedelsbehandling och efter operation.

Hjärncancer: MR

Under dynamisk observation, beroende på tumörens egenskaper, används sådana metoder som:

 • magnetisk resonansavbildning;
 • computertomografi;
 • elektroencefalogram.

Det finns olika typer av hjärncancer. En cerebellär cerebellumtumör är farlig även om den är godartad på grund av dess placering och dess effekt på människans vitala funktioner.

Klassificeringen av hjärntumörer presenteras som referens.

Kanske är följande artikel till nytta för dig. Typer hjärntumörer och graden av malignitet.

Strålbehandling

Strålbehandling är ett sätt att behandla både maligna och godartade neoplasmer, baserat på användningen av joniserande strålning.

Under hans inflytande minskar tumörerna gradvis i storlek.

Det används autonomt och i samband med andra behandlingsmetoder, beroende på neoplasmens egenskaper.

Det finns extern och intern exponering:

 • Extern. Med hjälp av en speciell apparat utförs en punktpåverkan på tumörzonen med radioaktiva strålar.
 • Internal. Radioaktiv vätska injiceras i det önskade området av kroppen och förstör tumören.

Doseringen av strålning och behandlingens varaktighet bestäms av läkaren, med beaktande av neoplasmens egenskaper, patientens ålder och hälsotillstånd. Det bestämmer hur svår biverkningarna är och hur snabbt tumören kommer att bryta ner.

Patienten genomgår strålbehandling.

Under behandlingsprocessen uppstår en svag svaghet som inte tillåter ens enkla åtgärder att genomföras. Därför rekommenderas det att hitta assistent (släktingar, vänner, specialanställda personer) under strålterapikurs.

Biverkningarna av behandlingen kan delas in i två grupper:

 1. som uppstår under kursen och förblir viss tid efter slutet
 2. utvecklas efter en lång tid.

Kortsiktiga biverkningar inkluderar:

 • aptitstörning
 • håravfall
 • känsla av tyngd i huvudet;
 • ökade symtom orsakade av tumören;
 • hörselproblem
 • torr hud, utseende av bubblor, rodnad, skalning, sår;
 • svår utmattning
 • dåligt humör;
 • illamående;
 • diarré.

Långtidseffekter inkluderar risken för att utveckla en sekundär neoplasma.

Följande rekommendationer finns för att förbättra välbefinnandet under strålbehandling:

 • Svaghet och trötthet. För att spara mer energi och må bättre, är det rekommenderat att hitta hjälpare, minska antalet dagliga aktiviteter, ta tid när man utför någon aktivitet, använda kläder som inte kräver särskild vård och regelbunden strykning.
 • Håravfall Vatten för att tvätta håret ska inte vara varmt, men varmt eller kallt. Tvätta dem ska vara noggrant, inte pressa på huden och inte klia på den. När det gäller valet av schampo kan du rådgöra med din läkare, lämpad för barn och medicinska schampon. Det är bättre att välja en kam med de mjukaste tänderna möjliga.
 • Illamående. Den behandlande läkaren föreskriver antiemetiska läkemedel och väljer frekvensen av deras användning. När illamående är bäst för att undvika att äta och laga mat, speciellt om det har en stark lukt. Att äta bättre fraktion: fem till sju eller flera gånger om dagen i små portioner. Det rekommenderas också att dricka mycket.
 • Hudproblem Det rekommenderas att bada i kallt eller varmt vatten (inte hett), torka med en mjuk handduk, använd tvål och deodorant, mild, torkande hud, utan alkohol och lukt. Salvor eller krämer för att förbättra hudens tillstånd ordineras av en läkare. Det är bättre att vägra våt rakning: det rekommenderas att använda elektrorazor.

strålkirurgi

Radiokirurgi är en gren av strålbehandling. I vissa fall är denna behandlingsmetod mer effektiv och säker än klassiska kirurgiska ingrepp. Behandlingen varar inte länge (en session kan räcka om tumören är liten) och orsakar inte smärta.

Radiokirurgiska effekter på neoplasmen punkteras, vilket ökar säkerhetsnivån, eftersom de intilliggande friska vävnaderna inte praktiskt sett lider.

Behandling av hjärntumör av CyberKnife

Följande enheter används:

 • Gamma Knife En stereotaktisk ram är fixerad på skallen, sedan utförs diagnostiska tester med lokaliserare som är fasta på ramen och behandlingsplanen bestäms för installationen baserat på resultaten. Den sätts in i datorn som styr mekanismen, och patienten placeras på ett bord med en viss position på huvudet och bestrålningen börjar. Det kan vara från flera minuter till flera timmar, beroende på tumörens egenskaper.
 • Cyberkniv En modernare version av gamma kniven, med samma exponeringsmetod - fotonflödet, men cyberkniven är en storleksordning mer exakt och låter dig eliminera mer komplexa tumörer när som helst i hjärnan. Cyberkniven kan också ta hänsyn till de naturliga rörelserna hos en person som bestrålar och anpassa sig till dem (hosta, nysning och andning) och dess effekt kan riktas till avlägsna metastatiska områden.

Drogbehandling

Vid behandling av hjärntumör kan vanligtvis tre typer medicin användas: kortikosteroider, kemoterapi och biologiska medel.

Kortikosteroider är en grupp av steroidhormoner som används vid behandling av många sjukdomar, från infektioner till autoimmuna sjukdomar.

Kortikosteroidläkemedel kan inte direkt påverka tumören, men de eliminerar framgångsrikt de flesta symptomen och lindrar tillståndet, eftersom de snabbt minskar det cerebrala ödem som orsakas av neoplasmen.

Kemoterapi syftar till att minska tumören, men dess toxiska effekt har en negativ effekt på hela kroppen, så doseringens noggrannhet och det framgångsrika valet av läkemedel är mycket viktiga. Kemoterapimetoder är inte alltid effektiva för hjärntumörer på grund av skyddsbarriären och appliceras vanligtvis efter strålbehandling. Används sällan mot godartade neoplasmer.

Biverkningar av kemoterapi:

 • kräkningar, illamående
 • gallring och håravfall (moderna kemoterapi läkemedel påverkar hårsäckar sparsamt, och håravfall är mindre uttalad);
 • anemi, åtföljd av svår utmattning och svaghet;
 • mottaglighet för patogena mikroorganismer (efter kemoterapi kan även en mild infektion vara extremt svår);
 • blödningsstörning (frekventa blåmärken, blodet stannar inte länge efter att ha fått sår och repor, det finns risk för inre blödning och omfattande blodförlust efter en mindre skada);
 • dränering slemhinnor;
 • brott mot tarmarna (förstoppning, diarré);
 • torr hud, sköra naglar;
 • smärta i urinering
 • svullnad;
 • avbrott i könsorganen.

Biologiska medel pekar på de förändrade cellerna och stoppar blodflödet för dem. De är säkrare än många andra verktyg, men används sällan autonomt.

Folkmedicin

Effektiviteten hos populära metoder är extremt svag. Traditionell medicin kan inte ersätta traditionella metoder och bör inte användas oberoende. Innan du använder något medel bör du rådfråga din läkare: vissa ämnen kan förvärra tillståndet.

Herbal decoctions baserad på hallon, mint, blåbär och rosenblad löv är användbara: de innehåller fördelaktiga substanser som har en positiv effekt på ditt välbefinnande.

Även tinktur med hornbeamblommor kan appliceras: fyra matskedar blommor ska hällas med en liter kokande vatten och insisterade på ett vattenbad.

Efter kylning, ta ett halvglas i två månader.

Tyvärr gör hjärntumörer sällan sig själva i de tidiga utvecklingsstadierna. Moderna metoder för att diagnostisera hjärntumör kan avslöja även små tumörer, men det viktigaste är att komma till en läkare i tid.

För information om hur man känner igen en hjärntumör i ett tidigt skede, läs i denna publikation.

Endast läkaren bestämmer vilken metod som ska användas vid behandlingen, beroende på patientens tillstånd och tumörens egenskaper (storlek, typ, malign eller ej och något benägen att överväxt). Okomplicerade hjärntumörer, upptäckta tidigt, kan framgångsrikt härdas utan kirurgiska ingrepp och lämnar inte allvarliga konsekvenser.

Hjärncancerbehandling

Behandling av hjärncancer kan vara ganska framgångsrik: det beror helt på scenen i processen, patientens tillstånd, utbildningens storlek och andra faktorer.

Hjärncancer är en av de mest hemska, farliga och komplexa sjukdomarna.

Hjärncancerbehandling

Behandling av hjärncancer - en utmaning. Varje patient behandlas individuellt av en läkare: i princip är detta en kirurgisk metod, följt av strålning och kemoterapi.

Dessa behandlingsmetoder bör tillämpas i kombination. Ett ensidigt tillvägagångssätt är inte acceptabelt vid behandling av någon sjukdom, särskilt en sådan allvarlig patologi, som onkologi.

Den definierande terapeutiska metoden i onkologi är kirurgisk. Men han är inte allsmäktig: inte alla hjärnans neoplasmer kan avlägsnas utan rester. Ibland händer det att tumörbildningen är bland regleringscentren för organismens vitala aktivitet. Cancer kan så växa till regionen i dessa centra, att det fullständiga avlägsnandet av tumören inte längre är möjligt, eftersom det kommer att medföra förstörelse av nödvändiga vitala hjärnstrukturer.

I sådana situationer avlägsnas neoplasmen så långt som möjligt och efter operationen ingår strålning och polykemoterapi.

Hjärncanceroperation

Före operationens utseende diagnostiseras patienten och bestämmer tumörens natur, platsen för tumören, möjligheten att helt eller delvis avlägsnas. Välj sedan metoden för kirurgisk ingrepp, granska andra organ och system för att förstå huruvida patienten ska genomgå operation.

Bland de möjliga metoderna för kirurgisk ingrepp särskiljs ultraljuds aspiration, scalping-kirurgi och lasermikrokirurgi.

Operationen för att ta bort en hjärntumör består av flera steg:

 • trepanation (dissektion) av skallen. Under detta steg avlägsnas en del av kranialbenet;
 • genom det formade hålet utförs tumörens avlägsnande;
 • Efter avlägsnande av tumören återgår den borttagna bendelen till platsen.

Bedövning under operation kan vara fullständig eller partiell, beroende på patientens tillstånd.

Vanligtvis används kirurgisk behandling för mammens hjärntumörer. Kirurgi används inte för behandling av cerebral metastasin på grund av kirurgisk otillräcklighet.

Hjärncancerbehandling

Kemoterapi för hjärncancer (läkemedelsterapi) används för att minska tumörens storlek och för att styra dess utveckling.

Denna typ av terapi används huvudsakligen i komplex behandling av cancer tillsammans med strålbehandling. De vanligaste antitumörmedicinerna (antibiotika, hormoner, anti-metaboliter, alkyleringsmedel etc.) som används vid onkologi-läkemedelsterapi:

 • lomustin (belustin) är ett cytostatiskt preparat av nitrosourea-gruppen;
 • temodal (temozolomid) - imidazotetrazinovy-antitumormedel;
 • Carboplatin är ett anticancerläkemedel av platinagruppen;
 • Natulan (prokarbazin) - ett starkt cytostatiskt medel;
 • Cisplatin - ett cytotoxiskt läkemedel, ett derivat av platina;
 • Oncovin (Vincristinsulfat) är ett alkaloid-antitumörläkemedel.

Under kemoterapi är det möjligt att använda intraarteriell injektion av läkemedel (in i hjärnsystemet i hjärnan), ett konvektionsförfarande (administrering av läkemedlet direkt i tumören), spinalinjektion och interstitiell behandling (läkemedlet införs i håligheten bildad vid resektion av cancer).

Standardiserad och symptomatisk läkemedelsterapi, inklusive användning av analgetika, antibiotika, antidepressiva medel.

Kemoterapi för hjärncancer

Kemoterapi ordineras vanligtvis i kombination med andra typer av terapeutiska åtgärder: strålbehandling eller tumörresektion.

Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att bestämma typen av neoplasma och dess känslighet för cytotoxiska läkemedel. Detta kan göras under operation för att ta bort en tumör eller använda en biopsi.

Läkemedel kan administreras både i piller och i form av droppare eller bypass-kirurgi, beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Behandlingsförloppet kan vara mer än en vecka, och sådana kurser är vanligtvis från 2 till 4 per år.

Verkan av kemoterapi läkemedel syftar till förstörelse av cancerceller, vilket uppnås genom att blockera den cellulära metabolismen, hämmar cellernas förmåga att föröka sig och växa. Det bör noteras att verkan av cytostatika påverkar några av de friska cellerna i kroppen. Detta kan manifestera sig i utvecklingen av patologier i det hematopoietiska systemet, tarmskador och alopeci.

Effekten av kemoterapeutiska läkemedel på blodsystemet är omfattande: processen påverkar nästan alla delar av blodet, inklusive röda och vita blodkroppar, liksom blodplättar.

Konsekvenserna av kemoterapi kan vara följande:

 • anemi (minskning av antalet röda blodkroppar och hemoglobin). Tecken på detta tillstånd - aptitlöshet, nedsatt medvetenhet, känsla av svaghet och buller i huvudet;
 • minskning av immunitet (minskning av antalet leukocyter). Det finns risk för infektion;
 • hemorragisk utslag (minskat antal blodplättar). Utseendet av hematom, små subkutana blödningar utan någon uppenbar anledning;
 • tidig utveckling av klimakteriet hos kvinnor, infertilitet (cytostatika hämmar äggstocksfunktionen);
 • urinvägarna.

Vid läkemedelsbehandling av hjärncancer kan en eller flera droger användas samtidigt. De vanligaste drogerna:

 • Temodal - imidazotetrazinovy ​​tabletterad läkemedel som används för glioblastom, astrocytom eller gliom. Särskilt effektiv i kombination med strålbehandling. Användningen av läkemedlet ökar risken för lunginflammation, matsmältningsstörningar.
 • Karmustin - beredning nitrosomethylurea, penetrerar blod-hjärnbarriären och är helt lösligt i lipider, speciellt viktigt vid behandling av hjärntumörer. Påverkar processerna för syntes och funktionalitet av nukleinsyra, vilket bidrar till en förändring i cancercellens genetiska apparat. Kan orsaka ärrbildning i lungvävnaden, svullnad i hjärnan och anfall.
 • Kombinationen av PCV - samtidig verkan av tre läkemedel (vincristin, lomustin och prokarbazin) gör att du kan uppnå en cytostatisk effekt vid resistansbildning mot andra antitumörläkemedel. Kan orsaka biverkningar i form av parestesi, depressiv psykos, erytrocytopeni.
 • Platinhaltiga läkemedel - karboplatin, cisplatin. Cytostatisk läkemedel, liknande i verkan mot alkyleringsmedel. Kan orsaka hematopoietisk depression, hörselskada.
 • Biologiska produkter (målinriktad kemoterapi) - har ingen toxisk effekt på friska celler, som selektivt påverkar endast maligna ämnen. En av dessa droger, Avastin (Bevacizumab), som blockerar tumörtrofismen och orsakar processen att regressera. Denna typ av droger finns fortfarande i forskningssteget: den första försöksbehandlingen av patienter genomfördes framgångsrikt först 2009. Därför är det möjligt att biologier snart kommer att bli en av de viktigaste effektiva behandlingarna för hjärncancer.

Lyckligtvis står framsteg inte stilla, och kliniska studier av nya och lovande droger utförs ständigt. Syftet med sådan forskning är att påskynda cancerbehandling, minska effekten av terapi på kroppsliga vävnader, minska risken för biverkningar och komplikationer efter kemoterapi.

Strålbehandling för hjärncancer

Metoden för strålterapi används ganska aktivt i medicin för behandling av cancer. Kärnan i denna metod består i bestrålning av en neoplasma med radioaktiva strålar.

Cancerceller, på grund av deras accelererade metabolism, svarar snabbare mot strålning än friska celler. Därför stannar deras tillväxt och reproduktion, de upphör att utvecklas och så småningom dör.

Fördelen med strålterapi är det faktum att den kan användas i fall där tumören av någon anledning inte är föremål för snabb borttagning.

Användningen av strålningsexponering är möjlig och efter resektion av tumören, för förebyggande och slutligen eliminera återstående cancerös vävnad.

Ibland används strålterapi för att behandla godartade tumörer, med en signifikant utveckling som utgör en fara för patienten.

Strålbehandling kan vara radikal (fullständig utrotning av tumören och patientens återhämtning), palliativ (saktar utvecklingen av tumören för att förlänga patientens liv) och symptomatiska (lindrande symtom på kompression och smärta).

Det finns flera metoder för strålningsexponering:

 • fjärrkontroll. Denna teknik är huvudsakligen tillämplig på djupfoci av patologi, som påverkas av statisk eller mobil (rotations) strålning;
 • yta. Används vid lokalisering av patologi på hud och slemhinnor. Förfarandet utförs med hjälp av en radioterapiapparat eller en applikator med en radioaktiv substans;
 • intrakavitär. Sådan bestrålning är tillämplig på ihåliga organ (matsmältningssystemet, urinblåsan, livmodern, nasofarynx). Det utförs med sekventiell införande av radioaktiva ämnen i det drabbade hålrummet;
 • interstitiell (brachyterapi). Kärnan i förfarandet består i introduktionen direkt i tumören av nålliknande eller rörformiga element innehållande en radioaktiv laddning. Det är också möjligt att tumören injiceras med en radioaktiv lösning.

Strålbehandling kan vara av två typer:

 • yttre strålbehandling. Strålningsstrålen riktas mot tumören från utsidan och passerar därigenom genom huden, skallenbenen och områden av hälsosam hjärnvävnad. Behandling med denna metod varar i 1-1,5 månader med korta pauser.
 • intern strålbehandling. Tillhandahåller införande av en radioaktiv kapsel inuti cancer, som förstörs av verkan av strålning som emitteras av kapseln. Behandling kan pågå flera dagar under vilken patienten är på sjukhuset. Doseringen av radioaktiva ämnen i kapseln beräknas individuellt för varje patient.

Strålningen i denna typ av terapi kan vara annorlunda, därför finns det flera typer av strålning:

 • användningen av gamma terapi. Baserat på användningen av gammastrålar.
 • användning av strålbehandling. Röntgenstrålar som genereras av röntgenbehandlingsenheter används.
 • användning av beta-terapi. Detta är en elektronstrålebehandling där radionuklidpartiklar används.
 • användningen av neutronterapi. Detta är corpuskulär terapi baserat på effekterna av neutronstrålar.
 • användningen av protonterapi - användningen av protoner för behandling av foci som ligger i närheten av viktiga områden i hjärnan.
 • användningen av pi-meson-terapi. Ger för bestrålning med kärnpartiklar. Denna typ av behandling har använts framgångsrikt i USA.
 • ansökningsförfarande Gamma Knife. Med denna terapeutiska metod utförs bestrålning inte av en spridd, men av en koncentrerad ljusstråle. Detta minskar exponeringstiden och ökar effektiviteten. Kontraindikationer för detta förfarande är stora tumörer (mer än 4 cm), äldre och barns ålder av patienter.

Förfarandet för strålterapi utförs efter lokalbedövning och noggrann fixering av huvudet med speciella anordningar. Därefter utförs en tredimensionell diagnos av patientens hjärna: detta kommer att möjliggöra ytterligare beräkning av strålningens grad och sikte. Den terapeutiska proceduren varar omkring en timme.

Tyvärr påverkar strålningsexponeringen inte bara påverkan, utan också hälsosamma vävnader, vilket kan orsaka några biverkningar:

 • strålningsförbränningar i huden, hematom och erosion av huden på huvudet;
 • giftig effekt på kroppen av sönderfallsprodukter av cancerceller, vilket uppenbaras av svaghet, illamående, kräkningar;
 • skador på hårsäckar, vilket leder till förlust eller försämring av hårväxten
 • cerebralt ödem och stroke (på grund av ökad bräcklighet i hjärnkärlen).

Vissa biverkningar försvinner över tiden oberoende, och mer allvarliga kräver konsultation och hjälp av en läkare.

Användningen av strålbehandling (radio) terapi säkerställer cancerceller, dödar deras utveckling och reproduktion. Denna behandlingsmetod är tillämplig i fall där kirurgisk ingrepp är omöjligt eller kontraindicerat, eller partiell borttagning av neoplasmen utförs. Ibland används radioterapi efter kirurgisk resektion för att förhindra re-utveckling av tumören.

Strålning under strålbehandling är riktad och påverkar endast vissa vävnader som strålen riktas till, utan att påverka andra organ och vävnader.

Behandling av hjärncancer folkmekanismer

Det bör noteras att effektiviteten av folkmedicinska rättsmedel inte har en vetenskaplig bekräftelse, därför ges dessa versioner av recept som allmän information.

 • Vitlök - har en stark antibiotisk effekt. Applicera huvudsakligen i råform: en kryddnejlika tre gånger om dagen före måltiderna. Antalet vitlökspinnar som tagits ökar gradvis, vilket ger till tio åt gången. Tvätta ner med mjölk. Verktyget används inte hos patienter med magsår.
 • Hemlock, torrt gräs. Använd 10 teskedar örter per 300 ml 40-70% alkohol. Insistera på två veckor på en mörk plats. Varaktigheten av intaget av tinktur är två månader. Börja mottagning med en droppe per dag, på andra dagen - två droppar etc. Kan spädas i tsk. vatten. Dessutom dricker inte vätskan.
 • Svalört. 1 tsk torra råvaror brygg i 1,5 liter kokande vatten. Ta istället för te 45 minuter innan du äter på morgonen och på kvällen, 200 ml i 30 dagar. Kursen kan upprepas om sex månader.
 • Solrosblomblad. Torra kronblad häll kokande vatten och ta te istället för tre gånger om dagen.
 • Groblad. Juice från växten är tagen under Art. sked före måltiderna.
 • Hästsvans. 50 g torra råvaror brygger i 0,5 liter kokande vatten, insistera i en halvtimme. Drick ett halvt glas efter en måltid.
 • Kockrot. Torr rot i en mängd av 25 g ska fyllas med 500 ml vatten, kokas i 20 minuter, insistera sedan i en halvtimme och drick enligt konst. sked upp till fyra gånger om dagen;
 • Maskrosrot. Torka råmaterial i en mängd av 15 g kokt i 0,5 liter vatten i 10 minuter. Efter 20 minuter, filtrera och drick 1 msk. l. före måltiderna.

Örtberedningar är bäst på grund av traditionella terapier, då påverkan av behandlingen blir mer märkbar.

Behandlingen av benmärgscancer

Benmärgens onkologi bildas oftast genom metastasering av primärtumören, lokaliserad i andra organ. Behandling av benmärgscancer är en ganska svår process som kräver ett specifikt individuellt tillvägagångssätt.

Terapeutiska åtgärder för sjukdomen börjar med kemoterapi. Acceptans av cytostatiska och cytotoxiska droger gör att du kan påverka cancer, sakta ner tillväxten och utvecklingen och minska sjukdomens kliniska manifestationer.

Den mest effektiva och radikala terapeutiska metoden i vår tid är benmärgstransplantationsoperationen. Denna teknik används när fördelarna med läkemedelsbehandling för en malign sjukdom inte har bekräftats. Denna operation är en av de svåraste i kirurgisk praxis. Patienten är transplanterade hematopoetiska stamceller, vilka är förskilda från donorblod.

En benmärgstransplantation kan ske i två scenarier:

 • allogen typ av operation - transplantation av donatorvävnad;
 • Autogen typ av operation - transplantation av patientens egna stamceller.

Behandling av hjärncancer i Israel

Alla vet att Israel är känt för den snabba utvecklingen av medicin och dess höga nivå. Kvaliteten på sjukvården i landet är en av de bästa i världen. Privat- och folkhälsokliniker och hälsocentraler som utgör det israeliska hälsovårdssystemet kan tjäna både sina egna medborgare och utlänningar.

Vi erbjuder dig en lista över de mest professionella och populära behandlingscentra i Israel.

 1. Ichilov Centrum för medicin är den vetenskapliga basen vid universitetet i Tel Aviv. Läkare i centrum utför alla möjliga typer av diagnostik och terapi av onkologiska sjukdomar, inklusive avlägsnande av maligna tumörer, resektion med användning av Gamma Knife-anläggningen för behandling av hjärncancer. Centret är utformat för 1 100 patienter, som serveras av mer än tre tusen personal och cirka tusen kvalificerade yrkesverksamma, kända över hela världen.
 2. Medical Center Herzliya är ett tvärvetenskapligt centrum beläget vid Medelhavskusten nära Tel Aviv. Sjukhusavdelningarna är utrustade med nivån på ett femstjärnigt hotell. Sexhundra medicinska specialister utför diagnostiska och terapeutiska förfaranden på högsta nivå, inklusive vilken typ av operation, organ och benmärgstransplantation, neurokirurgi. Av de externa metoderna för bestrålning tillämpas IGRT-förfaranden (strålbehandling med elektronisk visualisering), IMRT (med en 3D-bild av en tumörbildning), SBRT (en metod för stereotaktisk strålbehandling) här.
 3. MC Rabin (Beilinson) - det äldsta offentliga sjukhuset i Israel, i byn Petah Tikva. Tvärvetenskaplig medicinsk struktur, i vilken världsforskning utförs varje år. Kliniken är också känd för det stora antalet framgångsrika transplantationer av organ och benmärg. Trettiotvå fungerande operationsrum, 5 000 medicinska arbetstagare, nästan ett och en halv tusen sängar. Onkologiska sjukdomar här behandlas framgångsrikt med hjälp av den linjära acceleratorn Novalis, en speciell apparat för behandling av maligna tumörer i ryggraden och hjärnan.
 4. Sjukhus dem. Sheba (Shomer) är det ledande israeliska statsmedicinska centrumet. Sjukhuset består av ett allmänt och rehabiliteringscenter. Designad för 2000 patienter. I denna medicinska institution används metoder för radiologi, radiokirurgi, maxillofacial kirurgi och rehabilitering av cancerpatienter.
 5. Assuta Medical Center - eliten av medicin i Israel, har 11 grenar över hela landet. Centret presenterar alla kända metoder för behandling av sjukdomar, inklusive radiokirurgisk och strålningsmetod. Denna behandling tillämpas när tumören är lokaliserad på en kirurgisk otillgänglig plats, eller när resektionen utgör någon verklig fara för patienten. Omkring 100 000 kirurgiska ingrepp och mer än 230 000 diagnostiska procedurer utförs på sjukhuset varje år.
 6. Barnens Medical Center Schneider är det enda barnsjukhuset i Israel som erbjuder alla möjliga typer av medicinsk service till barn. Kirurgi, neurokirurgi, pediatrisk onkologi, eventuella diagnostiska förfaranden - alla nödvändiga terapeutiska och förebyggande åtgärder vidtas här.

Effektiviteten av israelisk medicin är känd över hela världen. De bästa specialisterna i världsmedicin, professorer och forskare kommer till landets kliniker. Dessutom kan graden av service på kliniker i Israel endast jämföras med de bästa hotellen: det finns mycket höga standarder och hälsovården.

Maligna neoplasmer är dödliga sjukdomar. Tyvärr utförs diagnosen av sådana sjukdomar ofta i dessa skeden när det redan är svårt att hjälpa patienten. Men det finns alltid en chans, och det borde definitivt dra nytta av. Modern medicin har tillräckligt med förmågor och metoder för att behandla hjärncancer så framgångsrikt som möjligt.